birikimi 25 bin tlyi bulan memur ek mal bildirimi vermeli mi hlqVDduz

Birikimi 25 bin TL’yi bulan memur ek mal bildirimi vermeli mi?

Sual: Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Benim maaşım 5 bin TL. Eşim hususi kesimde çalışıyor ve 25 bin TL maaş alıyor. 20 bin TL birikim hesabımıza tertipli para yatırıyoruz. Bu durumda iki ayda bir ek mal beyanı vermem mi gerekiyor yoksa eşimin maaşının 5 katı olunca mı beyanda bulunmam gerekiyor?

Karşılık: Mal bildirimi kamu hizmetlerine girenler bakımından anayasal bir yükümlülüktür. Anayasının 71. unsurunda “Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma müddetleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında vazife alanlar, bundan kural dışı edilemez.” denilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu’nun 14. unsurunda ise, Devlet memurlarının, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilişkin göç eder ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, hususi kanunda yazılı kararlar uyarınca, mal bildirimi verecekleri karara bağlanmıştır. Hem Anayasada hem de 657 sayılı Kanunda bahsi geçen kanun 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunuluması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Uğraş Kanunudur. Mal bildirimine ilişkin mevzular hem 3628 sayılı Kanun hem de bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulmuş olan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.

3628 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda genel mal bildirimi verilmesi, genel mal bildirimi haricinde mal varlığında kıymetli bir değişim olduğunda bir ay içinde ek mal bildirimi verilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin 10. hususuna nazaran memurlar; eşleri, velayeti altındaki evlatları ve kendilerinin kişisel mal varlıklarında kıymetli bir değişim olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak suretiyle ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Yönetmeliğe nazaran mal varlığında meydana gelen memurun net aylık fiyatının beş katı fiyatındaki artış mal varlığındaki kıymetli değişikliğin ölçüsü olup, bu meblağda banka hesabında birikim meydana getirilen para da ek mal beyanını gerektirmektedir.

Netice olarak, 5.000 TL net maaşı olan bir memurun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki evlatlarının ek birikiminin 25.000 TL ye yetişmesi halinde bir ay içinde ek mal bildirimi verilmesi icap ettiğini, genel mal bildirimi devrinde banka hesabındaki toplam paranın, ek mal bildiriminde ise ek birikim meydana getirilen 25.000 TL ve üstü meblağın beyan edilmesi icap ettiğini değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Memurlar

🔥11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir