Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

T.C

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Kontratlı İşçi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki ünitelerinde istihdam edilmek suretiyle, “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ilişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. unsurunun B fıkrasına nazaran, 2020 KPSS ve 2018 – 2020 EKPSS puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlara toplam 116 (yüz on altı) adet kontratlı işçi alınacaktır.

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yalnızca online olarak https://duyuru.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu bağlantı üstünden süreçler yürütülecektir.

Şahsen ya da posta ile meydana getirilen müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İlan koşullarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Sistem üstünden tamamlanmayan taslak durumundaki müracaatlar, belirtilen kaideleri taşımayan, tamamlanmamış informasyon/belgesi olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Online olarak meydana getirilen müracaatlar için istenen tüm informasyon ve dokümanlar gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fizikî olarak istenebilecektir.)

GENEL AÇIKLAMA ve KURALLAR:

– Başvuracak adayların aşağıda belirtilen kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen kuralları taşıyor olmak.

– Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Adam adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak ya da tecilli olmak.

– Tüm müracaatlar için 35 yaşından gün almamış olmak.

– 657 Sayılı Kanunun 53. unsuru kararları gizli saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve misyonunu sürekli

yapmasına sakınca olabilecek gövde ya da akıl hastalığı ile ilgili pürüzü bulunmamak. (Göreve asaleten atanma evresinde atanmaya hak kazanan tüm adaylardan hastanelerden alınacak rapor istenecektir.)

– Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususuna nazaran kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına alışılmamış hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi ya da mukavele devri içinde Bakanlar Şurası Sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” sonucu mucibince bu unsura karşıt durumu tespit edilenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır.

– KPSS imtihanına girmiş olmak. BP13 kodlu Ofis Çalışanı takımına başvuracaklar için EKPSS imtihanına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı temel alınacaktır. Kişinin başvurduğu konum için aranan mezuniyet seviyesine nazaran KPSS puan tipine haiz olması gerekmektedir.)

– İlan edilen konumların ekip sayısının 4 (dört) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan mühleti içinde başvurmayan olduğu takdirde ya da aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

– İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

– Yerleştirme sonuçlarıwww.aybu.edu.tradresinden açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması bildiri mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

MÜRACAAT FORMU, YERİ ve VAKTİ:

– Müracaatlar, 13.01.2022 – 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri ortasında

https://duyuru.aybu.edu.tr web adresinden yalnızca online müracaat formunda yapılacaktır.

– Şahsen ya da posta ile meydana getirilen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Adaylar önceliklehttps://duyuru.aybu.edu.tr/adresinde yer edinen online müracaat bilgilerini doldurduktan sonrasında, ilgili sayfadan ulaşılabilecek “İş Talep Müracaat Formu” ve “Beyan Formu” nu bilgisayar ortamında doldurarak, çıktılarını alıp imzalandıktan sonrasında ilgili alana yükleyecektir.

– Sonrasında ise, istenen başka evrakları (mezuniyet dokümanı, KPSS ya da EKPSS netice evrakı ve başvurduğu unvanın kalite koşullarında isteniyorsa deneyim evrakı ve/yada sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer edinen “Müracaat Yap” düğmesine basarak online olarak müracaatlarını tamamlamış olacaklardır.

– Adaylar duyuru edilen konumlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

– Başvurulan ekip için istenilen ilgili KPSS ya da EKPSS puanını gerçek olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden Üniversitemiz görevli değildir.

– Müracaat ve süreçler esnasında gerçeğe muhalif beyanda bulunmuş olduğu sonradan tespit edilenler ile müracaat sonrası istenilen dokümanları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

– Adayların https://duyuru.aybu.edu.tr web adresine girdikleri bilgilerin ve yükledikleri evrakların sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, aldatıcı ya da palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe ters informasyon/ doküman teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

– Üniversitemiz lüzumlu durumlarda duyuru metninde ve ilanın her kademesinde iptal ve/yada değişim yapma hakkına haizdir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Aşağıdaki evrakların tamamıhttps://duyuru.aybu.edu.tradresine yüklenecektir.

1. İş Talep Müracaat Formu: AYBÜ İşçi Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili biçim indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=ca776aba-6c2d-41d8-959d-73ae0bec8126.xls) ıslak imzalı halde imzalandıktan sonrasında yine sisteme yüklenecektir.

2. Beyan Formu: AYBÜ İşçi Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili biçim indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=b98cf439-782e-4b46-9399-49711f538015.docx) ıslak imzalı formda imzalandıktan sonrasında yine sisteme yüklenecektir.

3. Mezuniyet Dokümanı: E-devletten alınan, sorgulama kodu ya da karekod üstünde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet evrakı.

4. Nüfus Kayıt Örneği: E-devlet Barkotlu

5. KPSS Netice Dokümanı: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Ofis İşçisi takımına başvuracaklar için EKPSS Netice Evrakı (Sorgulama kodu üstünde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

6. Tecrübeyi Gösteren Evrak: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe kuralı bulunuyorsa; SGK, BAğ-KUR, Emekli Sandığı dökümü ya da İlgili Makama Dokümanı

7. Yabancı Dil Dokümanı: Eğer ilanın açıklamasında dil koşulu bulunuyorsa; ÖSYM’den web üstünden alınan sorgulama kodu üstünde silinti ve kazıntı olmayan evrak.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

– Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet zamanı evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum zamanı evvel olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

– Müracaat sonrasında yazılı ve/yada kelamlı imtihan/mülakat yapılmayacaktır.

– KPSS (B) kümesi (KPSS-P3), (KPSS-P93), (KPSS-P94) ve BP13 kodlu Ofis İşçisi takımına başvuracaklar için EKPSS (EKPSS-P1) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için lüzumlu evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, müracaat bitim zamanı itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisindewww.aybu.edu.trinternet adresinden duyuru edilecektir.

Aslolan Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Dokümanlar İstenecektir:

1. Özgeçmiş

2. İsimli Sicil Evrakı: E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı

3. Detaylı Hizmet Dökümü: E-devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu evrak oluştur seçeneği kullanılmalı

4. Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf

5. Sağlık Raporu: Vazifesini sürekli yapmasına sakınca olabilecek hastalığının bulunmadığına dair tek tabipten alınmış sağlık raporu

6. Askerlik Durum Evrakı: E-devlet barkotlu çıktı

7. Kamu Vazifelileri Etik Kontratı:Atama başvurusu esnasında doldurulacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir