25 maddelik torba kanun teklifi tbmmde kabul edildi lklZpcr2

25 maddelik torba kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

İktisada ilişik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Sonucunda Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, güvenlik korucularının aylık fiyatlarının, minimum fiyatın altına düşmesi halinde ortadaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ilişkin iş ve süreçlerde destek olmak suretiyle 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 ortasında Sağlık ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları ortasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan bireyler, destek işçi olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca etkinlik gösterecek firmalara, etkinlik müsaadesi veya yetki evrakı verilmesi kademesinde hem iştirakçilerin mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin denetimi gayesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon gereksinimini karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine müsaade verme yetkisi Ziraat ve Orman Bakanlığında olacak.

2020’de meydana gelen sarsıntılarda, binaları ziyan gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde mümkün mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının kelam mevzusu olmaması, afetzedelere eşit seviyede yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması emeliyle düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunda doktor ve eczacı olarak çalışanlara, döner ana paradan ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığının, götürü karşılık üstünden sağlık hizmeti sunmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına olanak veren ve müddeti biten protokol, sürekli düzenlemeye dönüştürülecek.

– Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılıyor

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim konseylerinde üye bulundurabilme haklarını düzenleyen hususu yürürlükten kaldırılacak. Böylelikle kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu hususi uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Karşıt Yapılara Uygulanacak Kimi Süreçler ve İmar Kanununun Bir Unsurunun Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında meydana getirilen uygulamalarda; genel hizmet alanları için meydana getirilen her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi kesintisinden azca olması durumunda, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme paydaşlık hissesi oranına tamamlayan fark kadar düzenleme paydaşlık hissesi kesintisi yapılabilecek. Meydana getirilen bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, yinelenmiş uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Lakin toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.

Terörle gayretin etken bir halde sürdürülmesi hedefiyle gözaltı müddetlerinin, bazı hatalarla ilgili olarak yine düzenlenmesine ve ek gözaltı mühletleri getirilmesine ilişik kararların uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.

Rekabet Şurası Lideri ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl mühletle, misyondan ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların mevzusu dallarda etkinlik gösteren hukukî şahıslarda vazife alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hukukî şahısları kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetimsel süreçlerde Rekabet Kurumu nezdinde temsil edemeyecek.

Misyondan ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek işçisi ile bu müddet içinde soruşturmayı yürüten işçinin nezaretinden görevli daire lideri ve ilgili daire önder yardımcısı ile önder yardımcısı, Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl mühletle, ilgili soruşturmaların mevzusu olan bölümlerde etkinlik gösteren hukukî şahıslarda misyon alamayacak.

Tecim siyaseti tedbirlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya gerçekleşme ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların nezaret uygulaması kapsamında izlenmesi ve tecim siyaseti tedbirlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

Kamu işçisini ihraç yetksinin mühleti 1 yıl daha uzatıldı

Terör örgütleriyle çaba kapsamında kamu vazifelilerinin vazifeden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişik unvanların kullanılmaması suretiyle gereksinim duyulan bazı önlemlere ilişik düzenlemelerin mühleti 1 yıl daha uzatılacak.

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen Kimi Kanun ve Kanun Sonucunda Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun’a nazaran, Türkiye İstatistik Kurumu, “hususi bütçeli diğeri idareler” kısmında yer alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bir kamu yönetimi olarak yine teşkilatlandırılacak. Kurum çalışanının mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Sonucunda Kararname’de lüzumlu değişim yapılacak.

Engelliler Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, erişilebilirliğin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yükümlülüklerin, Kovid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi halinde, birinci kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha evvel mühlet verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine nazaran ek mühlet imkanı sağlanacak. Buna nazaran, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için 1 yıl daha ek mühlet verilebilecek.

– Minimum fiyat dayanağı sürecek

Kanunla, patronların işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı müdafaaları ve artırmalarını desteklemek için 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan taban fiyat takviyesi sürdürülecek.

2021’de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak suretiyle, dal ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak halde, patronlara, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira minimum fiyat takviyesi sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.

Karşılıksız çek düzenleme kabahatinden 30 Nisan 2021 prestijiyle mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, başka taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay ortayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin tüm neticelerini ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu karar, 30 Nisan 2021’e kadar işlenen cürümlerde yargılama basamağında olan evraklar hakkında da uygulanacak.

Bankalar dahil türlü şirketlerin çözümleme, tasfiye ve idaresi mevzusunda uzmanlık kurumu olması ve tasfiye sürecinin süratli ve etken bir halde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, Tutum Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafınca yerine getirilecek.

Başka taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin tıpkı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sıhhatli halde yürütülmesine katkı sağlayacağı umut ediliyor.

– Tütün ticaretine yönelik düzenlemenin yürürlük zamanı ertelenecek

Düzenlemeyle, Ziraat ve Orman Bakanlığından yetki dokümanı almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük zamanı 1 Ocak 2022 olacak.

– TMSF’nin kayyum yetkisi 3 yıl daha uzatıldı

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı bireylerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişik karar, 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

Kovid-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilemeyen birleşke genel kurul toplantıları için kooperatiflere ek 3 ay mühlet verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel heyetlerini 31 Ekim 2021’e kadar meydana getirecek.

– Gümrük koruma çalışanına ödül

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla çaba misyonları kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile fevkalâde durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük koruma işçisi ödüllendirilecek.

Buna nazaran, devletin ekonomik menfaatleri, organik ve kültürel miras, çevre ve cemiyet sıhhati ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık fiyatlarının iki katından beş katına kadar, fevkalâde durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık fiyatlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kararları gizli saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek. Bunlardan kontratlı olarak istihdam edilenlere verilecek ödül meblağı, tıpkı unvanlı takımda çalışan ve hizmet yılı tıpkı olan emsali işçi temel alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ilişik teklif ve kıymetlendirme süreçleri ile uygulamaya ilişik biçim ve temeller, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üstüne Tecim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Kaynak: Memurlar

🔥24

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir