Çin Dışişleri’nden rapor: ABD demokrasisi, başlangıçtaki özünden ve özgün tasarımından uzaklaştı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’de demokrasinin durumunu eleştirdiği bir rapor deklare etti.

ABD’de Demokrasinin Durumu‘ başlıklı raporda, Amerikan demokrasinin kusurlu olduğu ve ülkenin demokrasiyi istismar etmiş olduğu ve kendi modelini ihraç teşebbüslerinin dünyaya ziyan verdiği açıklandı.

Raporda, tarihî süreç için ABD’de demokrasinin gelişiminin ileri bir adım olduğu lakin seneler içinde yabancılaştığı ve yozlaştığı, başlangıçtaki özünden ve örneksiz dizaynından uzaklaştığı kaydedildi.

Amerikan demokrasisinin temelini oluşturan temsil kurumlarının yozlaşmasının, paranın ve ekonomik gücün yegane belirleyici olduğu bir sistem yarattığına dikkat çekilen raporda, yerleşik çıkarları temsil eden siyasal partilerin ufak bir azınlığın çoğunluğa hükmetmesi sonucunu doğurduğu vurgulandı.

Raporda ayrıyeten, karşıcılık ve karşı oy aslına dayalı oldukca partili sistemin karar alma süreçlerini aksattığı görüşü lisana getirildi.

ABD’nin kendi kusurlu demokrasi modelinin öteki ülkelere dayatmaya çalışmasının felaketlere yol açtığının ileri sürüldüğü raporda, şu tabirlere yer verildi: “Demokrasi tüm insanlığın ortak pahasıdır. Azca sayıdaki ülkenin imtiyazı değil tüm ülkelerin hakkıdır. Fazlaca değişik biçimleri olan demokrasinin her insana uyacak tek modeli yoktur. Dünyadaki değişik siyasal sistemleri tek ölçüye nazaran pahalandırmak, değişik siyasal uygarlıklara tek perspektiften bakmak demokratik değildir.”

ABD’nin ‘demokrasi sözcülüğüne’ tepki

Pekin, son devirde ABD’nin ‘Demokrasi Zirvesi’ teşebbüsünün kendisini ve bir grup ülkeyi dışlamasına tepki olarak, Washington’ın ‘demokrasinin sözcüsü’ olduğu varsayımına eleştiri yöneltiyor.

Çin’de kabine fonksiyonunu yerine getiren Devlet Kurulu, 4 Aralık’ta yayınladığı ‘Çin: İşleyen Demokrasi’ başlıklı raporda, ‘tüm süreç demokrasisi’ olarak tanımlanan Komünist Parti’nin tek parti yönetiminin kurumsal işleyiş, temsilde hakkaniyet, karar almada aktiflik ve ortak güzelliğe hizmet bakımından ABD’nin oldukca partili parlamenter sisteminden üstün özelliklere haiz olduğu söz edilmişti.

Kaynak: Sputnik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir