17 gunluk sokaga cikma yasagi ne zaman basliyor iste tum detaylar ecFIsHuX

17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ? İşte Tüm Detaylar

Son yüz yılın en büyük global krizi olan koronavirüs salgını tesirini sürdürüyor. Son devirde artan hadiseler nedeniyle Türkiye genelinde 17 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanarak kararı verildi. Birtakım meslek kümeleri yasaktan muaf tutulurken, vatandaşların yürüme uzaklığındaki bakkal ve market üzere açık yerlere gitmelerine müsaade verilecek.

TAM KAPANMA NE VAKİT BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan ‘tam kapanma’ kararının akabinde İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle 17 günlük sokağa çıkma yasağı günleri muhakkak oldu.

81 vilayette geçerli olmak üzere 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Yasağa uymayanlar idari para cezasına çarptırılırken, yasağa muhalefet edenler 2 yıla kadar mahpus cezasıyla yargılanabilecek.

Tam kapanma günlerine denk gelen da (13-14-15 Mayıs 2021) geçen yıl olduğu üzere bu yıl da meskenlerde kutlanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLAN ŞAHISLAR VE YERLER

Tam kapanmanın uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olan vatandaşlar bu durumu belgelemek ve muafiyet nedenini anlatmak zorunda. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede sokağa çıkma yasağından muaf yerler ve bireyler listesi şöyle yer aldı:

* TBMM üyeleri ve çalışanları

* Kamu tertibi ve güvenliğinin sağlanmasında misyonlu olanlar (özel güvenlik vazifelileri dahil)

* Zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din vazifelileri, Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Dayanak Üniteleri, İl/İlçe Salgın Kontrol Merkezleri, Göç Yönetimi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde misyonlu olanlar ve istekli olarak vazife verilenler, cemevlerinin dede ve vazifelileri

* Kamu ve özel sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, doktorlar ve veteriner doktorlar

* Zarurî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

* İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar

* Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar

* Bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar

* Ziraî üretime ait zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. eserlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar

* Yurt içi ve dışı nakliyecilik (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları

* Eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında misyonlu olanlar

* Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi üyeleri

* İkametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zarurî gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar

* Gazete, mecmua, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar

* Sebze/meyve ve su eserleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar

* Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında vazifeli olan araçlar ile buralarda çalışanlar

* Cenaze defin süreçlerinde misyonlu olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,20. Doğalgaz, elektrik, petrol dalında stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

* Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde misyonlu olanlar ile servis hizmeti vermek üzere misyonda olduklarını belgelemek kaidesi ile teknik servis çalışanları

* Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları

* Mahalli yönetimlerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, karla çaba, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak işçisi

* Kent içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) şoför ve vazifelileri

* Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında misyonlu olanlar

* İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak gayesiyle iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri tabibi, güvenlik vazifelisi, bekçi vb.)

* Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere ‘özel gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri

* Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri kaidesi ile)

* Yurt içi ve yurt dışı karşılaşma ve kamplara katılacak olan ulusal sportmenler ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor karşılaşmalarındaki sportmen, yönetici ve başka vazifeliler

* Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi süreç merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)

* ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi imtihanlara katılacağını belgeleyenler (bu bireylerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne yahut babadan bir refakatçi) ile imtihan vazifelileri

* İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilen, kentler ortası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar

* Zarurî müdafi/vekil, duruşma, söz üzere yargısal vazifelerin icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla avukatlar

* Dava ve icra takiplerine ait yapılacak mecburî iş ve süreçler için adliyelere gitmesi gereken taraf yahut vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer

* Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan işçi ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

* Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleksel ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim görüntü çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da kelam konusu çalışmaların uyumunu sağlayan işçi

* Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site idaresince düzenlenen misyonlu olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle vazifeli oldukları apartman yahut sitelere gidiş-geliş güzergahıyla hudutlu olmak kaydıyla apartman ve sitelerin paklık, ısınma vb. işlerini yerine getiren vazifeliler

* İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri ortasındaki güzergah ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları

* Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık idmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da idman alanı ortasındaki güzergahla sonlu kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve başka çalışanlar

* Yalnızca ilaçlama faaliyetleri için zarurî olan güzergahlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve öbür ziyanlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda misyonlu olanlar

* Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sonlu olmak kaydıyla özgür muhasebeciler, hür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları

* 10.00-16.00 saatleri ortasında sayıları banka idarelerince belirlenecek biçimde hudutlu sayıda şube ve işçi ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

* Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar

TAM KAPANMA İLE İLGİLİ SIK SORULAR SORULAR

* Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için rastgele bir muafiyet tanınacak mıdır?

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın birinci günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ait tahakkuk fişi yahut elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi kontrollerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

* Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için müsaade almak gerekli midir?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak devir içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat müsaadeye tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de mecburî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekmektedir.

Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 23.59’a kadar (19.00-24.00 ortasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak seyahatleri için seyahat istenilmeyecektir.

* Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı müddet içerisinde avukatlar faaliyetlerini nasıl yürüteceklerdir?

Genelge’nin ekinde yer alan ‘Muafiyet Yerler ve Kişiler’ Listesinin 33. ve 3. hususları uyarınca yargısal vazifelerin icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması mühletince bulundukları kent içinde ve mecburî hallerde ofislerine, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk ünitelerine, resmi kurumlara, noterliklere gitmeleri rastgele bir kısıtlamaya alışılmış değildir.

* Sokağa çıkma kısıtlama müddetince turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının vazife icabı yapmaları gereken şehirlerarası seyahatleri müsaadeye tabi midir?

Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının vazifeleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, denetim esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen vazife dokümanlarını ibraz etmek kaydıyla seyahat müsaade evrakı almalarına gerek bulunmamaktadır.

* Yük ve yolcu nakliyatında misyonlu bireyler (şoför, muavin, hostes vb.) şehirlerarası seyahat için müsaade almak zorunda mıdır?

Yürütülen faaliyetin tabiatı gereği şehirlerarası seyahati mecburî olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan nakliyecilik, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden misyon evrakı almış olan sürücü, muavin, hostes üzere görevlilerin, yük ve yolcu nakliyeciliği yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıyeten Seyahat Müsaade Dokümanı almalarına gerek bulunmamaktadır.

🔥4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir