Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri değiştirecek? Kıdem tazminatı, ek gösterge, sınav zorunluluğu

Öğretmenliği meslek mesleği haline getirmesini öngören ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’; TBMM Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komitesi’nde kabul edildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin meslek süreçlerini yine şekillendirmesinin yanı sıra bir ekip yeni haklar ve değişimler de sunacak. Düzenlemeyle beraber öğretmenlik, meslek temelli meslek kümeleri ortasına girecek. 3 değişik ekip ihdas edilecek, ek özlük ve mali haklar verilecek.

Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik devrinden sonrasında “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve başöğretmen” olmak suretiyle üç meslek basamağına ayrılacak.

Öğretmenliğin, “eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim misyonlarını üstüne alan hususi bir uzmanlık mesleği” olarak tanımlandığı teklife nazaran, öğretmenler bu misyonlarını, Türk ulusal eğitiminin emel ve temel unsurları ile öğretmenlik mesleği etik prensiplerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü olacak. Öğretmenlerin emek harcama kuralları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek suretiyle düzenlenecek. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, hususi alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisiyle sağlanacak. 

Öğretmen adaylarında genel kültür, hususi alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Ulusal Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ortasından seçilecek.

Aday öğretmenler, hususi mevzuatında yer edinen kararlar gizli saklı kalmak suretiyle, aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili unsurunda sayılan koşullara ek olarak yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olacak. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na nazaran güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Ulusal Eğitim Bakanlığınca ve/yada Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafınca yapılacak imtihanlarda başarı göstermiş olma kaideleri aranacak.

Teklifte karar bulunmayan hallerde, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Ulusal Eğitim Temel Kanunu ile başka kanunların bu düzenlemeyle çelişmeyen kararları uygulanacak.

Devlet Memurları Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında güzelleştirmeye gidiliyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltiliyor.

Birinci dereceli takımda vazife meydana getiren öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılıyor. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakamından da bu artışa nazaran düzenleme yapılması öngörülüyor. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken, dördüncü aşama için 1600, beşinci aşama için 1300, altıncı aşama için 1150, yedinci aşama için 950, sekizinci aşama için 850 olacak. Bu husus, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Hususi Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Sonucunda Kararname’nin ilgili hususunda meydana getirilen değişiklikle, kontratlı öğretmenlerin can güvenliğine ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirmelerine olanak sağlanması öngörülüyor.

Öğretmenlik ve öğretmenlerin nitelikleri ve seçimiyle ilgili mevzular bu teklifle düzenlenmiş olduğu için Ulusal Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili unsurları yürürlükten kaldırılıyor.

Yayımlandığı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanlar bu düzenlemeden yararlanacak.

Adaylık müddeti bir yıldan azca, iki yıldan fazlaca olamayacak. Bu müddet içinde zorunluluklar haricinde aday öğretmenlerin misyon yeri değiştirilemeyecek. Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na doğal olarak tutulacak. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Kıymetlendirme Kurulu tarafınca meydana getirilen kıymetlendirme sonucunda başarı göstermiş olanlar öğretmenliğe atanacak.

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık mühleti içinde atanma koşullarından rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlarla bu program sonunda Adaylık Kıymetlendirme Komitesi’nce meydana getirilen değerlendirmede başarısız olanların misyonuna son verilecek ve bunlar 3 yıl müddetle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

Misyonlarına son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan evvel Devlet Memurları Kanunu’na nazaran memurlukta adaylığı kaldırılarak aslolan memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun işgören unvanlı takıma atanacak. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine temel Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Kıymetlendirme Komitesi’nin oluşumu ve aday öğretmenlik sürecine ilişik diğer yol ve asıllar yönetmelikle düzenlenecek.

Teklifle öğretmenlik meslek basamakları belirleniyor. Buna nazaran, aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte minimum 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleksel gelişime yönelik 180 saatten azca olmamak suretiyle düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı ve mesleksel gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari emek harcamaları tamamlamış, aşama ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için meydana getirilen yazılı imtihana müracaatta bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için meydana getirilen yazılı imtihanda 70 ve üstü puan alanlar başarı göstermiş sayılacak. Yazılı imtihanda başarı göstermiş olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

Uzman öğretmenlikte minimum 10 yıl hizmeti bulunan ve aşama ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleksel gelişime yönelik 240 saatten azca olmamak suretiyle düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olan ve mesleksel gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen emek harcamaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için meydana getirilen yazılı imtihana müracaatta bulunabilecek. Yazılı imtihanda 70 ve üstü puan alanlar başarı göstermiş sayılacak. Yazılı imtihanda başarı göstermiş olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutulacak.

Eğitim kurumu yöneticiliği ve kontratlı öğretmenlikte geçen müddetler öğretmenlik mühletinin hesabında dikkate alınacak.

Öğretmen unvanından bu misyona atanmanın atamaya yetkili amir tarafınca onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanını kazandıktan sonrasında alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan ya da alanının adı değiştirilen öğretmenler, kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecek.

Uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alanlara her unvan için başka ayrı olmak suretiyle bir aşama verilecek. Aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük evrakından silindikten sonrasında uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı için müracaatta bulunabilecek. Öğretmenlik mesleği meslek basamaklarında ilerlemeye ilişik yöntem ve asıllar yönetmelikle düzenlenecek.

Kaynak: Haber7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir