Akdoğan yazdı: Nebevi ve beşeri liderliğin kitabı

Akşam gazetesinden Hale Kaplan’ın haberine nazaran eski Başbakan Yardımcısı muharrir Yalçın Akdoğan’ın Peygamber Efendimiz’in örnekliği üstünden nebevi elçilik, nebevi otorite, nebevi devlet ve nebevi politika kavramlarını tahlil etmiş olduğu kitabı ‘Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed’ Otto Yayınları ortasından çıktı.

Akdoğan, İslam politika kanısına katkı sunmayı hedefleyen çalışmasında, politika bilimcilerin bilhassa halifeler devri, mezhep çatışmaları, Asr-ı Saadet sonrası siyasal çaba ve problemlere odaklandığına işaret ederek, bu yaklaşımı hakikat bulmuyor, aslolan merkeze alınması ihtiyaç duyulan periyodu, Asr-ı Saadet devrini ele alıyor.

VELAYETİN ASIL SAHİBİ

Akdoğan, toplumsal, siyasal ve yönetimsel uygulamalar ile yönetim, ilgi biçimleri ve stratejileri incelikle işleyerek, kişi, topluluk, cemiyet, devlet ve uygarlık inşasına uzanan süreci, bugünün mana dünyasını da içerecek şekilde pahalandırıyor.

Akdoğan sıkıntının bugüne uzanan boyutunu ve toplum-lider alakasını ise şöyleki özetliyor: “Nebevi otorite tanrısal rehberliğe doğal olarak olduğundan, Hazreti Peygamber, Tanrı’ın düzeltmesi, yardımı, himayesi ve yönlendirmesiyle güç kazanıyor ve topluma rehberlik yapıyordu. Sonrasında ise topluma rehberlik yapmış olduğu kabul edilen siyasal önder aslen toplumun rehberliği ile hareket etmek durumundadır. Velayet sahibi olan otorite ile velayetini aslolan sahibi olan cemiyet ortasında çift taraflı bir bağ ve etkileşim vardır.”

Akdoğan, bu hafta sonu İstanbul’da Ümraniye Kitap Fuarı’nda olacak.

İKİ OTORİTENİN FARKI

Yalçın Akdoğan’ın Peygamber Efendimiz’in oldukca boyutlu liderliğine ilişik şu sorulara cevap aramış olduğu söylenebilir:

* Hz. Peygamber’in Medine’de kurduğu yapı devlet midir? İdare biçimi nasıl tanımlanabilir?

* O’nun peygamber ve yönetici vasfıyla ortaya koyduğu uygulamalar birbirinden nasıl ayırt edilebilir?

* Dini bahislerde karar koyması sadece siyasal bahislerde istişareye gerek duyması nasıl değerlendirilmelidir?

* Nebevi otorite ve beşeri otorite ortasındaki farklar nedir?

* Medine nasıl ve niçin vatan haline gelmiştir? Öne çıkan göç mü, sürgün mü yoksa taktik bir atılım midir?

* Tanrı Resulü’nün ortaya koyduğu liderlik hangi karşılık, kurum, unsur ve mefkureleri bir örnek haline getirmiştir?

İSLAM SİYASET KANISI

Nebevi otorite, devletleşme süreci, Peygamberin sergilediği liderlik suretiyle anahtar kavramlardan yola çıkan Akdoğan, aslen tüm bir İslam politika kanısını özetliyor. Muharrire bu seyahatte birlikte rol alan başka mühim kavramlar ise şöyleki: Şura, istişare, re’y, hakkaniyet, yeterlik, liyakat, emanet, maruf, maslahat, içtihat, imamet ve ümmet.

NEBEVİ SİYASETİN İLETİLERİ

Yalçın Akdoğan Resulullah’ın uyguladığı politika üslubunun gelecek asırlar için ihtiva ettiği bildirileri şöyleki sıralıyor: “Sözleşmeye dayalı siyasal bir cemiyet oluşturmak. Değişik inanç ve düşünce kümelerini özgürce bir ortada yaşatabilmek. Her dini kümenin kendi inancına nazaran özgür ve özerk halde yaşayabileceği bir çoğulculuk tesis edebilmek. Ortak çıkar ve gayeler çerçevesinde alın yazısı birliği oluşturabilmek. Eşit- tarafsız-bağımsız bir hukuk devleti normu üretmek. Kimlikleri eriten değil, olduğu suretiyle kabul eden iştirakçi bir düzenek oluşturmak. Kul hakkı temelinde her kişinin hak ve özgürlüğünü güvence altına almak. Kur’an ve sünnette belirtilmeyen mevzularda akli çaba ile içtihat üretmek. Yeterlik ve liyakat üstünden emaneti savunma altına almak. Maslahat ve makasıd istikrarını kurarak genel yarar üretmek.”

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir