dikkat ceken rapor meclise sunuldu kdv indirimi sart wUZIP3Pn

Dikkat çeken rapor Meclis’e sunuldu! KDV indirimi şart

TBMM Zelzele Araştırma Komitesi’nin hazırladığı raporda, Türkiye’de nüfus ve ekonomik aktivitenin zelzele riski yüksek kentlerde ağırlaştığı tespitine yer verilerek, sarsıntıya dirençli şehir planlaması yapılması istendi. Milliyet’ten Başkan Yılmaz’ın haberine nazaran; Kurul raporundaki 6.7 milyon riskli yapının dönüşümünde kentsel dönüşüm modeli detaylı ele alınırken finansman problemi başta olmak suretiyle bazı tespit ve teklifler özetle şu şekilde sıralanıyor:

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi hedefiyle mülk sahiplerine verilen faiz takviyesi oranı ile kredi ölçüsü arttırılmalı, vadeler uzatılmalı.

Faiz takviyesi; Merkez Bankası tarafınca hesaplanan konut kredilerine uygulanan averaj faiz oranının yüzde 50’si temel alınarak belirlenmeli.

Kentsel dönüşüm için faiz dayanaklı kredi kullandıracak bankalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortasında yapılacak protokollerde kredi ödemelerinin, meydana getirilen işin ilerleme oranlarını ve maliyetlerini gösteren pursantaj cetveline nazaran işi yürüten yüklenici firmaya hakediş bazında yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılmalı.

KDV indirimi

Kentsel dönüşümde maliyeti düşüren yenilikler içeren yerli ve hafifçe yapı gereçlerinin kullanılmasını teşvik edecek şekilde KDV indirimi uygulanmalı.

Dünyanın çeşitli vatanlarında kentsel yenileme ve güzelleştirme projelerinde kullanılmak suretiyle tasarlanan Vergi Artışına Dayalı Finansman Sistemi (Tax Increment Financing-TIF) kentsel dönüşüme kaynak sağlamaya yönelik alternatif yollar ortasında değerlendirilmeli. Bu finansman yolu ile bir bölgede altyapı projelerinin (metro, hafifçe raylı sistem vb.) yanı sıra üstyapı (park, rekreasyon) ve gibisi kamu projeleri sebebiyle paha artışı meydana gelmesi durumunda karşılık artışı üstünden hisse alınarak kentsel dönüşümün finansmanında kullanılması sağlanmalı.

İslami fonlar

Memleketler arası finans kuruluşlarından uygun şartlı kaynak temin edilmeli, global ölçekte yüksek seviyede bulunan İslami fonlardan yararlanılmalı, kira sertifikası (sukuk) ihracı vb. usullerle ülkemize finansman çekilerek kentsel dönüşümde kullanılması sağlanmalı.

Zelzele riski yüksek bölgelerdeki belediyelerin senelik yatırım bütçelerinin yüzde 10’unu kentsel dönüşüm projeleri için ayırmaları sağlanmalı ve ayrılan kaynağın yerinde kullanılması için lüzumlu kontroller yapılmalı.

İmar planı değişikliği sonucu kıymet artış hissesi olarak eğitim edilen gelirlerden belediyelere aktarılan meblağlar kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmalı.

Emlak vergisi gelirlerinden muhakkak oranda hisse, kentsel dönüşüme ayrılmalı.

Bilhassa zelzele açısından riskli olan kentlerde, nüfusun ve ekonomik aktivitenin ağırlaştığı görülmektedir. Çeve ve Şehircilik Bakanlığı’nın, hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Mekansal Strateji Planı’nda, kimi kentlerin istikrarsız büyümesine karşılık orta büyüklükteki kentlerin kalkınması, cazibelerinin artırılması, mümkünse yeni albeni merkezlerinin oluşturulması ile kentlerin kademelenmesi gözden geçirilmeli. Sarsıntı senaryoları geliştirilmeli.

İstanbul başta olmak suretiyle zelzele açısından riskli olan kentlere ağır göç durdurulmalı ve sarsıntı riski azaltılmalı.

Kırsala dönüş

Kırsal canlandırma, kentlerimizde mevcut yapı ve nüfus yoğunluğunun azaltılmasına katkı elde edecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Tarımköy uygulaması ile sarsıntıya kuvvetli, inançlı konutlar ve diğer donatılar yapılarak vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. Kırsala dönüşün hızlanması ve kentlerdeki nüfus yoğunluğunun azaltılması hedefiyle bu uygulamaların bilhassa zelzele riskinin yüksek olduğu vilayetlerde yaygınlaştırılması sağlanmalı.

Kaynak: Memurlar

🔥7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir