ceza ve infaz yasasi tbmmde kabul edildi yeni donemde ne olacak tC8XF3cJ

Ceza ve İnfaz yasası TBMM’de kabul edildi! Yeni dönemde ne olacak?

Kanuna nazaran, seyretme heyetleri, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adalet sarayı binalarında bekletildikleri ya da esenlik müesseselerinde tedavi gördükleri kısımları yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve vazifelilerden data alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri seyretme heyetleri tarafınca mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu memleketler arası kontratlarla belirlenen prensipler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları ortasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi mevzusunda misyonlu ve yetkili olacak.

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar vermiş olduğu takdirde, hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak, bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığınca pahalandırılacak. Böylelikle, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi ya da cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

Bulundukları ceza infaz kurumundan diğer bir kuruma nakil talebinde bulunan mahkumların maddi durumlarının yetersiz bulunduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil sarfiyatları alınmayacak.

Mahkumlar, lüzumlu teknik altyapının bulunmuş olduğu kurumlarda Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenecek biçim ve asıllar çerçevesinde elektronik yollarla de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafınca resmi makamlara ya da savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki bireylerin erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, mahkumun talebine nazaran posta yöntemiyle ya da elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

Kamu tertibinin korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da hata işlenmesinin önlenmesi maksadıyla; terör hataları, teşkilat oluşturmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak hataları ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen hatalardan mahkum olan ya da tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen ya da bu mahkumlar tarafınca gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek ya da fiziki olarak saklanabilecek.

Bu mesajlara ilişkin kayıt ya da evraklar, maksadı haricinde kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak ve rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme ve imha süreçleri Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

Evvelce bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör cürümleri, teşkilat oluşturmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak hataları ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen cürümlerden mahkum olan ya da tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumların yapacakları görüşmeler, kamu nizamının korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da cürüm işlenmesinin önlenmesi emeliyle kurum idaresi tarafınca dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak suretiyle kaydedilebilecek. Kayıtlar, maksadı haricinde kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme süreci Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

Kanunla, mahkumların ziyaret mühleti 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti hedefiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi ihtiyaç duyulan minimum bir aylık mühlet koşulu kaldırılıyor.

Öte taraftan, kadın mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin husus, teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin akabinde, birleşimi bugün saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir