KPSS 60 puan ile zabita memur alimi yapilacak

KPSS 60 puan ile zabıta memur alımı yapılacak!

[ad_1]

İş arayan vatandaşlar son dönemlerde güncel zabıta işgören alım ilanlarını araştırıyor. Bu kapsamda piyasaya çıkan son duyuru Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ilişik oldu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KPSS 60 puan ile 50 zabıta memuru alımı yapılacak. Peki, zabıta işgören alım şartları neler? İşte detaylar..

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üstünden piyasaya çıkan zabıta işgören alım ilanı yanında KPSS 60 puan ile itfaiye eri alınacağı ifade edildi.  50 zabıta memuru ve 50 itfaiye eri alımı için adaylarda aranan müracaat şartları ve başvuruların hangi tarihler içinde yapılacağı ifade edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yapılacak olan zabıta ve itfaiye eri alımı için başvuruların 14 Haziran tarihinde başlamış olacağı ve 18 Haziran tarihinde sona ereceği açıklandı. İlana ilişkin detaylar şu şekilde aktarıldı:

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması ihtiyaç duyulan genel ve hususi şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Adam adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yada bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan öteki müracaat şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle tahsil şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha ilkin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer edinen hususi şartlara nazaran, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına müracaat yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, hanımlarda minimum 1.60 metre uzunlukta olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) İtfaiye Eri ekibine başvuracak adaylar için sıhhat açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik benzer biçimde fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının emek verme şartlarına uygun olmaları,

f) 13.10.1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen minimum B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için minimum C sınıfı belgesine haiz olmak,

g) Daha ilkin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Müracaat esnasında; Adaylar, http://www.tekirdag.bel.tr adresi üstünden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Müracaat Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

a) Hangi ekibe başvuracağına dair dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı yada kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi (1 tane),

c) Mezuniyet belgesi yada Mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı örneği, e-devlet üstünden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafınca getirilecek mezuniyet belgesi suretleri belediyemizce onaylama edilecektir) (1 tane),

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yada noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafınca getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce onaylama edilecektir) (1 tane),

e) KPSS Netice Belgesinin ÖSYM’nin internet adresinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 tane),

f) Adam adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 tane),

g) Görevini sürekli olarak hayata geçirmeye engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Sürücü belgesinin aslı yada noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafınca getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce onaylama edilecektir) (1 tane),

i) Son altı ay içinde çekilmiş 3 tane vesikalık fotoğraf (2 tane, 1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) 14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 zamanı mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile beraber, sıhhat çalışanı nezaretinde boy ve kilo ölçümü yapmak suretiyle Yüzüncü Yıl Mahallesi İtfaiye Sokak No: 1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde bulunan müracaat masasına şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yada öteki şekillerde meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Tamamlanmamış informasyon ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde meydana getirilen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İLAN METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

[ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir