Lise onlisans ve lisans mezunlari arasindan hastane personeli alimlari bugun

Lise, önlisans ve lisans mezunları arasından hastane personeli alımları bugün başladı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. KPSS puan şartlı sağlık çalışanı alım ilanında adayların KPSS 60 puan şartını taşımasının yanı sıra genel ve hususi şartları da taşıması gerektiği ifade edildi. Harran Üniversitesi bünyesine 60 adet sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sözleşmeli hastane çalışanı alımı için detaylar ve müracaat tarihleri haberimizde

Piyasaya sürülen KPSS şartlı personel alım ilanı için başvuruların bugün itibarıyla başladığı ve 15 gün içinde de alınmaya devam edileceği açıklandı. Harran Üniversitesi bu kapsamda bünyesine sözleşmeli olarak Hemşire, Psikolog, Fizyoterapist, Ebe, Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Öteki Sağlık Çalışanı mesleklerinden alım meydana getirecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği ilanda detaylar şu şekilde:

Harran Üniversitesi, Resmi Gazete’de yayımladığı personel alım ilanına ilişkin, “Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına nazaran 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihindeki ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslar’da yer edinen Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına nazaran KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (hususi bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır” ifadesini kullandı.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen hususi şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen mal varlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Adam adaylar için askerlik hizmetini yapmış yada muaf olmak yada tecilli olmak.

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden minimum 60 ve üstü puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme süreci içinde Bakanlar Kurulu Sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine nazaran sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda müracaat yapması imkansız Sadece ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak çekilme edip 1 (bir) senelik süre şartına doğal olarak tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana müracaat yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık emek harcama süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafınca belirlenecek saatlerde vazife yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile beraber Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yalnız bir unvan için müracaat yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu, birden fazla unvan için müracaat yapıldığı yada istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile meydana getirilen müracaatlar kabul edilmeyecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir