En az KPSS 60 puan ile Balıkesir üniversitesi personel alımı! Başvurular ne zaman bitiyor?

Balıkesir üniversitesi minimum lise mezunu ve dengi okullardan mezun olmak şartı ile 15 kontratlı işçi alımı yapacağını deklare etti. Alım yapılacak ekip ve kontenjanlara ilişik dört gözle beklenen tüm ayrıntıları açıklayan kurum adaylardan minimum 60 KPSS puan koşulu arıyor. İşte BÜ kontratlı işçi alımı ayrıntıları…

Balıkesir üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 22 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 6 Aralık 2021 geçmişine kadar devam edecek. 

Adaylar müracaat mühleti süresince Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine şahsen müracaatta bulunabilecek. Tamamlanmamış doküman, faks, web veya posta ile yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek.

1- Fotoğraflı müracaat formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Mezuniyet belgesi fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2O2O yılı KPSS netice evrakı.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.}

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş deneyimini gösterir onaylı belge/ iştirak belgesi/ sertifika,

6- Daha evvel çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir evrak.

1. Tercih edilecek konumun karşısında yer edinen kuralları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Aslolan listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman evrakın 8eçerlilik mühletinin dolmamış olması gerekir.)

2. Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi 01/06/2004 tarihindeki ve 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsurunda yer edinen kuralları taşımak.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet yordamı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu şekilde istihdam edilenler. hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi veya mukavele periyodu içinde Bakanlar Şurası Sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” sonucuna uygun olması. 6- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine 8etirmeyen adayların mukaveleleri bir ay içinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir