Alaaddin Keykubat Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! Başvuru şartları neler?

Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek edilmek suretiyle Ofis İşçisi, Hemşire ve Sürücü alımı yapılacak. Minimum lise mezunu adaylar ortasından seçim meydana getirecek olan kurum, minimum KPSS 60 puan almış olma kaidesi arıyor. İşte 2021 kontratlı işçi alımına ilişik dört gözle beklenen ayrıntılar…

Alaaddin Keykubat Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 20 Ekim 2021 tarihinde başlayıp, 3 Kasım 2021 evveliyatına kadar devam edecek. 

Adayların üniversitenin sayfasında yer edinen müracaat formunu eksiksiz doldurarak lüzumlu evraklarla beraber Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşçi Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA adresine şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı hususundaki yaş kaidelerini taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; Taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl veya daha çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten meydana gelen malvarlığı bedellerini aklama veya kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü unsuru kararları gizli saklı kalmak kaydıyla misyonunu sürekli yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve gövde sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına alışılmamış hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi veya sözleşme devri içinde Bakanlar Şurası Sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler,

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9- Yapılacak vazife gereği yerleşke haricinde, mesai saatleri haricinde ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- İş deneyimleri duyuru kaidelerinde belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve emek harcama müddetlerini; Çalışmış oldukları kurumun antetli kâğıdında ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Toplumsal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

12- Adaylar duyuru edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

13- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

14- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen hususi kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel kurallar aranır.

15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

16- Müracaatlarda “Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik” kararları uygulanır.

17- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar

Lüzumlu Dokümanlar Neler?

1- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Netice Evrakı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunması mümkün Olmalıdır.)

2- Müracaat Formu, (Fotoğraflı ve İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

3- Mezuniyet belgesi veya Mezuniyet Dokümanı, Aslı veya Fotokopisi, (E-Devlet Üstünden Alınan Evrak Kabul Edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunması mümkün Olmalıdır.)

5- Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)

6- Askerlik Durum Evrakı, (Erkekler Adaylar İçin), (E-Devlet Üstünden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

7- Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Sıralaması (E-Devlet Üstünden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

8- Deneyim İstenen Konumlar İçin Mezuniyetinden Sonrasında Çalıştığına Dair Doküman. (Çalışılan Kurumun Antetli Kâğıdında Kaşeli, Islak İmzalı ve Çalmış olduğu Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Emek harcama Evrakındaki Meslek Kodları Tıpkı Olmalıdır.)

9- İsimli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üstünden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

10- Başvurulacak Unvandaki Aranan Nitelikler Kısmındaki Dokümanlar.

11- KVK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı İşçi Talibi Açık İstek Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

12- KVK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı İşçi Talibi Aydınlatma Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir