Resmi Gazete’de bugün (14 Eylül 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Müdafaa Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Kaideleri Yönetmeliği
–– Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Şahıslara Verilecek Yetki Dokümanı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/27524 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Kaynak: Dunya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir