cezaevlerinde yeni duzenleme mahkumlar e posta ile haberlesebilecek cCGEygDM

Cezaevlerinde yeni düzenleme: Mahkumlar e-posta ile haberleşebilecek

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, seyretme heyetleri, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adalet sarayı binalarında bekletildikleri ya da esenlik kurumlarında tedavi gördükleri kısımları yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve vazifelilerden informasyon alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri seyretme heyetleri tarafınca mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası kontratlarla belirlenen prensipler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları ortasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi mevzusunda misyonlu ve yetkili olacak.

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar vermiş olduğu takdirde, hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak, bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığınca pahalandırılacak.

Böylelikle, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi ya da cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

Bulundukları ceza infaz kurumundan diğeri bir kuruma nakil talebinde bulunan mahkumların maddi durumlarının yetersiz bulunduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil harcamaları alınmayacak.

Faks, telegraf ve e-posta hakkı

Mahkumlar, lüzumlu teknik altyapının bulunmuş olduğu kurumlarda Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenecek adap ve temeller çerçevesinde elektronik tekniklerle de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafınca resmi makamlara ya da savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki şahısların erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, mahkumun talebine nazaran posta kanalıyla ya da elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

Kamu tertibinin korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da hata işlenmesinin önlenmesi maksadıyla; terör cürümleri, teşkilat oluşturmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak cürümleri ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen cürümlerden mahkum olan ya da tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen ya da bu mahkumlar tarafınca gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek ya da fiziki olarak saklanabilecek.

Bu mesajlara ilişik kayıt ya da evraklar, hedefi haricinde kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak ve rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme ve imha süreçleri Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

Evvelden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör cürümleri, teşkilat oluşturmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak cürümleri ile teşkilat faaliyeti kapsamında işlenen hatalardan mahkum olan ya da tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumların yapacakları görüşmeler, kamu tertibinin korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da cürüm işlenmesinin önlenmesi maksadıyla kurum idaresi tarafınca dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak suretiyle kaydedilebilecek.

Kayıtlar, gayesi haricinde kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya husus edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme süreci Cumhuriyet savcısı tarafınca denetlenecek.

Ziyaret mühleti uzuyor

Kanunla, mahkumların ziyaret müddeti 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti hedefiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi ihtiyaç duyulan minimum bir aylık müddet koşulu kaldırılıyor.

Öte taraftan, hanımefendi mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişik husus, teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin akabinde, birleşimi bugün saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Kaynak: Sputnik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir