ekonomik duzenlemelere iliskin kanun teklifi tbmmde kabul edildi p1Qh6731

Ekonomik düzenlemelere ilişkin kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

İktisada ilişkin düzenlemeler içeren Kimi Kanun ve Kanun Sonucunda Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, güvenlik korucularının aylık fiyatlarının, minimum fiyatın altına düşmesi halinde ortadaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ilişkin iş ve süreçlerde destek olmak suretiyle 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 ortasında Sağlık ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları ortasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan bireyler, destek işçi olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca etkinlik gösterecek firmalara, etkinlik müsaadesi ya da yetki evrakı verilmesi kademesinde hem iştirakçilerin mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin denetimi gayesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon gereksinimini karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine müsaade verme yetkisi Ziraat ve Orman Bakanlığında olacak.

2020’de meydana gelen zelzelelerde, binaları ziyan gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının kelam mevzusu olmaması, afetzedelere eşit seviyede yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması hedefiyle düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunda hekim ve eczacı olarak çalışanlara, döner ana paradan ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığının, götürü karşılık üstünden esenlik hizmeti sunmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına olanak veren ve mühleti sonlanmış protokol, sürekli düzenlemeye dönüştürülecek.

– Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılıyor

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim konseylerinde üye bulundurabilme haklarını düzenleyen hususu yürürlükten kaldırılacak. Böylelikle kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu hususi uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ters Yapılara Uygulanacak Bazı Süreçler ve İmar Kanununun Bir Unsurunun Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında meydana getirilen uygulamalarda; genel hizmet alanları için meydana getirilen her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi kesintisinden azca olması durumunda, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi oranına tamamlayan fark kadar düzenleme paydaşlık hissesi kesintisi yapılabilecek. Meydana getirilen bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, tekrarlanmış uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Lakin toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.

Terörle çabanın etkin bir formda sürdürülmesi emeliyle gözaltı müddetlerinin, bazı kabahatlerle ilgili olarak yine düzenlenmesine ve ek gözaltı mühletleri getirilmesine ilişkin kararların uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacakmayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hükmî şahısları kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetimsel süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

Rekabet Konseyi Lideri ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl müddetle, misyondan ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların mevzusu bölümlerde etkinlik gösteren hukukî bireylerde misyon alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hukukî şahısları kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetimsel süreçlerde Rekabet Kurumu nezdinde temsil edemeyecek.

Misyondan ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek çalışanı ile bu müddet içinde soruşturmayı yürüten çalışanın nezaretinden görevli daire lideri ve ilgili daire önder yardımcısı ile önder yardımcısı, Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl müddetle, ilgili soruşturmaların mevzusu olan kesimlerde etkinlik gösteren hükmî şahıslarda vazife alamayacak.

Tecim siyaseti tedbirlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş ya da gerçekleşme ettirilmiş vergilerin geri verilmesi ya da kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların nezaret uygulaması kapsamında izlenmesi ve tecim siyaseti tedbirlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

Terör örgütleriyle çaba kapsamında kamu vazifelilerinin misyondan uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması suretiyle muhtaçlık duyulan bazı önlemlere ilişkin düzenlemelerin müddeti 1 yıl daha uzatılacak.

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen Kimi Kanun ve Kanun Sonucunda Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun’a nazaran, Türkiye İstatistik Kurumu, “hususi bütçeli başka idareler” kısmında yer alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bir kamu yönetimi olarak gene teşkilatlandırılacak. Kurum işçisinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Sonucunda Kararname’de lüzumlu değişim yapılacak.

Engelliler Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, erişilebilirliğin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yükümlülüklerin, Kovid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi halinde, birinci kere denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha evvel müddet verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine nazaran ek müddet imkanı sağlanacak. Buna nazaran, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için 1 yıl daha ek mühlet verilebilecek.

– Taban fiyat dayanağı sürecek

Kanunla, patronların işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı müdafaaları ve artırmalarını desteklemek için 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan taban fiyat dayanağı sürdürülecek.

2021’de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak suretiyle, kesim ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak halde, patronlara, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira minimum fiyat dayanağı sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.

Karşılıksız çek düzenleme kabahatinden 30 Nisan 2021 prestijiyle mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay ortayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin tüm neticelerini ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu karar, 30 Nisan 2021’e kadar işlenen kabahatlerde yargılama etabında olan belgeler hakkında da uygulanacak.

Bankalar dahil çeşitli şirketlerin çözümleme, tasfiye ve idaresi mevzusunda uzmanlık kurumu olması ve tasfiye sürecinin süratli ve etken bir formda yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, Tutum Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafınca yerine getirilecek.

Başka taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin birebir kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sıhhatli formda yürütülmesine katkı sağlayacağı umut ediliyor.

– Tütün ticaretine yönelik düzenlemenin yürürlük zamanı ertelenecek

Düzenlemeyle, Ziraat ve Orman Bakanlığından yetki dokümanı almadan ya da bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük zamanı 1 Ocak 2022 olacak.

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan ya da irtibatlı şahısların sahibi ya da ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişkin karar, 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

Kovid-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilemeyen birleşke genel konsey toplantıları için kooperatiflere ek 3 ay mühlet verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel şuralarını 31 Ekim 2021’e kadar meydana getirecek.

Kanunla, terör örgütleriyle çaba kapsamında kamu vazifelilerinin vazifeden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması suretiyle muhtaçlık duyulan bazı önlemlere ilişkin düzenlemelerin müddeti gereksinim doğrultusunda 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

– Gümrük koruma işçisine ödül

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla çaba misyonları kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile harikulâde durumlarda ömrünü ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük koruma çalışanı ödüllendirilecek.

Buna nazaran, devletin ekonomik menfaatleri, organik ve kültürel miras, çevre ve cemiyet sıhhati ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık meblağlarının iki katından beş katına kadar, harikulâde durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık meblağlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kararları gizli saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek. Bunlardan kontratlı olarak istihdam edilenlere verilecek ödül meblağı, tıpkı unvanlı takımda çalışan ve hizmet yılı tıpkı olan emsali işçi temel alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ilişkin teklif ve kıymetlendirme süreçleri ile uygulamaya ilişkin yöntem ve asıllar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üstüne Tecim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Kaynak: Memurlar

🔥4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir