ceza infaz kanununda degisiklik yapan teklif tbmmde kabul edildi ziyaret suresi 15 saate cikariliyor eZqFhxcm

Ceza infaz kanununda değişiklik yapan teklif TBMM’de kabul edildi! Ziyaret süresi 1,5 saate çıkarılıyor

Kanuna nazaran seyretme heyetleri, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adalet sarayı binalarında bekletildikleri ya da esenlik müesseselerinde tedavi gördükleri kısımları yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve vazifelilerden informasyon alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri seyretme şuraları tarafınca mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası mukavelelerle belirlenen unsurlar çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları ortasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi mevzusunda misyonlu ve yetkili olacak.

HUDUT DIŞI ETME SÜREÇLERİNİ BAKANLIK KIYMETLENDİRECEK

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar vermiş olduğu takdirde, hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak, bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığınca pahalandırılacak. Böylelikle, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi ya da cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

ELEKTRONİK MEKTUPLAR ALIP GÖNDEREBİLECEKLER

Bulundukları ceza infaz kurumundan öteki bir kuruma nakil talebinde bulunan mahkumların maddi durumlarının yetersiz bulunduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil harcamaları alınmayacak. Mahkumlar, lüzumlu teknik altyapının bulunmuş olduğu kurumlarda Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenecek biçim ve temeller çerçevesinde elektronik metotlarla de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafınca resmi makamlara ya da savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki şahısların erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, mahkumun talebine nazaran posta kanalıyla ya da elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

TERÖR SUÇLULARININ DÖKÜMANLARI SAKLANACAK

Kamu nizamının korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da kabahat işlenmesinin önlenmesi hedefiyle; terör cürümleri, teşkilat oluşturmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak kabahatleri ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen kabahatlerden mahkum olan ya da tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen ya da bu mahkumlar tarafınca gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek ya da fiziki olarak saklanabilecek.

Bu mesajlara ilişkin kayıt ya da dokümanlar, maksadı haricinde kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak ve rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya husus edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme ve imha süreçleri Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

SİLME SÜREÇLERİNİ CUMHURİYET SAVCISI DENETLEYECEK

Evvelden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör cürümleri, teşkilat oluşturmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak hataları ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen cürümlerden mahkum olan ya da tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumların yapacakları görüşmeler, kamu nizamının korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da kabahat işlenmesinin önlenmesi gayesiyle kurum idaresi tarafınca dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak suretiyle kaydedilebilecek. Kayıtlar, maksadı haricinde kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme süreci Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

ZİYARETLER BİR BUÇUK SAAT OLACAK

Kanunla, mahkumların ziyaret müddeti 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti hedefiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi ihtiyaç duyulan taban bir aylık müddet kaidesi kaldırılıyor.

Öte taraftan kadın mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin unsur, teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin akabinde, birleşimi bugün saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beğenilen Işık Bayar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir