Karayollari Genel Mudurlugu bunyesine daimi isci ve asci alimi yapiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine daimi işçi ve aşçı alımı yapıyor! Başvurular 24 Mayıs’ta son!

[ad_1]

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üstünden yeni personel alım ilanları üstünden yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Gelen son bilgiye nazaran Karayolları Genel Müdürlüğü çeşitli illerde aşçı ve gövde işçisi alımı yapılıyor. Yapılacak olan personel alımına ilişkin başvurular İŞKUR üstünden başlamış olup, son müracaat zamanı 24 Mayıs olarak ifade edildi.

Yapılacak olan personel alımlarının eski hükümlü – TMY işçi olarak alınacağı ifade edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, İŞKUR üstünden yayımladığı işçi alım ilanlarında tüm şartları ve bilgileri tek tek aktardı.

AŞÇI ALIMI

Karayolları Genel Müdürlüğü aşçı alımı için adayların hem belirtilen illerde olması hem de aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir. İşte müracaat şartları:

 1. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yada https://esube.iskur.gov.tr web adresi üstünden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat zamanı dinlence gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel hücum yada çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından yargı giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler yada Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihindeki ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yada 16/6/1927 tarihindeki ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihindeki ve 3713 sayılı Terörle Savaşım Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sıhhat raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,
 3. 2527 sayılı Türk Asil Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususi Kurum yada İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında olmak,
 4. Kamusal haklardan yoksun bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)
 5. Askerliğini tamamlamış, muaf yada tecilli olmak (adam adaylar için),
 6. KPSS sınavına girmiş olmak,
 7. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yada malullük aylığı almamak,
 8. Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
 9. Adayların görevini sürekli yapmasına engel sıhhat problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarıya ulaşmış olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)
 10. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla gereksinim duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve hususi şartlara haiz olması gerekmektedir.
 11. Imtihan gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz web sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında duyuru edilecektir. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ek olarak tebligat yapılmayacaktır.
 12. Sözlü imtihan için nihai listede yer edinen adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve öteki bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz web sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ondan sonra duyuru edilecek olup, ek olarak adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 13. Meydana getirilen sözlü imtihan sonucunda aslolan ve yedek olarak başarıya ulaşmış olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz web sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında duyuru edilecek olup, adaylara ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 14. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.
 15. Ataması meydana getirilen işçi 5 yıl süresince başka bir ildeki işyerlerine nakil (atama) talebinde bulunamayacaktır.
 16. İşe alınanlar 160,71 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin tecrübe etme süresi 60 gün olup; tecrübe etme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
 17. Sınavda başarıya ulaşmış olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.
 18. Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafınca 5 (beş) iş günü içinde Imtihan Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Imtihan Kuruluna ulaştıktan sonrasında 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla meydana getirilen itiraz ile süresi geçtikten sonrasında meydana getirilen itirazlar dikkate alınmaz.
 19. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri ondan sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yada kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Sadece hastalık yada doğum mazereti sebebiyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu yada hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları vesilesiyle teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, tecrübe etme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin yada müracaat şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

BEDEN İŞÇİSİ

Gövde işçisi alımı için de taşınması ihtiyaç duyulan şartlar şu şekilde:

. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yada https://esube.iskur.gov.tr web adresi üstünden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat zamanı dinlence gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel hücum yada çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından yargı giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler yada Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihindeki ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yada 16/6/1927 tarihindeki ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihindeki ve 3713 sayılı Terörle Savaşım Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sıhhat raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,
 2. 2527 sayılı Türk Asil Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususi Kurum yada İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında olmak,
 3. Kamusal haklardan yoksun bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)
 4. Askerliğini tamamlamış, muaf yada tecilli olmak (adam adaylar için),
 5. KPSS sınavına girmiş olmak,
 6. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yada malullük aylığı almamak,
 7. Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
 8. Adayların görevini sürekli yapmasına engel sıhhat problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarıya ulaşmış olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)
 9. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla gereksinim duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve hususi şartlara haiz olması gerekmektedir.
 10. Imtihan gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz web sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında duyuru edilecektir. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ek olarak tebligat yapılmayacaktır.
 11. Sözlü imtihan için nihai listede yer edinen adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve öteki bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz web sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ondan sonra duyuru edilecek olup, ek olarak adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 12. Meydana getirilen sözlü imtihan sonucunda aslolan ve yedek olarak başarıya ulaşmış olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz web sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında duyuru edilecek olup, adaylara ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 13. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.
 14. Ataması meydana getirilen işçi 5 yıl süresince başka bir ildeki işyerlerine nakil (atama) talebinde bulunamayacaktır.
 15. İşe alınanlar 160,71 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin tecrübe etme süresi 60 gün olup; tecrübe etme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
 16. Sınavda başarıya ulaşmış olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.
 17. Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafınca 5 (beş) iş günü içinde Imtihan Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Imtihan Kuruluna ulaştıktan sonrasında 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla meydana getirilen itiraz ile süresi geçtikten sonrasında meydana getirilen itirazlar dikkate alınmaz.
 18. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri ondan sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yada kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Sadece hastalık yada doğum mazereti sebebiyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu yada hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları vesilesiyle teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, tecrübe etme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin yada müracaat şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

İLANLARI İNCELEMEK VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

[ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir