hayatta amaci tekrar kesfetmek icin logoterapi dm4rNwF8

Hayatta amacı tekrar keşfetmek için Logoterapi

Varoluşçu Tahlil / Logoterapi (EALT) Viktor Emil Frankl (1905 – 1997) tarafından Sigmund Freud’un Psikanalizi ve Alfred Adler’in Ferdi Psikoloji’sini temel alarak geliştirilmiştir. Logoterapi, mana yoluyla ya da mana merkezli terapi olarak açıklanabilir. İnsanın mana anlayışı üzerine geliştirilmiş olan logoterapi, terapide insanın hayatına mana kazandırmayı amaçlamaktadır.

İntihara meyilli hastalarla yaptığı başarılı çalışmalarıyla  Frankl, insanların en acımasız kaidelerde bile, birinci ve en değerli hedeflerinin manadan oluşan bir hayat yaşamayı istediklerini bulmuştur. Mana tek başına da olsa, yaşama isteğini motive etmektedir.

Klâsik psikoterapide emel kişinin kendi benliğini gerçekleştirmesini sağlamak, hayatına mana kazandırmaktan çok mananın kişinin kendini gerçekleştirmesiyle geleceğine inanır. Logoterapi, hayatın her şartta, hatta en berbat şartlar altında bile potansiyel olarak var olduğunu varsayar. Frankl, insanın düşünebileceği en makûs şartlara bile direnerek ve uğraş ederek, göğüs gerebileceğini söyler. Fakat kişinin hayata asılması için, hayatı ve mevti manalı kılacak bir nedeni, uğruna yaşayacak bir şeyi olması gerekir. Hayatlarında anlamsızlık duygusu ağır basan bireyler, uğruna yaşamaya bedel bir mana şuurundan mahrum kalarak, iç dünyalarında oluşan boşluk hissine, yani varoluşsal boşluğa yakalanmışlardır. İşte bu noktada, Logoterapistin rolü, danışanın ömürde bir mana ve bir gaye bulmasına, ya da, var olan mana spektrumunu şuurlu ve görünür hale getirmesine yardımcı olmaktır.

LOGOTERAPİ ile huzurlu varoluş

– Hayata optimistlik ve olumlu yaklaşım katar.

– Kendine inancı arttırır ve bireyler ortası bağları geliştirir.

– Zorluklarla çaba etmek ve hatta onlardan kurtulmak için direnç ve itimat inşa eder.

– Gelişim için yeni ihtimalleri ve fırsatları görmelerini sağlar.

– Danışanı ve uygulayıcıyı tekrar tazeleyerek biyopsikososyal etkenler üzerindeki klasik bakış    açısından öteye, mana ve bedellerin boyutuna hakikat götürür.

– Danışanların bir olaya verilecek en yapan karşılığı tanımalarına yardım eder.

– Şahıslara güçsüz olmadıklarını, lakin özgürlüğe ve meselelerin üstesinden gelme gücüne sahip 
   olduklarını ve bunun epey tatmin edici ve manalı bir hayata neden olacağını öğretir.

🔥3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir