memur ve esnafa mujdeli haber maaslar erken odenecek destekler 1 ay uzatildi lKds1htG

Memur ve esnafa müjdeli haber: Maaşlar erken ödenecek, destekler 1 ay uzatıldı

30 Nisan 2021 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31470

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3931

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Bedel Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına. 3065 sayılı Katma Bedel Vergisi Kanununun 28 inci unsuru mucibince karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA PAHA VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE AİT KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

HUSUS 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Bedel Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Karara aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin ‘B) BAŞKA MAL VE HİZMETLER’ kısmının 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci hususun birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oram uygulamr.”

HUSUS 2- Bu Karar 1/6/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3- Bu Karar kararlarını Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

🔥4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir