milyonlarca vatandas ve isletmeye yeni sayfa acilacak X8RBLqLI

Milyonlarca vatandaş ve işletmeye yeni sayfa açılacak

Milyonlarca yurttaş ve işletmeye yeni sayfa açacak matrah artırımı devreye girdi. Birden fazla işyerinden maaş alan ücretliler de indirimli matrah artırımına gidebilecek. Peşin ödemede 2 indirim birden yapılacak. Peşin ödemede katsayı uygulanmayacak, yüzde 10 indirim yapılacak.

Vergi mükellefleri için sigorta durumunda olan matrah ve vergi artırımı ile milyonlarca yurttaş, işletme yeni bir sayfa açabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılandırma bildirisinde matrah artırımına yönelik dört gözle beklenen sorular örneklerle anlatıldı. Son periyotta sıkça gündeme gelen birden fazla işyerinden maaş alan ücretliler de indirimli matrah artırımına gidebilecek. Peşin ödemede 2 indirim birden yapılacak. Peşin ödemede katsayı uygulanmayacak, yüzde 10 indirim yapılacak.

ORANSAL VE NAKDÎ HUDUT VAR

Geçen yıl üç başka patrondan maaş alan bir fiyatlı, 2020 vergi matrahını 240 bin lira çoğaltmak istediğinde artırım oranı yüzde 15 olduğundan 36 bin liraya denk geliyor. Maddede oransal hududun haricinde bir de 42 bin 500 lira olmak suretiyle mali hudut içeriyor. Ücretlinin verdiği beyan hududun altında olduğundan yüzde 15’lik vergi üstünden ortalama 6 bin 400 lira vergi yatırılacak.

Yalnız kira geliri elde etmiş olanlar da matrah artırımına gidebilecek. Mesela, 2016’da kira geliri elde edip beyan etmeyen yurttaş yapılandırma kapsamında o yıl için taban matrah meblağı olan 9 bin 400 lira üstünden yüzde 20 vergi yatıracak. Ödeyeceği vergi yalnızca 1.880 lira olacak.

YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 221 sayfalık bildirisinde yapılandırma basamakları, uygulama asıllarını örneklerle deklare etti. Artırılan vergiler 30 Eylül 2021’e kadar (bu tarih dahil) büsbütün ödenebilecek. Bu vergilerin birinci taksitini Eylül 2021’den adım atmak suretiyle ikişer aylık devirler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Matrah ya da vergi artırımı sonucunda gerçekleşme eden vergilerin tamamının birinci taksit ödeme müddeti içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak ve bu vergilere katsayı uygulanmayacak.

MATRAH ARTIRANA CEZA YOK

Matrah artırımı vergi cezasına karşı sigorta olacak. Mükellefler maddeden geriye dönük 5 yıl için gelir ve kurumlar vergisini, KDV’yi, kimi gelir stopaj ve kurumlar stopaj vergilerini artırarak yararlanabilecek.

Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinden yararlanarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan seneler ve vergi çeşitleri için daha Geçmiş yıllara ilişkin matrah affı müracaatında bulunan mükellefler, 2016 yılı için yüzde 35, 2017 için yüzde 30, 2018 için yüzde 25, 2019 için yüzde 20 ve 2020 için yüzde 15 oranında matrah artırmaları halinde incelemeye doğal olarak olmayacak. Mükellefler artırdıkları matrah için yüzde 20 oranında vergi ödeyecekler ve bunlara 6 eşit taksit uygulanacak.

PEŞİN ÖDEYENE İKİ İNDİRİM BİRDEN

Hesaplanan ya da artırılan gelir, kurumlar, katma paha vergilerinin peşin ya da birinci taksitinin 30 Eylül’den adım atmak suretiyle ikişer aylık periyotlar halinde azami altı eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan borcunu peşin ödeyenlere faiz fiyatı üstünden ikinci bir indirim daha uygulanıyor.

Mesela, 258 bin liralık borç indirimli olarak Yİ-ÜFE’ye nazaran 32 bin 500 lira faiz eklenen mükellefin borcu 291 bin liraya yükseliyor. Borcun peşin ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE ile hesaplanmış faiz meblağı üstünden yüzde 90 daha indirim yapılırken, faiz borcu da 32 bin 500 liradan 3 bin 250 liraya iniyor.

GEÇERSİZ EVRAKA GEÇİT YOK

Matrah artırımından “defter, kayıt ve evrakları yok edenler ya da defter sahifelerini yok ederek yerine diğeri yapraklar koyanlar ya da asla yaprak koymayanlar ya da evrakların aslolan ya da suretlerini büsbütün ya da kısmen geçersiz olarak düzenleyenler” yararlanamayacak. Haklarında terör örgütlerine ya da devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilenler de bu kapsamda…

İNCELEMESİ SÜREN EVRAKLAR

Yasanın yürürlük tarihinden evvel başlamış olan ve eksikleri olan vergi incelemeleri tamamlanıp bildiri edildikten sonrasında 30 gün içinde başvurulursa yapılandırma olabilecek. Artırımda bulunan mükellefler hakkında başlatılan incelemeler ve takdir süreçlerinin 2 Ağustos’a kadar sonuçlandırılmaması durumunda araştırma duruyor.

Bu tarihten evvel araştırma biterse tarhiyat öncesi uzlaşma yapılamayacak. İnceleme raporu ile takdir kurulu kararının vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiş olduğu tarihten evvel artırımda bulunulmuş olması koşuluyla, bulunan fark matrah ve vergi artırımlarıyla beraber pahalandırılacak.

HAZAL ATEŞ

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir