Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız subay alımı sürüyor! 2021 Subay alımı başvuru ekranı

Ulusal Müdafa Bakanlığı (MSB) KPSS koşulu olmaksızın subay alımı gerçekleştireceğini deklare etti. Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan istidamı sağlanacak olan kontratlı doktor ve hususi nitelikli vücut eğitimi öğretmeni adayları muhtaçlık duyulan boş takımlara yerleştirilecek. Gösterilen duyuru ile Muvazzaf Subay alımına ilişik dört gözle beklenen müracaat kaideleri, zamanı ve tüm ayrıntıları paylaşıldı. İşte MSB 2021 kontratlı subay alımına ilişik tüm ayrıntılar…

Ulusal Müdafa Bakanlığı (MSB) kontratlı subay alımı müracaatları başladı. Adaylar ön müracaatlarını 07 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) geçmişine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta kanalı, dilekçe veya diğeri yollar kullanılarak meydana getirilen müracaatlar kesinlikle kabul edilemeyecek.

MÜRACAAT EKRANI

(a) Kontratlı subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 4’üncü, Kontratlı Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK İşçi Kanunu 14’üncü unsuru ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Talebe Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara Ilişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci unsurlarında düzenlenmiş olan,

 1. Türk vatandaşı olmak,

 2. Hakkında yedek subay olması imkansız sonucu bulunmamak,

 3. (Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan rastgele bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğeri okullardan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

 4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların talibi olarak daha evvel istihdam edilmemiş olmak,

 5. Kontratlı er/erbaş veya bunların talibi iken mukavelesi idarece feshedilmemiş olmak,

 6. Devlet memurluğundan veya kamu misyonundan rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak.

 7. Taksirli hatalar hariç olmak suretiyle, genel veya hususi af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, mahpus cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişik kayıtları isminde sicilden çıkartılmış olsa bile rastgele bir hatadan hükümlü bulunmamak veya hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

 8. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da hususi af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı cürümler, Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk cürmü, kamu inancına karşı işlenen cürümler, genel ahlaka karşı işlenen kabahatler ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, kara çalma, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek gayesiyle teşkilat kurma, inanç berbata kullanma, palavra tanıklık, palavra yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının berbata kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, kabahatten meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama, uyuşturucu ve/yada uyarıcı unsur yapım ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı unsur kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı husus satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı husus kullanmak, gayri doğal mukarenette bulunma, hileli batkı, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma kabahatlerinden dolayı hakkında mahpus cezasına ve/yada isminde para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu kabahatler sebebiyle hakkında rastgele bir isminde veya yönetimsel soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 9. Genelev, birleşme yeri, buluşma meskeni, tek başına fuhuş meydana getirilen konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel terbiye ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtların, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar sebebiyle hakkında rastgele bir isminde veya yönetimsel soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı yönetimsel yaptırım uygulanmamak veya bu işler sebebiyle hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/yada isminde para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 10. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin onur ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylem ve hareketlerde bulunmamış olmak,

 11. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen yarar yollarında çalışmamış ve hala çalışmıyor olmak,

 12. Rastgele bir bayanla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca suretiyle beraber yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsel eğilimleri tespit edilmemiş olmak, (XIII) Yapılacak imtihanlarda başarıya ulaşmış olmak,

 13. Bakanlık tarafınca sınav, mülâkat ve diğeri seçim süreçleri sonucunda piyasaya sürülen kıymetlendirme sıralamasında, evvelden duyuru edilmiş saptanca içinde bulunmak,

 14. Firar, amir veya üste fiilen saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan cürümlerinden, 22/5/1930 tarihindeki ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci hususunda belirtilen hatalardan hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/yada isminde para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 15. Tabanca taşımaya veya silahlı vazife hayata geçirmeye hukuksal bir manisi bulunmamak,

 16. (XVII)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı husus kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

 17. Terör örgütlerine veya Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

 18. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması pozitif yönde sonuçlanmış olmak,

 19. Rastgele bir işte çalışmış veya hala çalışıyor ise çalmış olduğu iş yerinden olumlu evrak almak,

 20. Bakanlık tarafınca belirlenecek diğeri hususi koşulları taşıyor olmak,

(b) Kontratlı subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Kontratlı Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK İşçi Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Talebe Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara Ilişkin Yönetmelik’teki başka kaidelere haiz olmak.

(c) Bu hususta belirtilen kurallardan rastgele birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 hususu doğrultusunda deneme mühleti (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve kontratlı subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c hususu doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

RESMİ İLAN METNİ

 

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir