Krizden kaçan dünya devleri Türkiye’ye geliyor! Türkiye in Çin out

Memleketler arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) İdare Heyeti Başkanı Ayşem Ulusoy, milletlerarası taşımacılık kesimindeki gelişmelere ilişik değerlendirmede bulunmuş oldu.

Covid-19 salgını sebebiyle güç vakitler geçiren lojistik bölümünün, dinamik, süratli, yüksek kaliteli bir yapıya ve nitelikli insan kaynağına haiz olmasının avantajıyla süratli bir toparlanma sürecine girdiğini söz eden Ulusoy, dal olarak ihracata katkı sağlamayı sürdürdüklerini söylemiş oldu.

Ulusoy, salgın sürecinde taşıma modlarına nazaran hava yolunda kargo uçaklarına talebin arttığını, deniz yolunda konteyner sayısındaki azalış sebebiyle navlunların yükseldiğini, kara yolunda yük sayısı ve iş hacimlerinde artışlar gerçekleştiğini, demir yolunun ise bu sürecin kurtarıcı taşıma modu bulunduğunu bildirdi.

Salgın sürecinde yaşanmış olan güç dönemlerin peşinden bazı ülkelerin Çin’den gelen ham unsurlara veya yan eserlere bağımlı olmanın, kriz periyotlarında büyük risk taşıdığının farkına vardığını vurgulayan Ulusoy, “Bu yüzden dünya genelindeki tedarikçilerin büyük kısmı, yaratı ya da hizmet aldıkları pazarları çeşitlendirme yoluna gittiler.  Pandemi sürecinde Çin’den gereğince hizmet ve tedarik sağlayamayan global şirketlerden kimileri, satın alma operasyonlarını Türkiye’ye yönlendirdi.  Global ticaretteki bu amaç değişimini pandemi şokuyla başvurulmuş süreksiz bir yol olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye’ye yönelen satın alma eğilimleri artarak devam edecektir. ” diye konuştu.

“LOJİSTİK MALİYETLERİ ARTIYOR”

Ulusoy, Covid-19 devrinde maliyet artışlarına sebep olan en eleştiri probleminin konteyner krizi olduğuna işaret ederek, bu durumun konteynerle mal taşınan tüm bölümleri etkilediğini lisana getirdi. Bu durumun navlun artışlarına da sebep olduğuna dikkati çeken Ulusoy, kurdaki dalgalanmaların da lojistik operasyonları, ekipman, depo kiraları ve sarf materyal fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Son devirde lojistik maliyetlerde pek oldukca sebepten kaynaklı artışların işletmelerin finansal performansını mühim oranda sekteye uğrattığını belirten Ulusoy, şu değerlendirmede bulunmuş oldu:

“Lojistiğin toplam işletme maliyetlerinin içinde kıymetli bir hisseye haiz olması ve finansal performansı direkt etkilemesi sebebiyle firmalar söz mevzusu harcamalarını düşürmek ismine birçok strateji geliştirdi. Maliyet artışında en oldukca dikkat çeken sebeplerin kurlarda yaşanmış olan dalgalanmalar, akaryakıt artırımları, otoyol ve köprü geçiş fiyatlarındaki yükseliş olduğu söylenebilir.”

“BULGARİSTAN İLE HUDUT KAPILARI EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMALI”

Ulusoy, ithalat-ihracat istikrarının bozulması ve hudut kapılarındaki beklemelerin de maliyetleri artırdığını söz ederek, Kapıkule Hudut Kapısı’ndaki bekleme müddetlerinin dalı etkilediğini söylemiş oldu.

Buradaki probleminin Bulgaristan tarafınca kaynaklandığını vurgulayan Ulusoy, şunları kaydetti:

“Türkiye daha oldukca yatırım yapmış olduğu halde Bulgaristan tarafı buna karşılık verecek iyileştirmeleri yapmadı. Hudut kapısının Türkiye tarafında meydana getirilen iyileştirmelerin verimli olması için Kapıkule ve Kapitan Andreevo hudut kapılarının eşgüdümlü çalışmalarının sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye tarafında meydana getirilen iyileştirmeler emele hizmet etmekte yetersiz kalıyor, vasıta süreç kapasitemizi her ne kadar artırsak da Bulgaristan tarafıyla da eşgüdümün sağlanması gerekiyor. Günlerce devam eden beklemeler ülkemizin vasıta filosu kapasitesinden en üst seviyede yararlanılmasını engellerken bu sebeple artış gösteren navlun tutarları da ihracatçımızın dış pazarlarda rekabet enerjisini azaltıyor. Kapıkule’deki vasıta kuyruğu problemi yalnızca lojistik branşının değil, ülkemizin dış tecim erbabını da oldukca yakından ilgilendiren bir problemdir. Bu sebeple dileğimiz probleminin derhal tahlile kavuşturulmasıdır.”

Ayşem Ulusoy, ülkenin ihracatında kıymetli bir yeri olan konteyner taşımacılığındaki navlunun hala tepe düzeylerini koruduğunu ve bu düzeylerin 2022 süresince ve hatta 2023’e sarkacak formda sürmesini iddia ettiklerini belirterek, “Pandemi şartlarının hala geçerli olması, arz-talep dengesizlikleri, yeni dönem konteyner gemilerine meydana getirilen yatırımlar ve deniz konteyner nakliyatında etkinlik gösteren sistemli konteyner nakliyatı icra eden armatörlerin piyasayı domine etmeleri de yüksek navlun düzeylerinin devam etmesine niçin olmaktadır.” dedi.

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir