ceza ve guvenlik tedbirlerinin infazina iliskin teklif mecliste kabul edildi Nuvq29d1

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına ilişkin teklif Meclis’te kabul edildi

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, seyretme şuraları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adalet sarayı binalarında bekletildikleri veya esenlik müesseselerinde tedavi gördükleri kısımları yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve vazifelilerden data alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri seyretme heyetleri tarafınca mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu memleketler arası mukavelelerle belirlenen prensipler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları ortasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi mevzusunda misyonlu ve yetkili olacak.

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar vermiş olduğu takdirde, hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak, bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığınca pahalandırılacak. Böylelikle, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

Bulundukları ceza infaz kurumundan diğeri bir kuruma nakil talebinde bulunan mahkumların maddi durumlarının yetersiz bulunduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil sarfiyatları alınmayacak.

Mahkumlar, lüzumlu teknik altyapının bulunmuş olduğu kurumlarda Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenecek adap ve temeller çerçevesinde elektronik tekniklerle de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafınca resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki bireylerin erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, mahkumun talebine nazaran posta yöntemiyle veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

Kamu sisteminin korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması veya hata işlenmesinin önlenmesi hedefiyle; terör hataları, teşkilat oluşturmak, yönetmek veya örgüte üye olmak hataları ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen hatalardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen veya bu mahkumlar tarafınca gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

Bu mesajlara ilişkin kayıt veya evraklar, hedefi haricinde kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs veya kurumla paylaşılamayacak ve rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme ve imha süreçleri Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

Evvelce bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör hataları, teşkilat oluşturmak, yönetmek veya örgüte üye olmak hataları ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen kabahatlerden mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumların yapacakları görüşmeler, kamu nizamının korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması veya cürüm işlenmesinin önlenmesi gayesiyle kurum idaresi tarafınca dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak suretiyle kaydedilebilecek. Kayıtlar, maksadı haricinde kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs veya kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya bahis edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme süreci Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

Kanunla, mahkumların ziyaret mühleti 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti hedefiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi ihtiyaç duyulan minimum bir aylık müddet koşulu kaldırılıyor.

Öte taraftan, kadın mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin unsur, teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin akabinde, birleşimi bugün saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir