ekonomiye iliskin duzenlemeler iceren kanun teklifi tbmm genel kurulunda kabul edildi 1 KMwxad77

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)

İktisada ilişik düzenlemeler içeren Kimi Kanun ve Kanun Sonucunda Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Şurasında kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, güvenlik korucularının aylık fiyatlarının, minimum fiyatın altına düşmesi halinde ortadaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ilişkin iş ve süreçlerde destek olmak suretiyle 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 ortasında Sağlık ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları ortasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan şahıslar, destek işçi olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca etkinlik gösterecek firmalara, etkinlik müsaadesi veya yetki dokümanı verilmesi evresinde hem iştirakçilerin mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin denetimi gayesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon muhtaçlığını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine müsaade verme yetkisi Ziraat ve Orman Bakanlığında olacak.

2020’de meydana gelen sarsıntılarda, binaları ziyan gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde mümkün mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının kelam mevzusu olmaması, afetzedelere eşit seviyede yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması emeliyle düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunda hekim ve eczacı olarak çalışanlara, döner ana paradan ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığının, götürü karşılık üstünden esenlik hizmeti sunmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına olanak veren ve müddeti sonlanmış protokol, sürekli düzenlemeye dönüştürülecek.

Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılıyor

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim şuralarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen unsuru yürürlükten kaldırılacak. Böylelikle kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu hususi uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ters Yapılara Uygulanacak Kimi Süreçler ve İmar Kanununun Bir Unsurunun Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında meydana getirilen uygulamalarda; genel hizmet alanları için meydana getirilen her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi kesintisinden azca olması durumunda, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi oranına tamamlayan fark kadar düzenleme paydaşlık hissesi kesintisi yapılabilecek. Meydana getirilen bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, yinelenmiş uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Fakat toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.

Terörle uğraşın etkin bir halde sürdürülmesi hedefiyle gözaltı müddetlerinin, bazı cürümlerle ilgili olarak yine düzenlenmesine ve ek gözaltı müddetleri getirilmesine ilişik kararların uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.mayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hukukî şahısları kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetimsel süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

Rekabet Konseyi Lideri ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl mühletle, vazifeden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların mevzusu dallarda etkinlik gösteren hukukî şahıslarda misyon alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hukukî fertleri kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetimsel süreçlerde Rekabet Kurumu nezdinde temsil edemeyecek.

Vazifeden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek çalışanı ile bu müddet içinde soruşturmayı yürüten işçinin nezaretinden görevli daire lideri ve ilgili daire önder yardımcısı ile önder yardımcısı, Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl müddetle, ilgili soruşturmaların mevzusu olan kesimlerde etkinlik gösteren hükmî şahıslarda vazife alamayacak.

Tecim siyaseti tedbirlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya gerçekleşme ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların nezaret uygulaması kapsamında izlenmesi ve tecim siyaseti tedbirlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

(Sürecek)

SON ZELZELELER: Türkiye ve dünyadan son dakika zelzeleler sıralaması.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Kaynak: Haberler.com

🔥5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir