Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı ünitelerde çalıştırılmak ve harcamaları hususi bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek suretiyle, 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Sonucu ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ilişik Esaslar”da yer edinen Ek-2’nci hususun (b) fıkrası yeterince yazılı ve/yada kelamlı sınav yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlara kontratlı işçi alınacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL KAİDELER:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı unsurundaki yaş kaidelerini taşımak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; Taammüden işlenen bir kabahatten dolayı bir yıl veya daha çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama veya kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü unsuru kararları gizli saklı kalmak kaydıyla vazifesini sürekli yapmasına, sakınca olabilecek akıl hastalığı ve gövde sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine karşıt hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi veya mukavele periyodu içinde Bakanlar Şurası Sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince arşiv araştırmasının pozitif neticelenmesi.

10- Yapılacak vazife gereği yerleşke haricinde, mesai saatleri haricinde ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir manisi olmamak.

11- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

12- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen hususi kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel kurallar aranır.

13- 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır.

14- Müracaatlarda “Kamu Misyonlarına Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik” kararları uygulanır.

15- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

II- MÜRACAAT YERİ VE FORMU:

a) Müracaat Yeri/Adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşçi Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA

b) Müracaat Zamanı ve Biçimi:

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Adaylar, müracaatlarım Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer edinen müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen dokümanlarla beraber şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların müracaatları kabul edilmeyecektir). Müracaatlarda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz görevli olmayacaktır.

c) Müracaat İçin İstenen Evraklar:

1- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Netice Evrakı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunması mümkün Olmalıdır.)

2- Müracaat Formu, (Fotoğraflı ve İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

3- Mezuniyet belgesi veya Mezuniyet Dokümanı, Aslı veya Fotokopisi, (e-Devlet Üstünden Alınan Evrak Kabul Edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunması mümkün Olmalıdır.)

5- Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)

6- Askerlik Durum Dokümanı, (Erkekler Adaylar İçin), (e-Devlet Üstünden Alınan Evrak Kabul Edilecektir.)

7- Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Sıralaması (e-Devlet Üstünden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

8- İsimli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üstünden Alınan Evrak Kabul Edilecektir.)

9- KVK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı İşçi Talibi Açık İstek Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

10- KVK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı İşçi Talibi Aydınlatma Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

III- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişik aslolan ve yedek aday listeleri ile istenilen dokümanlar Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden müracaatların sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde duyuru edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde istenilen evrakları Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu müddet içinde evrakları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını yitirecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan muvaffakiyet puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu duyuru bildirim mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Müracaat Başlayış Zamanı : 17.01.2022

Müracaat Bitiş Zamanı : 31.01.2022 (Mesai Sonu)

700/1-1

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir