Proje okulları yönetmeliğindeki 2 maddeye iptal kararı

Eğitim İş, 01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/1-ç ve 9/1-c unsurları iptali emeliyle dava açmıştı.

Söz konusu hususlar, idari soruşturma ve disiplin cezası alan öğretmen ve yöneticilerin başvurusunu engelliyordu.

İPTALİ İSTENEN HUSUSLAR ŞU BİÇİMDE

“Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel kaideler
Husus 8 – (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel kaideler aranır:
a) Bakanlık takımlarında öğretmen olarak vazife yapıyor olmak.
b) Adaylık mühleti dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.
c) Zarurî çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, mecburî çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
ç) Müracaatın son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak yahut soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak. (DANIŞTAY 8 ALTI ÇİZİLİ YERİ İPTAL ETMEMİŞTİ, İDDK İPTAL ETTİ)
d) Proje yürütücüsü genel müdürlük yahut eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıyeten kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu vilayette misyon yapıyor olmak.
(2)Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın (ç) bendi hariç öbür kurallar aranmaz.”

“Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel koşullar
Husus 9 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel kaideler aranır:
a) Bakanlık takımlarında misyon yapıyor olmak.
b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun tipi prestijiyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.
c) Müracaatın son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak yahut yöneticilik misyonu üzerinden alınmamış olmak. (DANIŞTAY 8 ALTI ÇİZİLİ YERİ İPTAL ETMEMİŞTİ, İDDK İPTAL ETTİ)
ç) Mecburî çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına nazaran mecburî çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.”

Davayı gören Danıştay 8. Dairesi;

“Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. hususun 1. fıkrasının (ç) bendindeki “başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” ibaresinin iptaline,
– lakin birebir bentte yer alan “veya soruşturma sonucu vazife yeri değistirilmemiş olmak” ibaresi tarafından ise davanın reddine,

ayrıyeten “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususun 1. fıkrasının (c) bendindeki “başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” ibaresinin iptaline, birebir bentte yer alan “veya yöneticilik vazifesi üzerinden alınmamış olmak” ibaresi tarafından ise davanın reddine karar vermişti.

Bu karara karşı yapmış olunan temyiz başvurusu sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti temyiz istemimizi haklı bularak; Yönetmeliğin 8. hususun 1. fıkrasının (ç) bendindeki “veya soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresi ile 9. unsurun 1. fıkrasının (c) bendindeki; “veya yöneticilik misyonu üzerinden alınmamış olmak” ibarelerinin de hukuka alışılmamış olduğunu belirterek Daire kararının bu istikamette bozulmasına karar vermiştir.

Bu karar sonucunda proje okullarına öğretmen ve yönetici atamada, disiplin cezaları ve yer değiştirme, vazifeden uzaklaştırma süreçleri bu proje okullarına atanma ve görevlendirilmede mahzur teşkil edemeyecektir.

Karar için tıklayınız.

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir