Fiyat artışları konut piyasasındaki canlılığı etkiledi!

sahibinden ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)’ın hazırladığı “Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporuna nazaran, satılık konutlara talep azalsa da fiyatlar artmaya devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafınca sahibinden’un duyuru datalarıyla hazırlanan “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” 2022 Ocak ayı raporu gösterildi. Rapora nazaran satış fiyatlarındaki artış suratı ile gerçek konut fiyatlarındaki artış suratı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düşüyor.

Üç büyük vilayette satış fiyatı artış suratı yükseliyor

Satılık konut cari fiyatlarındaki senelik artış oranının üç büyük vilayette yükseldiği görülmektedir. Satılık konut cari fiyatındaki senelik artış oranı İstanbul’da yüzde 105,6, Ankara’da yüzde 82,1 ve İzmir’de yüzde 76,6 olmuştur. Satılık konut m2 averaj tutarları İstanbul’da 9.642 TL’ye, Ankara’da 4.400 TL’ye ve İzmir’de 7.567 TL’ye terfi etmiştir.

Türkiye ve üç büyük vilayette satılık konut duyuru fiyatlarının senelik değişimi ()

Kaynak: sahibinden, Betam

Satış fiyatlarındaki artış Aralık ayında da devam ederek m2 fiyatı 6.726 TL oldu

Son aylarda satılık konut fiyatlarında görülen yüksek artış oranı, Aralık ayında yüksek bir ivme kazanmıştır. Ülke genelinde hesaplanan satılık konut cari fiyatlarındaki (duyuru fiyatı) senelik artış oranı, geçen aya nazaran 32 puan artarak yüzde 91 oldu. Böylelikle, geçen senenin tıpkı devrinde 3.521 TL olan Türkiye geneli averaj satılık konut duyuru m2 fiyatı 6.726 TL’ye ulaştı. İlan satış tutarları Aralık’ta da geçen senenin tıpkı ayına nazaran tüm büyükşehirlerde arttı. Satılık konut m2 fiyatlarında en süratli artışın görüldüğü vilayetler; Mersin (yüzde 120,7), Diyarbakır (yüzde 110,1), Aydın (yüzde 108,3), Şanlıurfa (yüzde 107,9) ve Antalya (yüzde 106,3) oldu. En düşük artış oranının hesaplandığı vilayetler ise Ordu (yüzde 67,1), Manisa (yüzde 66,4), Erzurum (yüzde 61,4), Van (yüzde 60,3) ve Malatya (yüzde 59,4) oldu.

En yüksek ve en düşük senelik satılık duyuru fiyatı değişimlerinin yaşandığı iller- 2021 Aralık

Vilayetler

Aralık 2020 m2 Fiyatı

Aralık 2021 m2 Fiyatı

Satılık Fiyat Değişimi ()

Türkiye Averajı

3522

6726

91

Mersin

2346

5178

120,7

Diyarbakır

2218

4660

110,1

Aydın

4000

8333

108,3

Şanlıurfa

1900

3950

107,9

Antalya

3878

8000

106,3

Ordu

2509

4193

67,1

Manisa

2704

4500

66,4

Erzurum

1727

2787

61,4

Van

2228

3571

60,3

Malatya

2141

3413

59,4

Kaynak: sahibinden, Betam

Gerçek konut fiyatlarında artış suratı geçen aya nazaran terfi etti

Temmuz ayındaki uzun bayram tatiline bağlı olarak düşen gerçek (enflasyondan arındırılmış) konut satış fiyatlarındaki artış oranı, takip eden periyotta hızlanarak terfi etti. Senelik gerçek fiyat artış suratı Aralık’ta yüzde 40,4’e yükselerek ‘’sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü’’ raporlarında incelenen periyottaki en yüksek düzeyine ulaştı.

Ülke genelindeki gerçek satış tutarları, 2017 Eylül’den başlayarak uzun mühlet düşüş kaydettikten sonrasında 2019 sonbaharından itibaren yatay seyretmiş, 2020 Mayıs’tan sonrasında ise yükselişe geçerek evvelki devirlerdeki kayıplarını telafi etmeye başlamıştı. Raporlarda birinci kere Temmuz’da satılık konut gerçek fiyatlarının 2017 Eylül’deki başlangıç düzeyini yakaladığı belirtilmişti. Aralık datalarına nazaran satılık konut gerçek fiyat endeksi 2017 Eylül periyodundaki bedelini yüzde 30 aştı.

Türkiye genelinde satılık konut gerçek fiyatlarının senelik değişimi ()

Kaynak: sahibinden, Betam

Satılık konut arzı ve talebi düşüyor

Aralık ayında satılan konut sayısının toplam satılık duyuru sayısına oranının dört ay sonrasında birinci sefer düşmüş olduğu görüldü. Bu gösterge geçen aya nazaran 0,7 puan düşerek yüzde 12,6 oldu.

Satılan konut sayısının toplam satılık duyuru sayısına oranındaki aylık değişimleri inceleyen detaylı tahlile nazaran hem satılık duyuru sayısı (satılık konut arzı) hem de satılan konut sayısı (satılık konut talebi) geçen aya nazaran düştü. Satılık konut arzında geçtiğimiz iki aydaki düşüş hızlanarak devam ederken satılık konut talebi ise dört ay sonrasında birinci kere azaldı. Evvelki aya nazaran, satılık duyuru sayısı yüzde 7,8 (746 binden 688 bine), satılan konut sayısı ise yüzde 12,7 (99 binden 87 bine) düştü. Bu datalar canlılık endeksindeki düşüşün temel olarak satılık konut talebindeki düşüşten kaynaklandığını göstermektedir.

Satılık konut piyasası üç büyük vilayette de durağanlaşıyor

Üç büyük vilayetteki satılan konutların, toplam satılık duyuru sayısına oranı Ankara’da ve İstanbul’da düşerken İzmir’de değişmedi. Geçen aya nazaran satılan konutların toplam satılık duyuru sayısına oranı İstanbul’da 1,7 puan, Ankara’da ise 0,3 puan azaldı. Aralık datalarına nazaran bu gösterge İstanbul’da yüzde 11,2, Ankara’da yüzde 13,6, İzmir’de ise yüzde 11,5 oldu.

Üç büyük vilayetteki konut arzı ve talebi incelendiğinde bu vilayetlerde de geçen aya kıyasla hem konut arzının hem de konut talebinin düşmüş olduğu gözlemlendi. Satılık duyuru sayısı İstanbul’da yüzde 9,2 (199 binden 181 bine), Ankara’da yüzde 7,5 (70 binden 65 bine), İzmir’de ise yüzde 8,3 (62 binden 57 bine) geriledi. Satılan konut sayısı ise bir evvelki aya nazaran İstanbul’da yüzde 21,3 (26 binden 20 bine), Ankara’da yüzde 9,8 (9.831’den 8.869’a), İzmir’de ise yüzde 8,5 (7.143’ten 6.538’e) düştü. Satılan konut sayısının toplam satılık duyuru sayısına oranın İstanbul’da ve Ankara’da düşmesinin sebebi bu vilayetlerdeki konut talebindeki düşüşün yüksek olmasıdır. Öte taraftan, İzmir’de konut arzı ve konut talebi birbirlerine yakın oranda düştükleri için bu gösterge İzmir’de değişmedi.

Üç büyük vilayette satılan konut sayısının satılık konut duyuru sayısına oranı ()

Kaynak: sahibinden, Betam

Satılık kapatılan duyuru yaşı 61,7 gün oldu

Satılık konut kapatılan duyuru yaşı, satılmak istenen konutların ne kadar kolay ya da güç satıldığının bir diğeri ölçütüdür. Bu göstergenin artması konutların daha uzun müddet ilanda kaldıklarını ve daha sorun ya da yavaş satıldıklarına işaret ederken karşıtı durumda da konutların daha kolay ya da süratli satıldıklarına işaret etmektedir. İlan yaşlarının kısalması ise piyasa canlılığının bir diğer göstergesidir.

2021 senesinde kapatılan konut duyuru yaşı Mayıs’ta devam eden pandemi kısıtlamalarına bağlı olarak süratli bir yükseliş gösterdikten sonrasında Haziran prestijiyle azalmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda kapanan duyuru yaşlarında görülen azalma Kasım’da durmuş olsa da Aralık’ta devam etti. Ülke genelinde kapatılan duyuru yaşı 61,7 gün oldu.

Türkiye genelinde ve üç büyük vilayetteki satılık konut kapatılan duyuru yaşı (Gün)

Kaynak: sahibinden, Betam

Kapatılan duyuru yaşı geçen aya nazaran Türkiye genelinde değişmezken kimi büyükşehirlerde kapatılan duyuru yaşlarının yükseldiği kimilerinde ise düşmüş olduğu görüldü. Kapatılan duyuru yaşlarının en oldukca arttığı vilayetler: Van (12,6 gün), Eskişehir (9,5 gün), Erzurum (9,3 gün), Trabzon (3,9 gün) ve Kahramanmaraş (3,8 gün) oldu. Bu gelişme adı geçen vilayetlerde konut satışının nispeten güçleştiğine işaret etmektedir. Öte taraftan, Adana (10,3 gün), İstanbul (12,9 gün), Diyarbakır (13,5 gün), Mersin (14,5 gün) ve Aydın (14,9 gün) kapatılan duyuru yaşlarının en oldukca azaldığı vilayetler oldu. Bu vilayetlerde satılık konut piyasasının duyuru yaşı göstergesi itibariyle canlı olduğu görülmektedir.

Bir evvelki yıla nazaran satılık konut kapatılan duyuru yaşlarının en süratli arttığı ve azaldığı vilayetler – Aralık 2021

Vilayetler

Satılık Konut Kapanan İlan Yaşı, Aralık 2020

Satılık Konut Kapanan İlan Yaşı, Aralık 2021

Aylık Değişiklik (Gün)

Türkiye Averajı

68,6

61,7

-6,9

Van

38,2

50,9

12,6

Eskişehir

61,6

71,2

9,5

Erzurum

48,1

57,4

9,3

Trabzon

79,7

83,6

3,9

Kahramanmaraş

49,8

53,7

3,8

Adana

49,5

39,1

-10,3

İstanbul

71,7

58,8

-12,9

Diyarbakır

45,0

31,6

-13,5

Mersin

62,9

48,4

-14,5

Aydın

83,7

68,9

-14,9

Kaynak: sahibinden, Betam

Bir senedir her ay tertipli olarak sahibinden ve BETAM iş birliğiyle hazırlanan “Konut Piyasası Görünümü” raporu, yeni yılda satılık konut piyasası ile kiralık konut piyasasını başka ayrı ele alarak; Satılık Konut Piyasası Görünümü ve Kiralık Konut Piyasası Görünümü olarak yayınlanmaya devam edecek. sahibinden’un emlak kategorisindeki veri havuzu tahlil edilerek elde edilmiş istatistiki bilgiler üstünden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren raporlar; gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek hedefiyle hazırlanıyor ve platform üstünden her ay kullanıcılarla paylaşılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir