Mil Nedir? 1 Mil Kaç Km’dir

Mil Nedir?


Mil, iki farklı düzeyde olmak üzere bir uzun birimi anlamına gelmektedir, Mil kelimesinin tarihi kökenine bakacak olursak, ingilizce olan mil daha önceleri ingiltere de kullanılan ve çok sonraları bir çok ülke tarafından 1959 yılında anlaşmalar ile standartlaştıktan sonra kullanılmış ve hala kullanılmaya devam etmek de olan ölçü birimidir.


Kara Mili Hakkında


Kara mil farklı ülkeler arasında farklılıklar gösterebilmektedir, mesela standart 1 mil normal de 1609.344 km olarak bilinmektedir. Ancak şöyle bir durum var ki, Çin, Roma İmparatorluğu döneminde ve italya da mil uzunluğu değişebilmektedir. Mesela Çin mili 500 metre olarak bilinmektedir.


Deniz Mili Hakkında


Deniz mili bilinen standartlar da 1852 km olarak bilinmektedir. Mil uzunluk birimi, ingiltere sömürge döneminden beri hala kullanmakta olan bir çok ülke bulunmaktadır. Bu mesafe birimi genel olarak dünya ülkeleri kilometre ile değiştirmiş bile olsa Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Liberya ve bir çok ülke de hala aktif rol oynamakta ve kullanılmaktadır.


Mil’e Tarihi Bakış

Milin tarihçesine bakacak olduğumuz zaman geçmiş dönemler de Pers ve Araplar’da mili ölçü birimi olarak kullanmışlar ve 1.8 km ile 2km arasında bir uzunluğa sahip olana 1 mil olarak isim vermişlerdir.


Osmanlı İmparatorluğu ve Mil


Osmanlı dönemin de mil kullanılmıştır, 1 osmanlı mili 5000 adımdan oluşmaktadır ve 1894.34 metre olarak da hesaplanmıştır. Türk mili olarak 1933 yılından sonra bu uzunluk birimi 1853.181 metre olarak standartlaştırılmış ve kullanılmaya devam edilmiştir.

Kara Mili Standartı: 1 mil – 1.609 km
Deniz Mili Standartı: 1 mil – 1.852 km

🔥0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir