Dünya Üzerinde Hüküm Süren Hükümdarlar

[ad_1]

Tarihin Görmüş olduğu En Büyük Hükümdarlar

Kayıtlara cihan padişahı olarak da geçmiş ve tarih sayfalarındaki yerlerini kazandıkları başarılar ile almış olan birçok hükümdar bulunur. Kimileri uzun süre tahtta kalabilmiş, kimileri ise arkasından dönen oyunların kurbanı olmuştur. Erken yaşta yaşamını kaybeden hükümdarlar kısa sürede yaptıklarıyla fazlaca şaşırtmışlardır. Bu içeriğimizde tarih sayfalarına isimlerini yazdırmayı başaran en büyük hükümdarları bir araya getirdik.

Tarihin En Büyük Hükümdarları;

1. Cengiz Han

cengiz-han-003.jpg

Öteki adı ile “Temuçin” olarak da malum Moğol Hükümdarı Cengiz Han, Orta Asya’dan Şimal Çin’e kadar birçok ülkenin fethini gerçekleştirmiştir. Cenk esnasında canını almış olduğu insanların kelleleri Çin’de senelerce saklanmıştır. 1162 senesinde Moğalistan İmparatorluğu’nun Delün-Boldak bölgesinde doğan Cengiz Han’ın adı iki deniz anlamını taşımaktadır. Cengiz Han, 50km’de bir at çiftliği kurarak kendi iletişim ağını kurmuştur. Ek olarak Cengiz Han, tarihte ruhsal cenk ve kimyasal cenk kavramlarını başlatan ilk kişidir. Sanılanın aksine, bilime, okuma yazmaya ve mühendisliğe ehemmiyet vermiştir. Bu amaçla hususi bir alfabe yaptırıp evlatlarının ve askerlerinin okuma yazma öğrenmesini elde etmiştir.  


2. Büyük İskender

buyuk-iskender-001.jpg

Makedonya topraklarında bir prens olarak dünyaya gelen İskender, meşhur düşünür Aristo tarafınca eğitilmiştir. Yunanistan’ı fethettikten sonrasında Anadolu’ya yelken açan Büyük İskender tarih sayfalarındaki en iyi hükümdarlardan bir tanesi olarak bilinir. 35.000 kişilik bir orduyla M.Ö. 334 senesinde İran seferine çıkan Büyük İskender, İran ordusunu yenmiştir ve Asya’nın tüm yolları açılmış sayılmıştır. Doğu efsanelerinin neredeyse tümünde adı geçen Büyük İskender, periyodunun malum dünyasının yarısını, 13 yıl benzer biçimde bir sürede fethetmiştir.


3. Timurlenk

timurlenk.jpg

Topal Timur ve Aksak adları ile de meşhur olan bu hükümdar, bugünün Özbekistan sınırları içinde yer edinen bir bölgede dünyaya gelmiştir. Hükümdarlık zamanı içinde Akdeniz kıyıları, Hindistan, Yakındoğu, Aral Denizi ve Pasifik’e kadar sınır genişletmesinde bulunan bu hükümdar Osmanlı’yı da yenmiştir.


4. Atilla

atilla.jpg

“Tanrı’nın Kırbacı” olarak malum bu Hun Devleti hükümdarı, barbarlığı ile malum acımasız hükümdarlardan bir tanesidir. Avrupa’yı boydan boya katleden bu hükümdar her ne kadar can almış olsa da kendi devletinin topraklarını genişletmiş başarıya ulaşmış bir hükümdardır.


5. Şarlman

sarlman.jpg

Bugünün Almanya, Fransa ve İtalya’nın içine giren bazı bölgelerine hükmetmiş olan bu hükümdar, okuma yazması olmayan anca 3 değişik dili konuşabilen özelliği ile dikkatleri üstüne çekmektedir. 72 yaşlarında tutulduğu yakıcı hastalık yüzünden ölmüştür.


6. III. Tutmosis

iii.-tutmosis.jpg

“Kleopatra’nın İğnesi” adı ile malum ve bugünkü Thames nehri kıyısında yer edinen dikilitaşı yaptıran Mısır hükümdarı III. Tutmosis, yazları çıkmış olduğu 18 seferin hiçbirinde yenilmemiştir. Lojistiği ve deniz enerjisini keşfeden ilk hükümdar olarak bilinir.


7. Büyük Aşoka

buyuk-asoka.jpg

Antik Hint Moryen İmparatorluğu’nda dünyaya gelecek olan bu hükümdar, babasının en gözde oğulları içinde yer alırdı. Avlanmayı seven bir prens olarak hükümdarlık zamanı ulaştığında tahta geçen Büyük Aşoka, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Afganistan toprakları üstünde egemenlik sürdü.


8. Büyük Kiros

buyuk-kiros.jpg

Ufak sayılabilecek bir kraliyet ailesinden gelmiş olarak Med ve Pers kabilelerini birleştiren ve Preslerin ilk hükümdarı olan Büyük Kiros, dünyanın ilk insan hakları bildirgesi sayılabilecek olan bildirgeyi yayınlamış olan hükümdar olarak tarihteki yerini almaktadır.


9. Çin Şi Huang

cin-si-huang.jpg

Çin’de 15 yaşlarındayken tahta geçen ve büyümüş olduğu süre teşkilatlanma üstüne büyük hünerleri ortaya çıkan Şi Huang, Çin ülkesinin sınırlarının genişletilmesi için lüzumlu hamleleri yapmaktan geri kalmamıştır. Almış olduğu her toprağı Çin İmparatorluğu bünyesinde birleştirerek büyük bir imparatorluk kurmuştur.


10. Ogüst Sezar

ogust-sezar.jpg

Jül Sezar’ın yeğeni olarak dünyaya gelen ve doğduğu süre adına Okvanyan adı verilse de daha sonrasında adı değiştirilen bu hükümdar, Roma’nın ilk imparatoru olarak bilinmektedir. İktidarını sağlamlaştırmak adına dikta rejimi benimseyen ve o dönem Romalılara büyük zorluklar yaşatan hükümdar, ülke sınırlarını büyük seviyede genişletmiştir.


11. Fatih Sultan Mehmet

fatih-sultan-mehmet-004.jpg

Fatih Sultan Mehmet, yüzlerce kez hücum yapılmasına karşın bir türlü alınamayan İstanbul’u, 1453 senesinde fethetmiştir. İstanbul’u fethettiği dönemde hemen hemen 21 yaşındadır. 1000 senedir ayakta duran Bizans İmparatorluğu’na son veren Fatih Sultan Mehmet, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcına niçin olmuştur. Peygamber Efendimiz S.A.V’ın İstanbul ile ilgili hadisini yerine getirmiş olduğu için Türk İslam Devletleri içinde “büyük komutan” olarak adlandırılmaktadır.


12. Alparslan

alparslan-001.jpg

Selçuklu Devleti’nin mühim beylerinden Tuğrul Bey’in kardeşi, Davet Bey’in ise oğlu olan Alparslan, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasına olanak elde eden Büyük Selçuklu Devleti’nin büyük hükümdarıdır. Türklerin bugünlere gelmesine zemin hazırlayan komutanlardan bir tanesi olan Alparslan, 1072 senesinde vefat etti.


13. Metehan

metehan.jpg

Aslolan adı Oğuz Kağan olarak malum fakat genel olarak Metehan adıyla anılan Türk hükümdardır. Metehan, Hum İmparatoru Teoman’ın erkek evladıdır. Günümüz askeri sisteminin oluşmasında katkı elde eden Metehan, 10’luk sistemi ilk kez ortaya koyan önder olarak da karşımıza çıkmaktadır. Devrin en kuvvetli devletleri içinde olan Çin’i ilk kez vergiye bağlayan komutandır.


14. Kanuni Sultan Süleyman

kanuni-sultan-suleyman.jpg

Osmanlı İmparatorluğu’nun en kuvvetli dönemlerinde vazife meydana getiren ve Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletilmesi büyük emeği olan Kanuni Sultan Süleyman, tarihin en kuvvetli komutanlarından bir tanesidir.  Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti’ni en uzun sınırlara ulaştırırmış, sınırlarını batıda Viyana Kapılarına kadar getirmiş ve en önemlisi deniz savaşları sonrasında Akdeniz Türk Gölü haline getirilmiştir.


15. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk

mustafa-kemal-ataturk-002.jpg

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk, yalnız Türklerin değil aynı süre dünyanın da en mühim devlet liderleri arasındadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan ve orduları dağıtılan Osmanlı İmparatorluğu’nun fiilen bittiğini kabul eden Mustafa Kemal Atatürk, emek harcama arkadaşları ile örgütlenip işgal devletlerini teker teker sınırların dışarısında itmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak halkı modern medeniyetler seviyesine getirmeye emek vermiştir. 1938 senesinde ise vefat etmiştir.


Tavsiye edilen İçerik: Osmanlı Padişahları Iyi mi Giyinirlerdi

[ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir