Dokuz Eylül Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvurular ne zaman sona erecek?

Dokuz Eylül Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (b)fıkrasına  53 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Takviye İşçisi olmak suretiyle toplamda 59 kontratlı işçi alımı yapacağını duyurdu. Minimum lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma kaidesi ortaya kurum, tüm adayları KPSS puanı temel alınarak istidam edecek. İşte 2021 Kasım ayı işçi alımı.. 

Dokuz Eylül Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 23 Kasım 2021 zamanı prestiji ile başlayıp, 6 Aralık 2021 evveliyatına kadar devam edecek. 

Adaylar lüzumlu dokümanlarla beraber müracaat mühleti içinden üniversite hastanesinin insan kaynakları kısmına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

1- Müracaat Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr web adresinde yer edinen Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

2- Mezuniyet belgesi veya Mezuniyet Dokümanının ön ve art yüzlü fotokopisi (1 adet)

3- 2020 yılı KPSS (B) kümesi sınav netice evrakı (1 adet)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair evrak (Terhis, erteleme, muaf vb.)

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl veya daha çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden meydana gelen malvarlığı bedellerini aklama veya kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

d) Adam adaylar için askerlikle alakası bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik misyonunda bulunmamak veyahut ertelemiş olmak, misyona başlamasına sakınca hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli saklı kalmak kaydıyla, misyonunu sürekli yapmasına sakınca olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü hususu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz mevzusu sonucun pozitif gelmesi halinde atamaları yapılacaktır

1- 2020 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı temel alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu duyuru kodunda aranan öğrenim kaidesine uygun olması gerekmektedir.

2- Başvuracak adayların, başvurduğu duyuru kodunda yer edinen “Aranan Nitelikler” in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Tüm konumlar için ilgili ünitenin idaresi tarafınca belirlenecek saatlerde vazife yapma (gece dahil) kaidesini kabul etmek, vardiyalı ve nöbet yolu çalışmasına engel durumu bulunmamak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “O halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi veya sözleşme periyodu içinde Bakanlar Şurası Sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” sonucu yeterince bu unsura ters durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir