Resmi Gazete’de bugün (12 Ocak 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Ulusal Müdafa Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Ile alakalı Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5092)

YÖNETMELİK

–– İnönü Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Bildirisi (Sıra No: 2)
–– Gelir Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 318)
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Bildirisi (Bildiri No: 2021/43)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/63)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Kaynak: Dunya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.