dini istismar edenlerin karakteristik ozellikleri 1iYljyZa

Dini istismar edenlerin karakteristik özellikleri

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine nazaran: Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 5. senesinde “Din istismarı ile gayrette sahih dini bilginin önemi” başlıklı bir kitap yayımladı. Kitapta İslam’ın ana kaynaklarının Kuran ve sünnet olduğu belirtilerek, “Ne zaman ki insan dine hizmet etmeyi bırakıp onu kendi hizmetinde kullanmaya başlamışsa, orada din istismarı vardır. Din istismarının olduğu her tabanda ferdi manada yozlaşma ve cehaletin, toplumsal manada da bir din güvenliği krizinin yaşandığı söylenebilir” denildi. Kitapta, 11 başlıkta dini istismar edenlerin karakteristik özellikleri şu şekilde sıralandı.

1 Tanrı ve peygamberle görüştüğü algısı oluşturmak: Din istismarcısı yapıların başkanları, kendisini Tanrı tarafınca seçilen şanlı bir şahıs olarak takdim eder; bağlılarından tam bir teslimiyet bekler.

2 Dini manada kendisini yegane kaynak kabul etmek: Kendi akli çıkarımlarını kutsallaştırır ve vahyi dikkate almaz.

3 Küme mensubiyetini aile, millet ve ümmet bağlılığının önüne geçirmek: Yapıya dahil olan bireylerin kimlikleri bastırılır, temel ilinti hisleri yok edilir. Bağlıları, evvel ailelerine ve akrabalarına, sonrasında kendi ülke ve toplumlarına ve nihayet İslam ümmetine ilişkin olma şuurunu kaybeder.

4 Mabetleri istismar etmek: Bir yer; cami ya da mescitlerin alternatifi olarak seçilir; toplanma ve topluca yakarma etme yeri haline getirilir; böylelikle bağlılar tarafınca ulvi bir yer olarak görülür.

5 Hakikat tekelciliği yapmak: Önderleri, kendi fikirlerinin her hal ve kuralda başkalarından üstün bulunduğunu ima eder. Daha alt derecede görülen dini gelenekler, mezhepler, kümeler ya da telaffuzlar küçümsenir.

6 Tekfir etmek: Kendilerine itaat etmeyen, ideolojilerini paylaşmayan, köktencilik telaffuzlarını benimsemeyen ya da yakarma hayatında kimi eksiklikleri olan fertleri Müslüman kabul etmezler.

7 Mehdi ve mesih suretiyle sıfatlara bürünmek: Mükemmel özelliklerle donatılmış bir şahsiyetin ahir vakitte ortaya çıkıp yeryüzünü adaletle dolduracağını söylerler ve bu misyonu bir küme ya da cemaate yüklerler.

8 Masumiyet/günahsızlık argümanında bulunmak: Başkanlarının saf olduğu, yanılgı ya da günah işlemekten uzak olduğu tez edilir. Böylelikle müntesipler (bağlılar), sorgusuz sualsiz öndere bağlanır ve buyrukları yerine getirir, önderin fikri, dinin görüşüdür. Önderin dokunulmaz ve eleştirilemez olduğuna inanılır.

9 Görünmez güçlerden dayanak aldığını argüman etmek: İnsan dışı varlıklarla görüşebilen, onlarla güç birliğine girebilen, insanların saklı hallerine, kabirlerde olanlara, hatta aden ve cehennemle ilgili bilgisi olabilen bir önder imajı oluşturulur.

10 Gençlerin dini hislerini istismar etmek: Gençlerin tinsel coşkuları, serüven arayışları, içine düşmüş olduğu buhranlar ve yalnızlık istismar edilir. Meydana getirilen telkinler sonucunda gençler, yalnız teşkilat başkanının isteklerini yerine getirmeye programlanmış emir kulları haline getirilir.

11 Dini mevzulardaki bilgisizlikten yararlanmak: Dinin temel referanslarına muhalif olan birçok yanlış; arka niyetle, çarpık çıkarımlarla ve illetli yorumlarla dine dayandırılır ve sonrasında bu hatalar insanlara doğruymuş suretiyle anlatılır. Küme içinde başat olan kör öykünmek kültürü ise yalan-yanlış bilgilerle doldurulan zihinleri, öndere bağımlı hale getirir.

‘Takiyyeye sığınanlar menfaatçi yalancılardır’

Kitapta, şunlar kaydedildi: “Takiyyeye sığınanlar, ya dürüst olmayan işlerle ve bâtın planlarla toplumu ifsat eden ya da halkın sırtından çıkar sağlama niyetiyle hareket eden yalancılardır. Makam, güç, otorite, para suretiyle dünyevi kazanımlarla hudutlu bir yaşamın Müslümanca olmadığını, İslam’ın hem dünya hem de ahiret karı için maneviyatın ardında bulunduğunu zihinlerine yerleştirelim. Yavrularımızın kimlerle arkadaşlık ettiğine, vaktini nerede harcadığına, ne okuduğuna, internette ve sanal dünyada hangi ağlara dahil olduğuna dikkat edelim. Sevgi, ilgi ve rehberliğimizden yoksun kalan gençlerin çarpık dini data sunanlara aldanma ve köktencilik örgütlerin çekim alanına girme riskinin yüksek bulunduğunu unutmayalım.”

Kaynak: Memurlar

🔥8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir