eximbank kgf destekli kredisiyle ihracata cansuyu geliyor fevS7UAG

Eximbank KGF destekli kredisiyle ihracata cansuyu geliyor

Canan SAKARYA – Hüseyin GÖKÇE – İmam GÜNEŞ – Osman Nuri BOYACI – Tekin ÇİÇEK

Eximbank Genel Müdürü Ali Cenup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca İktisat Islahat Paketi kapsamında açıklanan ihracatçı KOBİ’lere yönelik KGF takviyeli hususi kredi programının yakın vakitte hayata geçirileceğini bildirdi. Eximbank’ın dayanak programını kısa mühlet içinde başlatacak olması, bilhassa yeni finansman için güvence mektubu almakta zahmet ç eken ihracatçı sanayicileri mutlu etti. Endüstriciler, yaşanmış olan meselelerin kredi limitlerinin büsbütün dolmasına yol açtığını belirtirken, bu takviyenin finansmana erişim ve ihracat potansiyelinin artırılması istikametinden oldukça yararlı olacağını vurguladılar.

Eximbank Genel Müdürü Ali Cenup, bankanın 2017-2018 yılı hesaplarının Meclis KİT Komisyonu’ndaki kontrolünde yapmış olduğu sunumda önümüzdeki 5 senelik devirde KOBİ’lerin Eximbank dayanaklarından almış olduğu hissesi yüzde 30’un üstüne çıkaracaklarını deklare etti. Cenup, ihracatın yüzde 11’inin KOBİ’ler üstünden yapıldığını, ithalata daha azca bağımlı oldukları ve ihracatta daha oldukça yerli girdi kullandıkları için KOBİ’lerin ihracattaki hisselerinin arttırılmasının Türkiye’nin dış tecim açığının kapatılması noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, Eximbank’tan faydalanan ihracatçılar içinde KOBİ’lerin hissesinin yüzde 76,1’e çıktığını söylemiş oldu. Cenup’in verdiği bilgiye nazaran; 2021 yılının birinci çeyreğinde birinci sefer Eximbank dayanaklarından yararlanan 350 adet firmanın yüzde 90’ını KOBİ’ler oluşturdu.

Birinci çeyrekte 11,2 milyar dolar takviye sağlandı

Eximbank olarak, 2020 senesinde ihracata 28,5 milyar dolar kredi, 17,1 milyar dolar sigorta olmak suretiyle 45,6 milyar dolar takviye sağladıklarını belirten Cenup, 2021 yılının birinci çeyreğinde ise ihracatçılara 6,1 milyar dolar kredi, 5,1 milyar dolar sigorta olmak suretiyle toplam 11,2 milyar dolarlık bir takviye verdiklerini kaydetti. Cenup, sigortanın toplam takviyeler içindeki hissesinin arttığına dikkat çekerek, pandemiyle beraber firmaların alacak sigortasını daha çok kullandıklarını belirtti. Cenup, Eximbank’ın etkin büyüklüğüyle 55 banka ortasında 9’uncu sırada yer aldığını, bankacılık bölümünde 2020’de verilen ihracat kredilerinin ortalama yüzde 51,4’ünün Eximbank tarafınca karşılandığını söylemiş oldu. Cenup, ihracatçıya daha yakın olmak için 1 milyar dolar üstünde ihracatı olan vilayetlerde şube, 1 milyar ve 500 milyon dolar ortasında olan vilayetlerde de bağlantı ofisi açtıklarını, hala 22 şube ve 10 bağlantı ofisiyle hizmet verdiklerini tabir etti.

Önümüzdeki periyotta hayata geçirecekleri yeni eserler hakkında da açıklamalarda bulunan Cenup, dijitalleşmeye yük vereceklerini belirterek şöyleki konuştu: “Gerek kredi online gerek kredi taşınabilir tarafında, dijital sigorta platformu tarafında ihracatçılarımızın tüm süreçlerini dijital ortamda takip edecekleri, müracaatlarını dijital ortamda yapabilecekleri, alt yapıları önümüzdeki periyotta faz faz hayata geçireceğiz. Müstakriz fon uygulamasını da yakın vakitte hayata geçireceğiz. İhracatçılara Eximbank nezdinde hesap açılarak, yurt dışından ihracat bedellerinin geldiği, kredi borçlarını kapattıkları ve havale yaptıkları altyapı olacak. İhracatçıların kur riskini hedge etmek için kullanacakları eserlerin muhasebeleşeceği bir hesap altyapısını önümüzdeki periyotta hayata geçireceğiz.”

Cenup, faiz hassasiyeti sebebiyle Eximbank’ın sunmuş olduğu eserlerden yararlanamayan ihracatçılara yönelik olarak iştirak bankacılığına uygun sevk öncesi ihracat kredisi ve bilhassa İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanan faizsiz fonlarla beraber sağlanan İştirak Finans Kredisi Desteği’ni devreye aldıklarını hatırlattı.

“Alacak sigortası ile tahsilat riski ortadan kalkıyor ”

Eximbank’ın verdiği takviyeler hakkında açıklamalarda bulunan Cenup, en kıymetli eserlerinden olan alacak sigortası ile ihracatçıların tahsilat riski almadan oldukça sayıda ithalatçıya, değişik ülkelerdeki pazarlara ulaşarak rahatça ihracatlarını artırabildiklerini söyledi. Cenup, alıcı kredisi ile ihracatçıların yurt dışı pazarlarda rekabet pozitif yanları kazandığını, yurt dışındaki alıcıların finanse edilip Türkiye’den mal almaya teşvik edildiğini belirterek, şunları söylemiş oldu: “Gene türev eserlerle firmalarımızı hem emtia, hem kur hem de faiz riskine yönelik muhafaza gayesiyle eserler sunuyoruz. Orta ve uzun vadeli ihracata yönelik işletme sermeyesi kredisi ve yatırım kredisi veriyoruz. Ayrıyeten döviz kazandırıcı hizmetleri de Eximbank dayanakları kapsamında başka bir yere oturtuyoruz zira hizmet ihracatını, döviz kazandırıcı faaliyetleri katma kıymeti büsbütün yerli olduğundan bilhassa desteklenmesi ihtiyaç duyulan bir alan olarak görüyoruz ve burada gezim kredisi, milletlerarası taşıma kredisi suretiyle eserlerimiz var. Yurt dışı proje finansmanlarıysa bilhassa oradaki merkezi hükümetin garantileri altında, yurt haricinde müteahhitlik hizmetlerinde ihale alan firmalarımızın hak edişlerini Eximbank olarak ödeyerek oradaki ülkeleri borçlandırmış olduğumuz krediler var. Bu manada, Senegal’de, Kongo’da ve Etiyopya’da yapmış olduğumuz projeler bulunuyor. Alıcı kredileri ve ülke kredilerindeki risk bakiyemiz 800 milyon dolar civarında.”

Eximbank’ın yeni programı sanayici-ihracatçıları umutlandırdı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) LİDERİ İSMAİL GÜLLE: “EXİMBANK’IN BU PROGRAMI, KOBİ’LERİN ÖNÜNDEKİ MAHZURLARI KALDIRACAKTIR”

“KOBİ’lerin ihracat yapma potansiyellerini hareket geçirecek en kıymetli ögelerden biri elbet ihracatın finansmanı sıkıntısıdır. Bu sebeple Eximbank tarafınca üstünde çalışılan KOBİ’lere yönelik kredi programını son aşama kıymetli ve manalı buluyoruz. KOBİ’lerimiz ülkemizin gerçek iktisadının yapıtaşlarıdır. KOBİ’lerin ihracata iştirakin artması dış tecim açığımızı da azaltacak bir etken olacaktır. Bu manada KOBİ’lerimizin ihracat yönelmesini her alanda desteklemek durumundayız. Eximbank’ın KOBİ’lere yönelik hayata geçireceği bu kredi programı KOBİ’lerin ihracat yapmaları önündeki kıymetli manilerden birini ortadan kaldıracaktır.”

ASO LİDERİ NURETTİN ÖZDEBİR: “KOBİ’LER İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

“Eximbank mevcut sistemde, banka güvence mektubu karşılığında kredi veriyor. Bankalar güvence mektubu vermediği suretiyle, verilen güvence mektuplarını da kredi limitlerinden düşüyorlar. Firmaların birçoklarının kredi limiti doldu. Bankalar olağan güvence mektubundan daha yüksek komite istiyor. İhracat kredileri, alacak sigortası ve alıcı firmaya yönelik meydana getirilen araştırmalar sebebiyle geri dönüş riski minimum olan kredilerdir. Bunların ödenmemesi diye bir şey sözkonusu değil. Ufak işletmeler uygun organize olamadığı için Eximbank imkanlarından güç yararlanıyor. Büyük işletmeler esasen kendi işlerini yürütme kabiliyetine sahipler. Bizim KOBİ’lerimizi büyütmemiz lazım. Bugün işletmelerin yalnızca binde 2’si, ihracatın yarısından fazlasını yapıyor. Eğer ihracatçı şirketlerin oranını yüzde 2’ye çıkarabilirsek, ihracatımız 3’e katlanır. Eximbank’ın bu uygulaması KOBİ’ler açısından oldukça kıymetli. KOBİ’lerin gelişmesi, iş hacminin artması ve ölçek iktisadıyla tanışması açısından bunu oldukça pozitif yönde buluyoruz.”

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ LİDERİ TAHSİN ÖZTİRYAKİ: “KDV ALACAKLARI VE GARANTİ İHRACATLAR DA TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLMELİ.”

“KOBİ’ler gelişen iktisatta oldukça kıymetli vazife alacak. Katma pahalı yapıt üretmek mevzusunda kıymetli bir noktada yer alıyorlar. Türkiye’de diğeri ülkelere nazaran kıymetli derecede gelişmiş KOBİ’ler var. Kredi verme mevzusu son aşama mühim. Fakat bu kredileri verirken güvence mevzusunda da KOBİ’lere hususi kolaylıklar sağlanmalı. Mesela; KDV alacakları ve güvence ihracatlar da güvence olarak kabul edilmeli. Yönerge güç olursa kredi kullanımı da zorlaşır. Bu projenin ülke ekonomimize son aşama yararlı olacağını da düşünüyoruz.”

GAZİANTEP SANAYİ ODASI LİDERİ ADNAN ÜNVERDİ: İRAN’A İHRACAT DA KOLAYLAŞTIRILSIN

“Türk Eximbank’ın KGF takviyesiyle uygulayacağı kredi programı ihracatımıza daha da ivme kazandıracaktır. Doğal olarak burada ihracat meydana getiren firmalar kadar daha evvel ihracatı olmayıp da ihracat yapmak isteyen firmaların da desteklenerek teşvik edilmesi büyük kıymet taşıyor. Ülkemizin döviz girdisine her zamankinden fazla gereksinim duyduğu bu süreçte tüm dallarla beraber ithalatı kısıtlayacak dallara birazcık daha olumlu ayrımcılık yapılabileceğini düşünüyorum. Doğal olarak öncelikli beklentimiz kredi limitlerinin olabildiğince yüksek ve maliyetlerin en taban düzeyde tutulmasıdır. KOBİ’lerin güvence mevzusunda yaşamış olduğu mühim ıstıraplar kelam mevzusu ve güvence mektubu harici alternatif sunulması bu aşamada bir tahlil olabilir. Ayrıyeten İran’a meydana getirilen ihracattaki artış da göz önünde bulundurularak, İran’ a ihracatların da gümrük beyannamelerinin taahhüt kapamada kullanılabilmesi beklentilerimiz ortasında içeriyor.”

DENİZLİ SANAYİ ODASI LİDERİ MÜJDAT KEÇECİ: DAYANAK PAKETİ YALNIZCA KOBİ’LERİ DEĞİL, TÜM İHRACATÇILARI KAPSAMALI”

“İhracatın artışı için mutlak surette vatanımızda ihracatçı ikliminin her haliyle desteklenmesi kaide. Türkiye’de ihracat meydana getiren KOBİ’lerin Eximbank tarafınca desteklenecek olması oldukça bedelli bir tutum. Son vakitlerde kredilerdeki aksamalar ihracatçı için problemler yaratıyorsa da, Eximbank’ın yalnızca ihracatçı KOBİ’leri değil tüm ihracatçı şirketlere dayanak olmasını istiyoruz. Eximbank kredileri ticari kredilere nazaran faiz oranı ve vade mevzusunda daha uygun olduğundan ihracatçının rekabet edebilirliğine ve verimliliğine katkı sağlıyor. Denizli Endüstri Odası Lideri olarak, takviye paketi mevzusunda umutluyum ve yalnızca KOBİ’leri değil, tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde dayanak paketinin kısa mühlet içinde açıklanmasını temenni ediyorum.”

TOBB MOBİLYA ESERLERİ KESİM MECLİS LİDERİ ERCAN CET: “İSTENEN TEMİNATLAR KREDİ KULLANMAYI İMKÂNSIZ HÂLE GETİRİYOR”

“Mobilya kesimi ihracatını artırarak kıymetli bir yüke kavuştu. Bilhassa gelişmekte olan pazarlarda kesimin hissesi giderek artıyor. Döviz bazında daima artan hammadde maliyetiyle endüstricinin her zamankinden daha çok finansmana gereksinimi var. Bu aşamada ihracat destekleme araçlarındaki çeşitlilik kıymetli. Mevcut uygulamada ihracat kredisi için istenen teminatlar, krediyi kullanmayı imkânsız hâle getirdi. Bilhassa de proje bazlı ihracat meydana getiren işletmelerin talep edilen güvence mektubunu KGF vasıtasıyla alabilmesi üreticinin korunması açısından kıymetli beklentidir.”

ASO İDARE KONSEYİ ÜYESİ ÖZÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU: “DESTEKTEN YARARLANAN FİRMANIN İHRACAT AMACI RAHATLIKLA KATLANIR”

“KOBİ’ler ve KOBİ dışı firmaların banka limitleri dolu. Bundan dolayı ihracata yönelik üretim yapanlar güvence mektubu bulamıyorlar. Bunu bulamadıkları için de Eximbank dayanaklarından yararlanamıyorlar. KOBİ’lerin yaşamış olduğu bu ezayı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilettik. KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçı firmaların KGF dayanağıyla Eximbank imkanlarından yararlanabilmesi istikametinde talepte bulunduk. Bunun hayata geçirilmesiyle beraber KOBİ ve KOBİ dışı firmaların ihracat kabiliyeti oldukça daha çok artacak.”

KARBA OTOMOTİV A.Ş İDARE KONSEYİ LİDERİ MUSA ERTUNÇ: “ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNE OLUMLU YANSIYACAK”

“Eximbank’ın ihracata yönelik başladığı yeni dayanak çalışmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Eximbank takviyelerini her zaman önemsedik. Bu düzenleme bizim 2023 ihracat hedefl erimize ulaşmamızda kıymetli bir etki yapmış olacaktır. Bunun için ihracat pazarında alıcının finanse edileceği usullerin de geliştirilmesi gerekiyor. Finansman maliyetini düşürecek her politika, memleketler arası rekabet gücüne pozitif yönde yansıyacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir