5. yargı paketi maddeleri! 54 maddeden oluşan 5. yargı paketi içeriği nedir? Yargı paketi maddeleri nedir?

5. Yargı paketi unsurları nedir? Ak Parti,5. Yargı Paketi adı altında 8 başka kanunda değişim öngören 54 unsurluk teklifi Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifte icra batkı kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişimler bulunuyor. Düzenleme hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Uzman Ünal bir izahat yapmış oldu. Pekala, 5. yargı paketi unsurları nedir? 5. yargı paketi maddeleri! 54 husustan oluşan 5. yargı paketi içinde ne olduğu nedir?

5. YARGI PAKETİ UNSURLARINDA NELER VAR?

AK Parti 54 unsurdan oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. Teklifte icra batkı kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişimler bulunuyor. Teklifin yasalaşmasıyla; borçlu, hacizli malını kendi talep ve ihtiyarı ile dilediği şahsa satabilecek. Ayrıyeten boşanmış çiftlerin yaşamış olduğu en büyük meselelerden önde gelen icrayla çocuk almak tarihe karışacak.

Ak Parti, 5. Yargı Paketi adı altında 8 değişik kanunda değişim öngören 54 unsurluk teklifi Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifte icra batkı kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişimler bulunuyor. Düzenleme hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Uzman Ünal bir izahat yapmış oldu.

Becerikli Ünal’ın açıklamaları şu şekilde:

“İcraya bahis olan mezatlarda satılan süreci kaldırıyoruz. Malın bedelini koruyarak kıymet kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi talep ve ihtiyarı ile dilediği bireye satabilecek.

İCRAYLA ÇOCUK ALMAK TARİHE KAVUŞUYOR

Aslolan düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932’den beri uygulanan evlatların teslim alınmasına ilişkin yöntem. Boşanmış çiftlerin yaşamış olduğu en büyük sorunlardan önde gelen ve çocuklar üstünde travmatik tesirler bırakan icra ile çocuk teslimi uygulamasının son bulması da pakette yer ediniyor. Buna nazaran evlatların icra ile görülmesi düzenlemesi İcra ve İflas Yasası kapsamından çıkartılacak.

TESLİM SIRASINDA UZMANLAR BULUNACAK

Teslim esnasında psikolog, pedagog suretiyle uzmanlar bulunacak. Bu bahiste aslolan sorumlunun hangi bakanlık olacağı mevzusundaki münakaşa da sonlanmış oldu. Çocuk teslimi vazifesi Hakkaniyet Bakanlığı’nda olacak. İsimli Dayanak ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı taşra ünitesi olan İsimli Dayanak Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine bu işi yürütecek.”

5. YARGI PAKETİ KAÇ HUSUSTAN OLUŞUYOR?

Ünal, 8 başka kanunda değişim meydana getiren İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, 54 husustan oluştuğunu bildirdi. Ünal, teklifte, teknolojiyi dikkate alarak icra ve iflasta elektronik satışın düzenlenmesi ile uzun müddettir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin, evlatların icranın mevzusu olmaktan çıkarılmasını içeren kararların bulunduğunu söyledi.

HACİZLİ MALIN MEZAT SALONLARINDA SATIŞI

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması öngörülen değişimlerle, alacaklı ve borçlu ortasındaki duyarlı çıkar istikrarının daha kuvvetli halde korunmasını ve bu sürecin daha süratli, daha azca masraflı halde yürütülmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Ünal, “İcra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulamayı kaldırıyoruz.” dedi.

Hacizli malın satılmasında evvel elektronik ortamda pey sürüldüğünü lakin sürecin tamamlanmasının, mezat salonlarında meydana getirilen satışla mümkün bulunduğunu hatırlatan Ünal, bu formda satış sebebiyle uygulamada pek fazlaca şikayetin lisana getirildiğini aktardı.

SÜREÇ ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞLATILIP BİTİRİLEBİLECEK

Ünal, kanun teklifiyle, bilişim sisteminin ve hızla gelişen teknolojinin geliştiği günümüzde, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçileceğini ve sürecin elektronik ortamda başlatılıp bitirileceğini, böylelikle hacizli malın kıymetinde satılacağını kaydetti.

Artık internete erişimin olduğu her yerde, dileyen kişinin, dilediği yerden elektronik satışa dahil olabileceğini özetleyen Ünal, “Örneğin Van’da oturan biri Edirne’den vasıta satın alabilecek. Mallar, lisanslı yediemin depolarında inançla tutulduğu için tereddüt yaşanmadan bu alım gerçekleştirilebilecek. İhaleye iştirak sayısının fazla olması sebebiyle alınan mallar rayiç kıymetinden satılabileceği için borçlunun da malı elden pahasında çıkmış olacak.” bilgisini verdi.

BORÇLUYA HACİZLİ MALINI SATABİLME İMKANI

Bir diğeri kıymetli düzenlemenin ise borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınması bulunduğunu açıklayan Ünal, borçlunun, bu sayede hacizli malını, cebri satış yerine, kendi talep ve ihtiyarıyla dilediği bireye satabileceğini bahsetti.

Ünal, icra sistemiyle ilgili bir öteki kıymetli probleminin ise ihalenin feshi talebinin berbata kullanılması sebebiyle alacaklı, borçlu ve ihale alıcısının sistem içinde mağdur bulunduğunu anımsatarak, “Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Ulusal servet olan bu araçların oralarda birikmesine neden olan düzenekteki aksaklıklar tespit edilerek, süratlice ihaleden satın alanlar tarafınca tekraren kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri getiriyoruz.” diye konuştu.

İCRAYLA ÇOCUK ALMAK TARİHE KARIŞIYOR

Kanun teklifinde yer edinen kıymetli bahislerden birinin de kamuoyunda “çocuk haczi” olarak da tabir edilen çocuk teslim yöntemine yönelik düzenleme bulunduğunu belirten Ünal, şu şekilde devam etti:

“1932’den beri uygulanan çocuk teslimine veya çocukla şahsî bağlantı kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yöntem, icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Muhafaza Kanunu kapsamına alınacak. Çocuk teslimi ve şahsî münasebet kurulmasına dair süreçlerde öncelikli olarak çocuğun örselenmemesini ve o yaşta bir çocuğun rastgele bir polis zoru ya da müdahalesiyle karşı karşıya gelmemesi ve bir travma yaşamaması bizim için öncelikli. Zira bu, çocuğun ruhsal ve bedensel gelişim sürecinde son aşama kıymetli. Çocuğun; annesini, babasını veya akrabalarını görmek en temel hakkı. Teklifle, bu hakkın yerine getirilmesindeki biçim ve temeller gene düzenlenecek. Böylelikle çocuk teslimine veya çocukla şahsî ilgi kurulmasına ilişkin misyon icra dairelerinden alınacak ve Hakkaniyet Bakanlığının hizmet ünitesi olan İsimli Dayanak ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına tevdi edilecek.”

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, çocuk teslimine veya çocukla ferdî ilgi kurulmasına dair süreçlerin, çocuğun üstün faydası gözetilerek psikolog, pedagog, toplumsal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen suretiyle uzmanlar eliyle gerçekleştirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin süreçler ise fiyatsız hale getirilecek. Bu kapsamda artık harç alınmayacak ve yapılacak tüm harcamalar, devlet bütçesinden karşılanacak. Çocuk teslimine veya çocukla ferdî bağ kurulmasına dair süreçler, çocuğun örselenmesine niçin olmayacak şekilde okul ve kreş suretiyle yerlerde gerçekleştirilecek. Hasebiyle çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan güç kullanma şekillerinin tamamı kaldırılacak. İlam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi esnasında zaman süre istenmeyen imajlar ortaya çıkmakta, bu durum hem kamuoyunun vicdanını hem de çocuğun şahsen varlığını örseleyen bir durum ortaya koymaktaydı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Çocuk teslimi veya çocukla ferdî ilgi kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Şahsî münasebet kurulmasına dair karara alışılmamış davranılmasının önlenmesi maksadıyla şahsî münasebet kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse, çocuğun menfaatine alışılmamış olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecek. Bu mevzu şahsî ilgi kurulmasına dair kararda taraflara uyarma edilecek.”

VELAYET HAKKININ DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSU

Bir gazetecinin, “velayet hakkının değiştirilmesi” mevzusundaki sorusuna Ünal, şu şekilde karşılık verdi:

“Mevcut uygulamada velayetin üstünde bulunmuş olduğu ebeveyn, çocuğun, başka ebeveyn tarafınca görülmesine müsaade vermiyorsa çocuk, görüşme mühleti ve mahkeme kararının hayata geçirilmesi için polis diretmesiyle alınıp, icra eliyle başka ebeveyne veriliyordu. Yeni düzenlemeyle çocuk teslim merkezine getirilmesi, gün ve saati ile bildiriliyor. Eğer çocuk, teslim merkezine getirmezse burada tutanak tutuluyor ve bu tutanak, ilgili mahkemeye tevdi ediliyor. İlgili mahkemede bu durumda, disiplin mahpusu ya da velayetin değiştirilmesini gene değerlendirip karara bağlıyor. Burada çocuğun icranın mevzusu olmaktan çıkarılıp, Çocuk Muhafaza Kanunu çerçevesinde psikolog, pedagog, toplumsal çalışmacı suretiyle profesyoneller eliyle artık bu sürecin yürütülmesi hedefleniyor.”

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, bu hafta kurul basamağının tamamlanarak, gelecek hafta Tbmm Genel Şurası gündemine gelmesini planladıklarını vurgulayan Ünal, “İnsan Hakları Hareket Planı kapsamında diğeri yargı paketleri de bundan sonraki süreçte Meclis gündemine gelmeye devam edecek.” dedi.

Gündem

Kaynak: Haberler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir