KPSS 70 puan ile zabıta memuru alımı yapılacak! Başvurular ne zaman bitecek?

Esenler Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olarak istihdam edilmek suretiyle hanımefendi ve adam Zabıta Memuru alımı yapacağını deklare etti. Gösterilen duyuru ile müracaat kurallarından geçmişine kadar dört gözle beklenen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, adaylardan minimum 70 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte 2021 Kasım ayı zabıta alımına ilişik her şey….

Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 geçmişine kadar devam edecek. 

Adaylar lüzumlu evraklar ile beraber müracaat tarihleri içinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunabilecek. 

Posta ile ya da diğeri formlarda meydana getirilen müracaatlar kabul edilmeyecek.

1. Müracaat Formu (Belediyemizin web web sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üstünden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının aslı ya da kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi.

3. Mezuniyet belgesi ya da mezuniyet evrakının aslı ya da noter onaylı örneği,e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce onay edilebilir.)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı ya da noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce onay edilebilir.)

5. KPSS netice evrakının ÖSYM internet adresinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

6. Adam adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair doküman.

7. Misyonunu sürekli olarak hayata geçirmeye sakınca bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Müracaat formuna yapıştırılacak.)

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan dolayı bir yıl ya da daha çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten meydana gelen malvarlığı bedellerini aklama ya da kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

4. Adam adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Misyonunu sürekli yapmasına pürüz olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kaidelerini taşımak 

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile öğrenim koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 cinsinde Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

2. Daha evvel çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da etik nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer edinen hususi kaidelere nazaran zabıta memuru takımlarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, bayanlarda minimum 1.60 metre uzunluğunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogram.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce bavvuru evrakları teslim alınmadan evvel yapılacaktır.)

4. İmtihanının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir