Resmi Gazete’de bugün (11 Ocak 2022)

YASAMA KISMI

KANUN

7350 Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Ortasında Naturel Gaz Teslimatına Ilişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5088)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihindeki ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Unsurunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihindeki ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Şurası Sonucunda Değişim Yapılmasına
Ilişkin Karar (Karar Sayısı: 5089)

–– Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatlerde Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5090)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/5)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tecim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Tecim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası İlişki ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tutum Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Prosedürlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme Alakasının Kurulmasına Ilişkin Yönetmelik
–– Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– 2022 Yılı Hususi Eğitime Muhtaçlık Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Takviyesi Meblağlarına Ilişkin Bildiri
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Sayı: 2021/14)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/1)
–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/16)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2022/2)

HEYET KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Konseyinin 06/01/2022 Tarihindeki ve 10715 Sayılı Sonucu

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Kaynak: Dunya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir