faktoring nedir

Faktoring Nedir? Avantajları Nelerdir?


Faktoring bir işletmenin satışlarından doğan alacakları faktoring şirketine devrederek vadesi gelmeden nakde çevirme işlemleridir. İş dünyasında birçok şirket tecim yapabilmek için kendi aralarında vadeli çek kullanmak durumundadırlar. Bu çeklerin süresi de averaj dört aydır. Bu demek oluyor ki bir işletme satışını yapmış olduğu ürün için sadece dört ay sonrasında ödeme alabilecektir. Bununla beraber bir şirket eğer satışını yapmış olduğu bir ürün üstünden derhal alacağını eğitim etmek isterse faktoring şirketlerinden hizmet alabilmektedir.

Firmalar satışları karşılığında kazandıkları parayı bu şirketlere çek devri yaparak alabilirler. Bu işlemin yapılmasının amacı ise minik ana paraya haiz olan işletmelerin parasını nakde çevirebilmesi ve ticaretlerine devam edebilmeleridir. Yeni gelen siparişlerin maliyetinin bir halde çevrilebilmesi için ne olursa olsun nakde gereksinim vardır. Bu aşamada da faktoring şirketleri devreye girer. Bu firmalar satış karşısında yapmış oldukları paraya kısa sürede ulaşabilmelerini sağlar. Satış sonrasında işletmeler satmaca kesimini tamamladıktan sonrasında fatoring şirketine devreder ve parasını alabilme imkanı bulur.

Faktoring Türleri Nedir?

Faktoring türleri içinde değişik alternatifler vardır. Yurtiçi ve internasyonal faktoring, kabilirücu ve gayrikabilirücu faktoring, bildirimli ve bildirimsiz faktorinktir.Daha iyi anlayabilmeniz için aşağıda bir sıralama hazırladık ve madde madde sizinle paylaşıyoruz. Bu tarz şeyleri şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • Yurtiçi ve Internasyonal Faktoring

Yurtiçi faktoring işlemlerinde aynı ülke sınırları içinde etkinlik gösteren alıcı ve satıcı firmalar içinde işlem gerçekleşir.

Internasyonal faktoring işlemlerinde ise alıcı ve satıcının değişik ülkelerde bulunması durumu vardır. Her iki firmanın da bulunmuş olduğu kendi vatanlarında ki faktoring şirketleri aracılığı ile bu işlemler yapılır.

  • Kabilirücu ve Gayrikabilirücu Faktoring

Kabilirücu faktoring işlemlerinde faktorün ödeme riskleri üstlenilmez. Bu işlemlerde yalnızca finansman ve tahsilât hizmetleri sunulur. Eğer faktor kendi borcunu ödemez ise faktoring şirketi alacakları satıcı firmaya rücu eder.

Gayrikabilirücu faktoring ise faktorün ödeme riskini evvel belirtilen limitler dâhilinde üstlenmektir.

  • Bildirimli ve Bildirimsiz Faktoring

Bildirimli faktoring satıcıların alacaklarının faktoring şirketlerine devredildiğinin bildirilmesi işlemidir. Düzenlenmiş olan her satmaca üstüne devredilme notu yapıştırılır.

Bildirimsiz faktoring ise satıcıların alacaklarını bir faktoring şirketine devrettiğinin bildiriminin yapılmadığı işlemlerdir. Bu işlemde gönderilen faturalar üstünde bir devredilme not bulunmaz.

Faktoring Avantajları Neler?

İş dünyasında mühim bir yeri bulunan faktoring şirketleri ciddi avantajlar sunmaktadır. Faktoring avantajları içinde ilk olarak işletmelerin nakit akışını kolaylıkla sağlaması bulunmaktadır. Satıcı firmalar mallarını satarken alıcılara vadeli satış gerçekleştireceklerinden pazarlık güçleri artış gösterecektir. Bununla beraber satıcı firmalar alacaklarını faktoring şirketine devrettiklerinde hem alacaklarını kısa sürede alabilecek hem de pazarlıktan dolayı avantajlı konumda olacaklardır.

Bir öteki pozitif yanları ise işletmelerin fon akışlarını daha rahat bir halde planlayabilmeleridir. Bununla beraber finansman gereksinimi ortaya çıktığında işletmeler bu kaynakları dışarıda aramak yerine kendi finansmanlarını sağlama imkanı bulurlar. Faktoring firmaları tüm bankalar benzer biçimde BDDK tarafınca yetkilendirilen kurumsal firmalardır. Bu da firmaların güvenilir bir hizmet verdiği anlamına gelmektedir. Bu firmaların verdiği hizmetler bankalardan alınan kredi ile benzerlik gösterse de banka kredilerinden netice almak aylar sürerken faktoring firmalarından kısa bir sürede alacağınızı eğitim etmeniz mümkün olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.