esinin meslegini begenmemek bosanma nedeni midir snlyT7uM

Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?

Yargıtay, eşinin kapıcı olmasından dolayı daima aşağılayan bayanı da kusurlu buldu. Davalı erkeği daha kusurlu bularak tazminata hükmeden mahallî mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay’a nazaran; davacı bayanın eşinin kapıcı olmasından hastalık duyarak eşini aşağıladığı ve ortaklaşa konutu terk etmiş olduğu, bayana yüklenen diğeri kusurlu davranışların ispatlanamadığı, davalı adamın ise eşine hakaret etmiş olduğu vakada; boşanmaya sebep olan vakalarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2018/218 E.

2018/1055 K.

Taraflar ortasındaki davanın meydana getirilen muhakemesi sonunda yöresel mahkemece verilen, üstte zamanı ve numarası gösterilen karar davalı adam tarafınca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Belgedeki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla kanuna uygun sebeplere Ve bilhassa kanıtların takdirinde bir yanlışlık görülmemesine nazaran, davalı adamın aşağıdaki bendin kapsamı haricinde kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Mahkemece, boşanmaya yol açan vakalarda, davalı adamın davacı bayana gore daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve davacı hanımefendi lehine tinsel tazminata hükmedilmiş ise de meydana getirilen yargılama ve toplanan kanıtlardan; davacı bayanın eşinin kapıcı olmasından hastalık duyarak eşini aşağıladığı ve ortaklaşa konutu terk etmiş olduğu, bayana yüklenen başka kusurlu davranışların ispatlanamadığı, davalı adamın ise eşine hakaret etmiş olduğu, velayete yönelik düzenlenen toplumsal araştırma raporundaki ortaklaşa çocuk beyanlarının ise karara temel alınamayacağı anlaşılmaktadır.

O halde, boşanmaya sebep olan vakalarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Eşit kusurlu eş faydasına tinsel tazminat (TMK m. 174/2) hükmedilemez. Somut vakada hanımefendi faydasına Türk Çağdaş Kanununun 174/2 hususu şartları oluşmamıştır. Bu mevzu nazara alınmadan kusur durumunun yanılgılı belirlenmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı hanımefendi faydasına tinsel tazminata hükmedilmesi gerçek olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın üstte 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı haricinde kalan temyize husus diğeri kısımların ise üstte 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının talep halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın bildirisinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle oybirliğiyle karar verildi. 23.01.2018

Kaynak: Memurlar

🔥3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir