Çocuk Eğitiminde Çevrenin Etkisi Nedir?

İnsanlar doğumundan ölümüne kadar etraflarında olup biten her şeyi inceler ve kendi hareketleri ile karşılaştırarak yeni davranışlar kazanma eğilimindedir. İnsan davranışlarını önemli ölçüde genetik ve çevre faktörlerinin etkisi oluşturmaktadır. Küçük yaşlardaki çocuklar sürekli öğrenme aşamasındadırlar. Çevrelerinde olup bitenleri anlamlandırarak benzer durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmektedirler. Bu sebeple çocuk gelişiminde yakın çevrenin önemi yadsınamaz niteliktedir.

Çocuk ve Çevre Etkisi

Eğitim, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi için fazlasıyla önemli bir gereksinim olarak görülmektedir. Çevrenin çocuk eğitimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çocuğun yakın çevresinde bulunan akraba, aile, komşu, öğretmen ve arkadaşlar direkt olarak etki dahilindedir. Çocuk bu ortamlardan gördüğü hareketleri taklit edip uygulayabilir.

Çocuk Çevreden Neler Öğrenir?

Çocukların çevrelerinden öğrendikleri davranışları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Yardımlaşma ve dayanışma özelliklerinin kazanımı
  • Topluma adapte olma becerileri
  • Ahlaki kuralların kazanımı
  • Olgunlaşma ve tecrübe
  • Çeşitli yararlı ve zararlı davranışlar
  • Akran zorbalıkları

Bu konu hakkındaki öğrenimleri bu şekilde sıralayabiliriz.

Çevrenin Olumsuz Etkileriyle Nasıl Baş Edebiliriz?

Çocuk için okul öncesi döneme bakıldığında çocuk ile iletişim halinde olan herkes çevreyi oluşturmakta. Çevrenin olumlu etkileri olmakla birlikte zararlı etkileri de mevcut. Bu olumsuz davranışları ortadan kaldırmak için çocuğu çevreden soyutlamak çok yanlış bir hareket olacaktır. Olumsuz davranışlara örnek gösterilerek çocuğa bunların zararlı ve kötü bir davranış olduğu aktarılmalı, bu gibi durumlarda bu davranışların yapılmaması gerektiği aşılanmalıdır.

Çocuk Üzerinde Teknolojik Aletlerin Etkisi

Uzun yıllar önce hayatımıza giren ve bizi etkilemeye devam eden teknolojik alet olan televizyonlardaki dizi ve çizgi filmlerde çocuğun gelişimini etkileyen çevresel faktörlerden biridir. Bunların kullanımını çocuğun yakın çevresi olan anne ve baba düzenli olarak denetlemelidir.

Birçok yararlı program olmasına rağmen zararlı gösterimler de sergilenmekte ve çocuk bunları öğrenerek taklit yoluyla gerçekleştirmektedir. Çizgi filmde görüp, davranışlarına özenip, kendine rol model edinen karakterlerin yaptıklarını içselleştirerek benzer durumlarda bu hareketleri sergileme niteliğinde olabilirler. Anne, baba davranışın kötü olduğunu anlatsa bile çizgi kahramana özenip bu davranışı sürdürme eğilimde olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir