Mesai saatinde ‘oyun sitelerine’ girdi, tazminatsız kovuldu

Banka çalışanı, mesai saatinde alışveriş siteleri ve oyun sitelerinde zaman geçirince tazminatsız işten çıkarıldı.

Planlama ve Bütçe Denetim Birim Yöneticisi olarak çalışan Banka memuru, işini savsaklamadan dolayı iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü nedeni öne sürülerek işten çıkarıldı. İş yerinden kovulmanın şokunu yaşayan banka memuru, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.İş kontratının geçerli niçin olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istedi.

Davalı patron, çalışanın, mesai saatleri içinde internette oyun oynayarak ve çeşitli alış-veriş sitelerinde gezerek patronun inancını berbata kullandığını, doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışları sebebi ile iş kontratının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/11 unsuru uyarınca feshedildiğini argüman etti.

Banka memurunun bilgisayar incelemesinde ise, Çalışanın her gün kısa müddetli olarak, iş gayeli bilgisayarında web alış veriş ve oyun sitelerine girmiş olduğu, bir yıl içinde 6 sefer otuz dakika, 6 sefer de bir saatin üstünde internette zaman geçirdiği tespit edildi.

LOKAL MAHKEME İŞE İADE ETTİ

Davacının iş yeri kurallarına alışılmamış davranışından bahsedilemeyeceğine hükmeden mahkeme, Davacının işyerinde yasaklanmış ya da yasa dışı web sitelerine girdiğine dair kâfi doküman ve kanıt sunulmadığı nedeni öne sürülerek işe iade sonucu verdi. Sonucu patron temyiz etti. Dava evrakını yine inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.

YARGITAY: MESAİ SAATİNİ İŞİNE HARCAMAMIŞ

Banka memurunun işyeri bilgisayarını, mesai saatinde, web alışveriş ve oyun sitelerine girmek suretiyle -her ne kadar kısa periyodik olsa dahi-, iş hedefi haricinde kullandığını söz eden Yargıtay, Mesai saatini işine harcamamış dedi. Ve işe iade kararını bozdu.

‘..Çalışanların uymakla yükümlü banka etik kurallarının 20. unsurunda, çalışanların “Hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük. güvenirlilik ve soysa mesuliyet prensiplerine karşıt davranışlarda bulunmayacağı ve “Bankaya ilişkin varlıkları ve kaynaklan verimsiz ve hedef dışı kullanmayacağı” kurallarına yer verilmiştir. Bu etik kurallar iş mukavelesinin eki niteliğindedir. Davacının iş emelli bilgisayarı mesai saatleri içinde web alış veriş ve oyun sitelerine birden fazla girmek sureti ile gayesi haricinde kullandığı ve bu müddet zarfında vaktini iş görme edimine harcamadığı anlaşılmaktadır. Üstlenilen işi yetiştirilmesi ya da patronun ziyanının oluşmaması, bu negatif davranışı ortadan kaldırmaz. Davacı yan yükümlülüğünü ihlal etmiştir.

Bu davranışının işyerinde aksiliklere yol açmış olduğu ve iş alakasının patron açısından devam ettirilmesinin beklenmez bir hal almış olduğu anlaşılmaktadır, patronun iş kontratını feshetmesi, davacının davranışlarından meydana gelen nedene dayanmaktadır. Davanın reddi gerekir dedi.

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir