Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat

Ogün Samast tarafınca 19 Ocak 2007 tarihinde eski Agos Gazetesi Gösterim Direktörü Hrant Dink’in öldürülmesinde ‘hizmet kusuru’ olduğu nedeni öne sürülerek eşi Rahel Dink, kızları Sera ve Delal ile oğlu Arat Dink maddi ve içsel 1.5 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Danıştay, Dink’in öldürülmesinden İçişleri Bakanlığı’nın hizmet kusuru olduğu nedeni öne sürülerek mahkemenin 1 milyon 66 bin liralık tazminat kararını onadı. İçişleri Bakanlığı’nın kararın düzeltilmesi istemini ise reddetti.

Eski Agos Gazetesi Gösterim Direktörü Hrant Dink’in eşi Rahel Dink ve evlatları, Hrant Dink’in öldürülmesi vakasında İçişleri Bakanlığı’nın ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunmuş olduğu teziyle 500 bin TL maddi ve 1 milyon TL içsel olmak suretiyle toplam 1.5 milyon TL tazminat davası açmıştı.

Mahkeme idareyi kusurlu buldu

İstanbul 6. Yönetim Mahkemesi, Agos Gazetesi’nde gösterilen bazı oldukça milliyetçi kümelerin yansısına neden olan makaleler sebebiyle Hrant Dink’in maksat haline geldiği, yaşama hakkının açık ve yakın bir çekince içinde bulunmuş olduğu, hasebiyle da kendisinin talebini beklemeden savunma önleminin alınması gerektiğine dikkat çekerek Hrant Dink’in yaşama hakkının korunmasında yönetimin hizmet kusuru bulunmuş olduğu noktasında kuşkuya yer bulunmadığına karar vermişti.

Yönetim mahkemesi 1 milyon 66 bin tazminata karar verdi

Açıklanan nedenlerle İstanbul 6. Yönetim Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL içsel olmak suretiyle kabulüne, fazlaya ilişik tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar vermişti.

Bakanlık Temyiz’e başvurdu

Davalı İçişleri Bakanlığı, İstanbul 6. Yönetim Mahkemesi’nin kararını temyiz etmek için Danıştay’a başvurdu. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul 6. Yönetim Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle onadı.

Kararın düzeltilmesi istemi reddedildi

Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 54. Unsuru uyarınca düzeltilmesini istedi. Danıştay, kararın düzeltilmesi istemini reddetti.

Danıştay 10. daire karşı oy kullandı

Danıştay 10. Daire Lideri Yılmaz Akçil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafınca, Hrant Dink’in ailesine içsel tazminat olarak 100 bin Euro ödenmesine karar verildiğini, oluşturulan bu davada da içsel tazminata hükmedilmesi halinde mükerrerlik ortaya çıkacağını belirterek Yönetim Mahkemesi kararının içsel tazminata ilişik kısmının bozulmasını talep etti ve karşı oy kullandı.

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir