İş arkadaşına söylediği sözler işinden etti

İşyerindeki aksilikleri lisana getiren bir personel, idareye gönderilmiş olduğu elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘beceriksiz ve bilgisizlik abidesi’ tabirini kullandı. Patron, mesai arkadaşına o sözleri kullanan emekçiyi kovdu.

İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan davacı personel, şirkette personel sıfatı ile kesintisiz olarak çalışmakta iken birebir iş yerinde çalışan 12 emekçi ile beraber haksız olarak işverence feshedildiğini, fesih münasebeti olarak üst düzey yöneticilere atılan e-postada yer edinen tabirlerin gösterildiğini kaydetti.

Davalı firmanın sunmuş olduğu münasebetlerin hukuksal destekten yoksun ve çok kötü niyetli olmakla beraber iş akdinin haklı nedenle feshettiği savının kabul edilebilir yanının bulunmadığını öne sürdü. Feshin aslolan sebebinin müvekkili ile beraber çalışan ve iş akdi feshedilen 12 emekçinin sendika üyesi bulunduğunu hatırlattı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Sonucu davacı personel temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

Yüksek Mahkeme sonucunda; davacının imzasının da bulunmuş olduğu yazıda üretim müdürüne hitaben, ‘beceriksiz ve bilgisizlik abidesidir. Sıralayacak olursak bunlar kim, niçin ve neye nazaran seçtiğini merak etmekteyiz’ sözlerinin yer aldığına dikkat çekildi.

Kararda şöyleki denildi: “Mevcut bu sözler, patronun yönetim formunu ve uygulamalarına makul eleştiri boyutunu aşıp, hakkında bu tabirleri kullandıkları kişiyi, iş marifeti ve bilgisinin yetersiz bulunduğunu ağır bir lisanla eleştirmeleri sebebi ile rencide eder özellikte olduğu ortadadır. Gurur ve namusuna dokunacak kelamlar kapsamında bulunmadığı ve bir münakaşa esnasında kişinin yüzüne karşı söylenerek gerginlik yaşanmasına, münakaşa veya hengameye sebep olmadığından, şu demek oluyor ki kelamın muhatabına söylenmemesinden dolayı sataşma boyutuna da ulaşmadığından, hareketin haklı fesih sebebi oluşturacak özellikte olmadığı anlaşılmaktadır. Lakin makul eleştiri boyutunu aşıp, kaba ve kişiyi rencide eder mahiyette olması, emek harcama adabına yakışmayan söz ve davranışlar sebebi ile bu bireylerin, rencide edici şekilde ağır ve kaba bir şekilde eleştirdikleri şahıs ile birebir ortamda çalıştırılmalarının patrondan beklenemeyecek olması da gözetilerek feshin geçerli bir sebebe dayandığı tarafında Bölge Adalet sarayı Mahkemesi’nin iki değişik dairesinin iki değişik sonucu vardır. Davacı avukatı tarafınca sunulan uyuşmazlığın giderilmesi talep dilekçesinde belirtilen ve dilekçeye ek olarak sunulan kararlar ortasındaki çelişkinin giderilmesi talebi yerindedir. Bir kişinin maharetsiz ve bilgisizlik abidesi olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunmuş olduğu misyonu yürütebilecek hünere, lüzumlu informasyon birikimi ve donanıma haiz olmadığı manasına gelmektedir. Tüm bu açıklamalar karşısında, Bölge Adalet sarayı Mahkemelerinin kati özellikte olan müracaat mevzusu kararları ortasındaki uyuşmazlığın açıklanan münasebet doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Personelin, patronun bir öteki personeline yönelik sarf etmiş olduğu “beceriksiz ve “bilgisizlik abidesi halindeki sözlerin geçerli fesih sebebi teşkil etmesi gerektiğine ve uyuşmazlığın hal böyle olunca giderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

KAYNAK: İHA

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.