Pazarlama iletişimi, yeni tutum ve davranış oluşturmayı hedefliyor

Pazarlama bağlantısı, “Hedef tüketicilerin tavır ve davranışlarını istenen istikamette güçlendirmeyi, karşıtı tarafta ise bunu değiştirmeye ya da amaçlanan yeni tavır ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici bağlantı süreci” olarak tanımlanıyor. Pazarlamada bağlantının kıymetli bir görevi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “İletişimin en temel görevi, işletmenin varlığından ve pazardaki çalışmalarından tüketicilerin haberdar edilmesi ve sonucunda bir değişimin yaratılmasıdır.” diyor.

Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Kısım Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı, pazarlama irtibatı ve pazarlama bağlantısının tesirlerine ilişkin değerlendirmede bulunmuş oldu.

Pazarlama nedir?

Doç. Dr. Özgül Dağlı, pazarlamanın ABD Pazarlama Birliği (AMA-American Pazarlama Association, (1985) tarafınca “Bireylerin ve örgütlerin maksatlarına uygun değişimi sağlamak suretiyle malların, hizmetlerin ve fikirlerin oluşturulmasını; fiyatlandırılmasını; dağıtımını ve tutundurma eforlarını planlama ve uygulama süreci” olarak tanımladığını söylemiş oldu.

Pazarlamada bağlantı, bir araçtır

Pazarlamanın insanlık zamanı kadar eski bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Pazarlamanın temellerini; insan muhtaçlık ve gereksinimleri ve tüketim döngüsü yapılandırma süreçleri oluşturmaktadır. Pazarlama içinde bağlantı, bilhassa maksat kesime yetişme noktasında bir vasıta olarak düşünülebilir. Fakat pazarlama bağlantısı bağlamında, amaç kitle yalnızca tüketiciler olarak algılanmamalıdır. Amaç kitle, işletme faaliyetlerini etkileyen ya da işletme çalışmalarından etkilenen her bir birim ya da grup olabilir.” diye konuştu.

İrtibat teknolojileri, tüketicilerin eğilimlerini etkiliyor

Pazarlama ve pazarlama irtibatı teriminin 90’lı yıllarla süregelen bir değişiklik geçirdiğinin yadsınamayacağını belirten Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Öyleki ki bu değişimin istikameti, kimi zaman değişiklik göstermiş ve salt satın alan memnuniyeti üstüne oturan bir yapı ile teknoloji yüklü pazarlama biçimleri ortasında yer almıştır. Değişimin baş döndürücü boyutlarda yaşandığı bağlantı teknolojilerinin tüketicilerin eğilimlerini etkilediği kuşkusuzdur.” dedi.

Pazarlamada irtibatın görevi oldukça büyük

Pazarlamada irtibatın kıymetli bir görevi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Pazarlamanın değişiklik alakaları üstüne şurası olduğu düşünüldüğünde, e-pazarlama ve tüketicilerin talep ve gereksinimleri ortasında görülen karşılıklı değişiklik ilgilerini göz önünde bulundurduğumuzda bağlantının dirimsel rolünü görmemiz mümkündür. Bu aşamada irtibatın en temel görevi, işletmenin varlığından ve pazardaki çalışmalarından tüketicilerin haberdar edilmesi ve sonucunda bir değişimin yaratılmasıdır.” diye konuştu.

Pazarlama bağlantısı bir tüm olarak ele alınmalı

Pazarlama irtibatının bir tüm olarak ele alınması icap ettiğini kaydeden Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Pazarlama bağlantısı için yalnızca tek bir mecrayı kullanmak, insanların şirketi yanlışsız tanımasını engelleyecek, bütünsel bir pazarlama irtibatına haiz rakipler karşısında amaç kitlenin bu firmanın yaratı ya da hizmetlerine olan inancı azalacaktır. Pazarlama irtibatı, bir kuruluşun var oluşuyla yaratı ve hizmetleriyle bağlantıda bulunmuş olduğu ve bulunacağı kısımlara neler vadettiği, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak bağlantı eforlarının tümüdür.” diye konuştu.

Pazarlama bağlantısında toplumsal mesuliyet satışları artırabilir

Bir öteki tanıma nazaran pazarlama irtibatının, “Hedef tüketicilerin tavır ve davranışlarını istenen tarafta güçlendirmeyi, aksisi tarafta ise bunu değiştirmeye ya da amaçlanan yeni tavır ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici bağlantı süreci” bulunduğunu tabir eden Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Meydana getirilen tariflere bakılarak pazarlama irtibatının, pazarlama hareketleriyle bir arada; birebir vakitte işletme etrafı, toplumsal sorumluluğu ve imajıyla ilgili olan eforlarla direkt ya da dolaylı olarak satışların arttırılması, giderek eserin ve işletme ömrünün uzatılması amaçladığı söylenebilir.” diye konuştu.

Pazarlama bağlantısı, informasyon verme, ikna etme ve hatırlatma hareketlerini kapsıyor

Doç. Dr. Özgül Dağlı, pazarlama bağlantısının, spesifik olarak tutundurma karmasının fonksiyonlarını desteklediği halde kapsam olarak tüm pazarlama bileşen ve hareketlerini kapsayan özelde iki, genel anlamda oldukça istikametli ve hedefli informasyon verme, ikna etme ve hatırlatma aksiyonlarını kapsadığını söylemiş oldu. Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Pazarlama bağlantısı karması; satış tutunduramadan reklamcılığa ve halkla ilgilere kadar uzanan oldukça sayıda öğeyi içinde barındırmaktadır. Kampanya planlamalarında pazarlama irtibatı karmasının tüm öğelerinin başka bir yeri ve kıymeti bulunmaktadır.” dedi.

“Pazarlama irtibatı stratejisini belirlemek; bağlantının nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi manasına gelmektedir” diyen Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Pazarlama bağlantısı stratejileri pazarlama bağlantısı emelli ve amaçlarına ulaşmayı sağlayacak yol ve prosedürlerin seçimiyle ilgilidir. Bu kademede tüm kaynak ve imkanları birbiriyle uyumlu hale getirmeli, faaliyetler ortasında bir bütünlük sağlamalıdır.” diye konuştu.

Pazarlama irtibatı stratejisi, bu ögelerden oluşmalı

Doç. Dr. Özgül Dağlı, bütünleşik pazarlama irtibatı stratejisinin aşağıdaki ögelerden oluşması icap ettiğini kelamlarına ekledi:

– Pazarlama bağlantısı stratejisine maruz duracak amaç kitle ünitelerini değerlendirmeye almak,

– Hangi bağlantı aracının en tesirli halde ileti ilettiğini belirlemek,

– İletişimcinin, nerede ve ne zaman bağlantı kuracağını ayarlamak,

– Hangi pazarlama bağlantısı karmasının kullanılacağına ve bütçesinin nasıl paylaştırılacağını programlamak.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir