Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler kitabı

Etnomüzikoloji disiplini hem geçirdiği tarihsel süreç hem de güncel durumu açısından devamlı oluşum halinde olan bir alandır.

Her ne kadar geçmişi müzik folkloru, müzik etnografisi, müzik sosyolojisi, hatta müzik felsefesi şeklinde birçok müzik araştırma alanı ve insanbilim, sosyoloji başta olmak suretiyle müzik dışı pek fazlaca alanla ilişkili olsa da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen bir bilim alanı olarak etnomüzikoloji oldukça dinamik bir disiplindir.

Bu emek harcama, etnomüzikoloji disiplinini kapsamlı bir literatürle ele alma hedefinde olan bir giriş kitabıdır.

Kitapta alın teri döken yazarlar, çoğunlukla aynı kuşaktan sayılabilecek etnomüzikoloji, müzikoloji, müzik antropolojisi ve dans araştırmaları alanlarından gelen uzmanlar olarak bu alanların etnomüzikolojiyle olan ilişkilerini, genel etnomüzikoloji literatürü içinden değerlendiriyorlar.


Mevzu ve kavramlar

Kitaptaki mevzu ve kavramların birçoğu (performans, toplumsal cinsiyet, popüler kültür, dans, kimlik, göç vb.) etnomüzikoloji haricinde pek fazlaca disiplinin emek harcama mevzuları arasındadır. Ek olarak notasyon, müzik etnografisi vb. mevzular ise müzikle ilişkili öteki birçok bilimsel alanın kullandığı yöntem, teknik ya da yaklaşımlarla ilişkilidir.

Bu yüzden kitapta ele alınan mevzu ve kavramları mümkün olduğunca derinlemesine incelerken, etnomüzikologların bu tarz şeyleri nasıl ele aldıkları sorusunu cevaplamak ana hedef olmuştur.

Kaynak: Ensonhaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.