ceza infaz duzenlemesi sure uzuyor IScAALp2

Ceza infaz düzenlemesi! Süre uzuyor

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, seyretme şuraları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adalet sarayı binalarında bekletildikleri veya sağlık kurumlarında tedavi gördükleri kısımları yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve vazifelilerden informasyon alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri seyretme heyetleri tarafınca mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası kontratlarla belirlenen prensipler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları ortasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi mevzusunda vazifeli ve yetkili olacak.

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar vermiş olduğu takdirde, hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak, bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığınca pahalandırılacak.

Böylelikle, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

Bulundukları ceza infaz kurumundan diğer bir kuruma nakil talebinde bulunan mahkumların maddi durumlarının yetersiz bulunduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil sarfiyatları alınmayacak.

MAHKUMLAR E-POSTA İLE HABERLEŞEBİLECEK

Mahkumlar, lüzumlu teknik altyapının bulunmuş olduğu kurumlarda Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenecek yol ve asıllar çerçevesinde elektronik tekniklerle de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafınca resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki bireylerin erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, mahkumun talebine nazaran posta yöntemiyle veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

Kamu nizamının korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması veya cürüm işlenmesinin önlenmesi emeliyle; terör cürümleri, teşkilat oluşturmak, yönetmek veya örgüte üye olmak kabahatleri ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen cürümlerden mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen veya bu mahkumlar tarafınca gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

Bu mesajlara ilişkin kayıt veya evraklar, hedefi haricinde kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs veya kurumla paylaşılamayacak ve rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya husus edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme ve imha süreçleri Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

Evvelden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör hataları, teşkilat oluşturmak, yönetmek veya örgüte üye olmak cürümleri ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen cürümlerden mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumların yapacakları görüşmeler, kamu nizamının korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması veya hata işlenmesinin önlenmesi maksadıyla kurum idaresi tarafınca dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak suretiyle kaydedilebilecek.

Kayıtlar, maksadı haricinde kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs veya kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme süreci Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

ZİYARET MÜDDETİ UZUYOR

Kanunla, mahkumların ziyaret mühleti 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti gayesiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi ihtiyaç duyulan minimum bir aylık müddet kuralı kaldırılıyor.

Öte taraftan, hanımefendi mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin unsur, teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin akabinde, birleşimi bugün saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir