İZODER, iklim değişikliğiyle mücadele ve binalarda enerji verimliliği için “Tek yol U dönüşü” hareketi başlattı

Global ısınmaya bağlı olarak vatanımızda birçok olağan dışı iklim vakası ve sel, yangın suretiyle felaketler ile karşılaşıldığını vurgulayan İZODER, ‘Tek yol U dönüşü’ sloganıyla farkındalık hareketi başlattı. İklim değişikliği ile uğraşta ulaşımdan tarıma, endüstriden binalara birçok değişik kesimde U dönüşü yapılarak çevre odaklı yaklaşımların benimsenmesi icap ettiğini belirten İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Sera gazı salımında kıymetli bir hisseye haiz olan binalarımızı yalıtımla enerji verimli hale getirerek Türkiye’nin geleceği için iklim değişikliği ile mücadeye katkıda bulunmalıyız” dedi.

Devletimizde ve dünyada sel baskınları, orman yangınları suretiyle felaketlerle kendini derinden hissettiren iklim değişikliği ile çaba için yalıtımın en kıymetli başlıklar ortasında yer aldığına dikkat çeken İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Başkanı Emrullah Eruslu, Geri dönülemeyecek noktaya varmadan tek yol U dönüşü” diyerek herkesi mesuliyet almaya çağrı etti.

“Tek yol U dönüşü” başlıklı kampanya ile farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Eruslu, bu kapsamda çatı, cephe, pencere ve döşemelerde U bedellerinin güzelleştirilmesi icap ettiğini vurgulayan beyazperde ve içeriklerin, tv, dijital mecra ve İZODER’in toplumsal medya hesaplarında yayınlanmaya başladığını söylemiş oldu.

Enerji limitlerimiz AB düzeyine getirilmeli

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yüzde 33 suretiyle büyük bir hissesinin binalarda gerçekleştiğini tabir eden Emrullah Eruslu, şöyleki konuştu: “Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, vatanımızda hala 2008 senesinde tanımlanmış enerji limitleri kullanılmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede senelik enerji limitleri metrekare başına 30-50 kW düzeylerine çekilmiş durumda. Bu ülkelerdeki binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki senelik enerji tüketimi 30-50 kW olacak halde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Türkiye’de biz hala birim metrekarede senelik 120-150 kW düzeyine uygun yalıtım halletmeye çalışıyoruz. Hasebiyle bir an evvel Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı suretiyle enerji limitlerimiz ve U kıymetlerimiz AB düzeyine getirilmeli. Ortak hedefimiz Türkiye’deki binaların daha azca enerji harcayan çevre dostu bir yapıya ulaşması olmalı.”

Kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz

Kentsel dönüşüm sürecinin enerji verimli yapılaşmada fırsat olarak kıymetlendirilmesi icap ettiğini vurgulayan Eruslu, “Kentsel dönüşüm uygulamaları ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarının yapılacağı gerçek yapı üretim sürecinin en kıymetli kesimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Elimizdeki bu fırsatı iyi kıymetlendirerek gene inşa edilecek tüm binalara güzelleştirilmiş U kıymetleri ile ısı yalıtımı yapılırsa binaların ısınma ve soğutma kaynaklı sera gazı salımları azalacak, senelik 40-45 milyar dolar mertebelerinde gerçekleşen ve cari açık içinde en kıymetli hisseye haiz olan enerji ithalatının azalması sağlanacaktır. Böylelikle düzgünleştirilmiş U bedellerinin yer almış olduğu yönetmelik ve standartlar doğrultusunda üretilen; sıhhatli, inançlı ve konforlu yapılarda yaşamak mümkün olabilecektir” diye konuştu.

Binalardan meydana gelen sera gazlarının azaltılması için U kıymetlerimizi düşürmeliyiz

U kıymetinin, çatı, duvar, döşeme ve pencere suretiyle yapı elemanlarının ne kadar ısı geçirdiğinin ölçüsü bulunduğunu belirten Emrullah Eruslu, “U bedeli büyüdükçe yapı elemanlarından geçen ısı ölçüsü artar. Isıyı bina içinde koruma edemediğimizden konutumuzu sıcak veya serin tutmak için oldukça daha çok enerji tüketmemiz gerekir. Enerji tüketiminin artması ise faturalarımızın kabarmasına niçin olur. Isıtma ve soğutma için harcadığımız enerji ölçüsü arttıkça iklim değişikliği ve global ısınmaya neden olan sera gazlarının da daha çok etrafa atılmasına niçin oluruz. Enerji verimli yapılaşma, iklim değişikliği ve global ısınma ile uğraş etmek için U kıymetlerimizi düşürmeliyiz. Daha düşük U kıymetleri için çatı, duvar ve döşemelerimizdeki yalıtım kalınlıklarını artırmalı ve nitelikli yalıtım camı üniteleri kullanmalıyız” biçiminde konuştu.

U bedelleri ülke genelinde 2-2,5 kat güzelleştirilmeli

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na uyabilmesi için U kıymetlerinin ülke genelinde bir an evvel 2-2,5 kat uygunlaştırılması icap ettiğinin altını çizen Emrullah Eruslu, “Paris İklim Anlaşması’nın maksadı global sıcaklıktaki artışı en fazla +2 °C’de tutmaktır. Bu maksada ulaşmak için gücümüzü verimli kullanarak binaların karbon salımlarını minimuma indirmeliyiz. Böylelikle U kıymetlerinin güzelleştirilmesiyle 2050’ye kadar enerji harcamalarında kıymetli seviyede tutum elde ederek, enerji verimli ve çevre dostu bir yapılaşmaya kavuşabiliriz” dedi.

Yalıtım kalınlığının artmasının inşaat maliyetine tesiri epeyce azca

Yalıtım kalınlığı arttıkça sağlanacak enerji verimliliğinin tıpkı oranda arttığını vurgulayan Emrullah Eruslu, şunları söylemiş oldu: “Buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine tesiri fazlaca azdır. Genel olarak uygulamalarda yalıtım materyalinin maliyetinin haricinde, yalıtım kalınlığından bağımsız olarak; ‘iskele konseyimi, elektrik, su suretiyle alt yapı maliyetleri’, ‘yapıştırıcı, sıva suretiyle destek gereç maliyetleri’, ‘boya, dış cephe kaplaması, alçı levha suretiyle iç yüzey kaplamaları, şap suretiyle tamamlayıcı materyal maliyetleri’ ve ‘işçilik maliyetleri’ oluşur. Oysa ısı yalıtımı uygulaması içinde ısı yalıtım materyallerinin maliyeti, toplam maliyetin içinde belli bir hisseye haiz. Tüm bu maliyetlerin içinde yalıtım gerecinin kalınlığının artırılmasından oluşacak ek maliyeti uygulamadan uygulamaya değişmekle beraber epeyce düşüktür. Bunu iki katına çıkardığımız zaman toplam karşılık ikiye katlanmayacak sadece bu sayede ısıtma ve soğutmada tutum potansiyeli iki kat olacak. Isı yalıtımı uygulamaları hem birinci yatırım hem işletme maliyetlerini düşürerek kendini kısa sürede geri öder, bina ömrü süresince tutum sağlamaya devam eder. Etrafa, ülke ve aile iktisadına katkıda bulunarak; sıhhatli, konforlu ve inançlı konutlarda yaşamamızı sağlayacak gerçek yalıtım uygulamaları için tüm yetkilileri U pahalarını iyileştimeye çağrı ediyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.