aso baskani nurettin ozdebir sanayi sektoru borcu borcla ceviriyor 7IhDaN6J

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Sanayi sektörü borcu borçla çeviriyor

ANKARA(DÜNYA) – Ankara Endüstri Odası(ASO) Lideri Nurettin Özdebir, endüstri kesiminin borcu borçla çevirdiğini belirterek, sanayicilerin borcu artıran değil, borcu azaltan dayanak istediğini söylemiş oldu.

Gömü ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın konuk olduğu ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında konuşan Nurettin Özdebir, iktisadın genel durumuna birincinin değerlendirmeler yaparken, iş dünyasının beklentilerini de sıraladı.

Salgın periyodunda ekonomik yapıda ortaya çıkan negatif gelişmelerin endüstricinin üretim gücünün azalmasına yol açtığını söyleyen Nurettin Özdebir, kurdaki üst istikametli haraketliliğin meçhullüğü kıymetli seviyede azalttığını aktardı.

“Yüksek kurun ithalat maliyetlerini yükseltti”

Yüksek kurun, hem hususi kesimin hem kamunun dış borç çevrimini zorlaştırarak ithalat maliyetlerini yükselttiğini söyleyen Özdebir, “Ek olarak iktisadın genelinde dolarizasyonun artmasına niçin olmaktadır. Kurun yükselmesinin yanı sıra kıymetli seviyede oynak olması da iktisadın genelinde belirsizliğe niçin olmakta ve gerçek bölüme öngörülebilirliğin azalması olarak yansımaktadır” diye konuştu.

Yüksek faizin üreticisi kesim açısından da yüksek finansman maliyeti manasına geldiğini söyleyen Özdebir, “Makroekonomik ve finansal istikrarsızlıktan, yüksek ana para maliyetlerinden negatif etkilenen üretim kesiti, katlanılacak olan maliyet artışına rağmen, kurun makul düzeylere getirilebilmesi ve oynaklığının azaltılması maksadıyla son devirde faiz artırımına da razı olmuştu” sözlerini kullandı.

İktisadın son periyotta hem yüksek faiz hem de yüksek kur kıskacında kaldığının altını çizen Özdebir, birinci çeyrek datalarının tüm aksiliklere rağmen gerçek dalın ayakta kalmış olarak büyümenin en kıymetli taşıyıcısı olmasını sağlandığını söyledi.

Geçmiş devirlerde büyümenin ana kaynaklarından birisinin inşaat bulunduğunu hatırlatan Nurettin Özdebir, bu kompozisyonun değişmeye başladığını ve imalat branşının hissesinin giderek arttığını söylemiş oldu.

Emtia, orta mal ve yarı mamul yaratı fiyatındaki döviz bazındaki artışların, endüstricinin üretim enerjisini kıymetli seviyede azalttığını özetleyen Özdebir, global emtia endeksinin yüzde 72 arttığını, kredi kullanarak üretim yapanların ilançolarının bozulduğunu belirtti.

“Borcu azaltıcı takviyeler devreye girmeli”

Mevsimsel düzeltilmiş aylık dataların endüstri kesiminde yavaşlamaya işaret ettiğini söyleyen Özdebir, “Maliyet kaynaklı gelişmeler de üreticinin üretim yapma kabiliyetini mühim anlamada azaltmaya devam ediyor. Bu gelişmeler sonraki çeyreklerde gelişme dinamiklerini negatif istikamette etkileyebilecektir” dedi.

Son periyotlarda uygulanan teşviklerin daha fazlaca borcu artıran takviyeler formunda gerçekleştiğini söyleyen Nurettin Özdebir, endüstriciler olarak borcu artıran değil, borcu azaltıcı dayanakların devreye girmesini istediklerini belirtti.

Bu kapsamda, düşük faizli kredi ve vergisel teşvikler verilmesi icap ettiğini vurgulayan Özdebir, “Bunların devreye girmesi, biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürülebilmesi açısından en kıymetli şarttır” diye konuştu.

Pandemi sürecinde OECD vatanlarında ve gelişmiş ülkelerde devletlerin direkt gelir, nakit ve vergi dayanaklarının yükte bulunduğunu lisana getiren Nurettin Özdebir, “Türkiye’de ise 2020 yılının kıymetli bir kısmında mali genişleme siyasetleri uygulanmış, Kasım ayından itibaren de nakdî sıkılaşma tarafında siyasetlere geçilmiştir” dedi.

Dar tarifli para arzı olan M1’in geçen yıl yüzde 75 büyüdüğünü hatırlatan Özdebir, pandemi sürecinde direkt takviyelerin GSYH’ye oranı yalnız yüzde 1.9’da kaldığını söyledi.

Türkiye’deki temel takviye araçlarının kredi ve kredi garantileri bulunduğunu söyleyen Özdebir, “Bu politika tercihi, finans-dışı gerçek bölüm firmalarına kâfi dayanağı sağlayamamıştır. Hakikaten pandemi sürecinde dünya genelinde uygulanan takviye ve kurtarma programları sonucunda, şirket batkı ve borç ödeyememe oranları pandemi öncesindeki pahaların altına inmişken (OECD, IMF), Milletlerarası Finans Enstitüsü (IIF), datalarına nazaran 2020 senesinde Türkiye batkı artışı bakımından dünyada birinci sıradadır” sözlerini kullandı.

“Endüstri kesimi borcunu borçla çeviriyor”

Nakdî genişleme yöntemiyle sağlanan fonun, krizden negatif etkilenen ekonomik ünitelere tahsis edilmiş olduğu ülkelerde mali genişlemeye bağlı enflasyon artışı görülmediğini lisana getiren Özdebir, “Ülkemizdeki durumun zıddı tarafta olması, uygulanan genişlemeci siyasetlerin nicel büyüklüklerinden fazlaca, tahsis edilme biçiminin enflasyonist tesirlerin oluşumuna yer hazırladığı görülmektedir” dedi.

Türkiye’de katma pahaya katkısı en yüksek kesim olan endüstri branşının, borcu borçla çeviren bir yapıda olduğuna değinen Nurettin Özdebir, şunları söylemiş oldu: “Firmaların direkt finansal dayanaklar ile genişletilmiş vergisel dayanaklardan oluşan çizgi üstü takviyelere muhtaçlığı bulunmaktadır. Krediler ve kredi garantileri tek başına uygulandığında yetersiz olup, fakat direkt nakit dayanakları ve kuvvetli vergisel takviyelerle beraber uygulandığında endüstri dalı sürdürülebilir bir finansman yapısına kavuşabilecektir”

Bir fazlaca ülkede kurumlar vergisi düşürülürken, Türkiye’de bu oranın yüzde 25’e yükseltildiğini lisana getiren Özdebir, bunun finans dışı gerçek bölüm firmalarının finansman zorluklarını artıracağını aktardı.

Özdebir, “Bilhassa endüstri firmalarının hayatta kalıp ekonomik faaliyetlerine devam edebilmeleri, borçluluk oranlarını arttırmayan dayanakların ve vergisel dayanakların bir ortada uygulanmasıyla mümkün olabilecektir” dedi.

Firmaların borcunu azaltacak ve dış finansman ihtiyacını azaltacak nitelikteki takviyelerin döviz talebinde azalmaya yol açacağını söyleyen Özdebir,. Bunun da kurdaki üst istikametli baskının azalmasını sağlayacağını belirtti.

🔥5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir