bakanliktan son dakika normallesme genelgesi kisitlama saatleri degisti xckfxp8t

Bakanlık’tan son dakika normalleşme genelgesi! Kısıtlama saatleri değişti

Son dakika haberi:İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam engelleme periyodu sonrası başlamış olacak kademeli olağanlaşma takvimini deklare etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan meydana getirilen son dakika açıklamasında, “14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma önlemleri hayata geçirilmiştir. Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma devrinde alınan önlemlerle toplumsal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin önlemlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında mühim bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte taraftan daima beraber elde edilmiş bu muvaffakiyetin sürdürülmesi, salgının yayılımının denetim altında tutulması ve yine ivmelenen aşılama faaliyetleri ile beraber kalıcı olağanlaşmanın sağlanması için salgınla çaba önlemlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli olağanlaşma sürecinde de son aşama önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Heyetinin tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanmış olan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli olağanlaşma periyodunda aşağıdaki önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir” denildi.

İŞTE KADEMELİ OLAĞANLAŞMA TAKVİMİ

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

HAFTA İÇİ KISITLAMA SAATLERİ KAÇ? HAFTASONU KISITLAMA VAR MI?

Kademeli olağanlaşma devrinde; hafta içinde yer edinen günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri ortasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak formda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

KISITLAMADAN MUAF OLACAK BÖLÜMLER

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak müddet ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, esenlik, ziraat ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması hedefiyle Ek’te belirtilen bölgeler ve bireyler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet sebebi ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sonlu olup, aksi durumlar muafiyetlerin berbata kullanımı olarak görülerek yönetimsel/adli yaptırımlara bahis edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/yapınak/yapımevi suretiyle yerlerde çalışan şahıslar meydana getirilen kontrollerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer edinen İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üstünden alınan “emek harcama müsaadesi vazife belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Lakin NACE kodu eşleşme kusuru, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde misyon yapmasına rağmen alt patronun muafiyet kapsamında olmaması sebebiyle misyon dokümanı alınamaması veya erişim yanılgısı suretiyle durumlarda örneği bahse husus Genelge ekinde yer edinen ve patron ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “emek harcama müsaadesi misyon dokümanı formu” da kontrollerde ibraz edilebilecektir.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri ortasında etkinlik gösterebilecek olup, yurttaşlarımız zarurî gereksinimlerinin karşılanması ile sonlu olmak ve vasıta kullanmamak kuralıyla (engelli yurttaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan müddet ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/yada unlu mamul ruhsatlı iş bölgeleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri (bir tek ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. V atandaşlarımız ekmek ve unlu mamul muhtaçlıklarının karşılanması ile hudutlu olmak ve vasıta kullanmamak kuralıyla (engelli yurttaşlarımız hariç) ikametlerine adım atma içinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ilişkin ekmek dağıtım araçlarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek olup, sokak ortalarında katiyetle satış yapılmayacaktır.

YABANCILARA YÖNELİK KISITLAMALAR

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet yalnızca gezinsel faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için vatanımızda bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, süreksiz muhafaza statüsündekiler veya milletlerarası savunma müracaat ve statü sahipleri dahil olmak suretiyle gezinsel faaliyetler kapsamı haricinde vatanımızda bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.5- Tam kapanma sürecinde kendi muhtaçlıklarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş kümelerindeki veya ağır hastalığı olan yurttaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üstünden bildirdikleri temel gereksinimleri VEFA Toplumsal Dayanak Gruplarınca karşılanacak olup, bu bahiste gerek işçi görevlendirilmesi gerekse gereksinimlerin bir an ilkin giderilmesi bakımından lüzumlu önlemler Valiler ve Kaymakamlar tarafınca alınacaktır.

İKİ DOZ AŞI OLANLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK

1.6- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üstü yurttaşlarımız için hepimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haricinde ayrıyeten bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

AŞI OLMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA KISITLAMA

Aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üstü yurttaşlarımız ise hafta içi günlerde yalnızca 10.00-14.00 saatleri ortasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına doğal olarak olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına doğal olarak olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üstü yurttaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli olağanlaşma devrinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI VAR MI?

Kademeli olağanlaşma devrinde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan müddet ve günlerde şehirlerarası gezi kısıtlaması uygulanacaktır.

2.1- Şehirlerarası gezi kısıtlamasının istisnaları;

– Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan müddet ve günlerde yurttaşlarımızın tayyare, tren, otobüs suretiyle toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıyeten gezi müsaadesi alınması istenmeyecek, şehirlerarası gezi edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi kâfi olacaktır. Bu durumdaki bireylerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri ortasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

– Mecburî bir kamusal vazifenin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafınca göreve getirilmiş kamu vazifelilerinin (müfettiş, denetmen vb.) hususi veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme dokümanının ibraz edilmesi kaydıyla müsaade verilecektir.

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci aşama yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil sürecine refakat etmek hedefiyle rastgele bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üstünden yapacağı müracaat (yanında akraba pozisyonundaki 9 bireye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafınca zaman kaybetmeksizin otomatikman onaylanarak cenaze yakınlarına hususi araçlarıyla gezi edebilmeleri için lüzumlu gezi müsaade dokümanı oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin süreçleri kapsamında müracaat meydana getirecek yurttaşlarımızdan rastgele bir doküman ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üstünden lüzumlu sorgulama gezi müsaade evrakı düzenlenmeden evvel otomatikman yapılacaktır.

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan mühlet ve günlerde yurttaşlarımızın hususi araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları temeldir.

Lakin aşağıda belirtilen zarurî hallerin varlığı durumunda yurttaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üstünden İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üstünden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Gezi Müsaade Konseylerinden müsaade almak kaydıyla hususi araçlarıyla da gezi edebileceklerdir. Gezi Müsaade Evrakı verilen bireyler, gezi müddetleri süresince sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Mecburî Hal Sayılacak Durumlar;

§Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup aslolan ikametine dönmek isteyen, hekim raporu ile sevk olan ve/yada daha evvelden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

§Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci aşama yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 şahıs),

§Bulunmuş olduğu kente son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber duracak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini gezi bileti, geldiği vasıta plakası, seyahatini gösteren ek olarak doküman, data ile ibraz edenler),

§ ÖSYM tarafınca duyuru edilmiş merkezi imtihanlara katılacak olan,

§ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, § Hususi veya kamudan günlü mukaveleye çağrı yazısı olan,

§Ceza infaz kurumlarından salıverilen, şahısların zarurî hali bulunmuş olduğu kabul edilecektir.

3. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

 RESTORANLAR HANGİ SAATLER ORTASI AÇIK OLACAK?

 Yeme-içme bölgeleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane şeklinde);

– Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri ortasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri ortasında ise yalnızca paket servis,

– Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri ortasında yalnızca paket servis, formunda etkinlik gösterebileceklerdir.

HALI SAHA, SİNEMA SALONLARI, KAFELER AÇILDI MI?

3.2-.17 Mayıs-1 Haziran ortası uygulanacak olan kademeli olağanlaşma periyodunda aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine süreksiz olarak orta verilmesine devam edilecektir. – Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

– Beyaz perde salonları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi suretiyle bölgeler, – İnternet kafe/salonu, elektronik oyun bölgeleri, bilardo salonları,

– Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

– Hamam, sauna ve masaj salonları,

– Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, iskemle/taburelerini kaldırmak ve yalnızca esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.3- Üstte sayılan işyerleri haricinde kalan ve tam kapanma devrinde faaliyetlerine orta verilen perakende ve hizmet branşındaki elbise, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber suretiyle dükkanlar ile ofis ve ofisler vb. işyerleri;

– Sağlık Bakanlığı Salgın İdaresi ve Emek verme Rehberinde içinde bulunmuş olduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla uğraş önlemlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri ortasında etkinlik gösterebileceklerdir.

– Avmleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri ortasında etkinlik gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.4- Zincir marketler başta olmak suretiyle çeşitli işyerleri tarafınca açılış veya makul gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının minimum yedi gün sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Marketlerde (zincir ve görkemli marketler dahil) zarurî temel gereksinimler kapsamındaki eserler haricinde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, elbise ve aksesuar, alkol, konut dokuması, oto aksesuar, bahçe materyalleri, hırdavat, züccaciye vb. eserlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında müsaade verilmeyecektir.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın İdaresi ve Emek verme Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri ortasında etkinlik gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına müsaade verilmeyecektir.

3.7- Online market ve yiyecek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri ortasında evlere/adrese servis formunda çalışabileceklerdir.

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle beraber Ulusal Eğitim Bakanlığıyla meydana getirilen değerlendirmeler çerçevesinde kademeli olağanlaşma periyodunda anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğeri tüm okul ve derslik düzeyleri için Ulusal Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu halde uygulama sürdürülecektir.

5. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kurumlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri ortası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü emek harcama suretiyle esnek emek harcama adabının uygulanmasına kademeli olağanlaşma periyodunda de devam edilecektir.

6. ERTELENEN FAALİYET, AKTİFLİK VE MERASİMLER

6.1- Sivil cemiyet kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel konsey dahil yapacakları geniş iştirakli her türlü aktiflikleri 1 Haziran 2021 geçmişine kadar ertelenecektir.

6.2- Evlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle beraber hala uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi biçimindeki düğünler ile nişan ve kına suretiyle aktifliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 geçmişine kadar devam edecektir.

6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk konutları suretiyle toplumsal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 geçmişine kadar uzatılacaktır.

7. TOPLU ULAŞIM ÖNLEMLERİ

7.1- Şehirlerarası etkinlik gösteren toplu taşıma araçları (tayyare hariç); vasıta ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, vasıta içindeki yolcuların oturma hali yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) halde olacaktır.

7.2- Şehir içi toplu taşıma araçları ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen temeller çerçevesinde %50 kapasite sınırlaması ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına doğal olarak olarak etkinlik sunabileceklerdir.

8. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR ÖNLEMLER

8.1- Şehirlerarası karayolları üstünde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim alanı içinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, barıncak vb.) içinde bulunan yeme-içme bölgeleri (bir tek konaklamalı müşterilerle sonlu olacak şekilde) tıpkı masada tıpkı anda en fazla 2 şahsa servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.

8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan cümbüş merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda satın alan kabul edilmeyecektir.

8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu cümbüş halinde etkinliklere kesinlikle müsaade verilmeyecek, bu yerlerde ağırlaşmanın önüne geçilebilmek ismine fizikî aralık kurallarına azami itina gösterilecektir.

8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan müddet ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) yurttaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/yada şehirlerarası gezi kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu hedefle gezi edecek yurttaşlarımızın kontrollerde rezervasyon ve ödeme evraklarını ibraz etmeleri kâfi olacaktır.

8.5- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda konaklama tesislerinin kontrolleri etken halde sürdürülecek, geçersiz rezervasyon başta olmak suretiyle her türlü berbata kullanımın önüne geçilecektir.

Üstte belirtilen temeller doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci unsurları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Konseyleri kararlarının acilen alınması, uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete niçin olunmaması mevzusunda; Data ve gereğini kıymetle arz ve rica ederim.”

🔥36

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir