icislerinden muafiyet icin evrak genelgesi n4fPmQ21

İçişleri’nden ‘muafiyet’ için evrak genelgesi

İçişleri Bakanlığı 17 günlük kapanmaya saatler kala 81 Vilayet Valiliğine “Görev Dokümanı Düzenlenmesi” bahisli genelge gönderdi.

Genelgede daha evvelki kısıtlama periyotlarında olduğu üzere tam kapanma devrinde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse husus dallarda çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

EVVELDEN VERİLEN DOKÜMANLARIN GEÇERLİLİĞİ 2 MAYIS’TA DOLUYOR

Genelgede, salgınla çaba sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sıhhat çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece değerli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik bölümleri başta olmak üzere daha evvel genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan vazifeliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm dokümanların geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği tabir edildi.

Genelgede misyon dokümanları ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane üzere yerlerde çalışan bireylerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ‘görev belgesi’ müracaatında bulunacak. Vazife evrakı müracaatında bulunan bireylerin toplumsal güvenlik numarasına nazaran hala çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına nazaran muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı denetim edilecek.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan koşullar ortasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak vazife dokümanı düzenlenecek.

FİRMA YETKİLİSİNE İMZALATILACAK

Müracaatta bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi maksatla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı vazife dokümanının çıktısı müracaatta bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim yanlışı üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde misyon evrakı alınamaması durumunda bir sefere mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan misyon dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

e-başvuru sitemi üzerinden yahut zarurî hallerde manuel olarak düzenlenen vazife evrakları kapsamında:

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı evrakta belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zarurî bir gayeyle işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında misyon dokümanı düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen misyon evrakı, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan çalışanın yanında bulundurulacak ve yapılacak denetimlerde kontrol gruplarına ibraz edilecek.

YANLIŞ BİLGİDEN İŞYERİ YETKİLİLERİ SORUMLU OLACAK

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen misyon dokümanları eş vakitli olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek kontrol faaliyetleri sırasında, geçerli vazife evrakı olmayan/ibraz edemeyen yahut vazife dokümanında belirtilen muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile kontrol sırasındaki durumu uyumlu olmayan bireyler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında isimli ve idari süreç uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine yük verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma periyodu içerisinde taban işçi ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde vazife yapacak kamu çalışanı için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Çalışanı Misyon Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu işçisi, misyonlu olduğu vakit dilimi içerisinde ikameti ile işyeri ortasındaki güzergahla hudutlu olacak biçimde muafiyete tabi olacak.

‘ÖLÜM BELGESİ’ UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ

Ayrıyeten seyahat müsaade müracaatları, evvelden e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sistemi’nin içerisindeyken erişimi kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden direkt erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahiplerinin mağdur olmalarının önüne geçilmesi emeliyle ‘Cenaze Müsaade Hizmeti’ seyahat müsaadesi müracaatından farklı olarak direkt erişilebilir hale getirildi. Ayrıyeten cenaze müsaadesi için müracaat esnasında vatandaşların elektronik ortamda ‘Ölüm Belgesi’ yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Müracaat konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı ortasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek. (HABER MERKEZİ)

🔥7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir